Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information till placeraren

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som LokalTapiola-fondernas förmögenhetsförvaltare.
LokalTapiola-fondernas kundservice sköts i LokalTapiola-gruppens kontor runtom i Finland. Teckningar kan också göras i LokalTapiolas nättjänst.

Handel med fonder

Man kan göra handel med fonder varje bankdag. Handel innebär att teckna, lösa in och byta fondandelar. Att köpa fondandelar kallas för teckning och försäljning för inlösen. Man kan också byta fondandelar mellan LokalTapiolas fonder.

De avgifter som uppbärs för teckning, inlösning och byte finns i fondprislistan. Öppna fondprislistan här.