Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information till placeraren

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som LokalTapiola-fondernas förmögenhetsförvaltare.
LokalTapiola-fondernas kundservice sköts i LokalTapiola-gruppens kontor runtom i Finland. Teckningar kan också göras i LokalTapiolas nättjänst.

Kundens ansvar

Bekanta dig noggrant med informationen om placeringsobjektet

Placeringar i finansiella instrument är alltid relaterade till risker. Värdet på placeringarna och avkastning kan både stiga och sjunka och man till och med förlora det placerade kapitalet helt och hållet. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Kunden ska alltid omsorgsfullt sätta sig in i valda placeringsinstrument och deras risker, kundavtal, bekräftelser som kunden fått, rapporter och övriga meddelanden. Kunden ska omedelbart underrätta LokalTapiola-fondernas kundtjänst om fel som kunden upptäckt (tfn 09 453 8500). Innan kunden fattar beslut om fondplaceringar ska den sätta sig in nyckeluppgifterna, fondprospektet och fondens regler. Vi rekommenderar att kunden sparar eller arkiverar alla avtalshandlingar och övrigt material som kunden får under kundrelationen.