Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information till placeraren

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som LokalTapiola-fondernas förmögenhetsförvaltare.
LokalTapiola-fondernas kundservice sköts i LokalTapiola-gruppens kontor runtom i Finland. Teckningar kan också göras i LokalTapiolas nättjänst.

För fondspararen

LokalTapiola-fondernas investeringsobjekt väljs alltid på basen av utförlig analys och vår egen syn på marknaden, och index påverkar inte urvalsprocessen. Syftet med fondsparandet är att göra sparandet och placerandet så enkelt som möjligt. Med hjälp av fonder

  • sköts dina besparingar av ett proffs
  • kan redan en liten sparsumma spridas på flera olika tillgångsslag
  • kan du placera t.ex. på tillväxtmarknader eller i andra mer speciella investeringsobjekt
  • kan du dra fördel av att fonderna i egenskap av storplacerare kan göra värdepappersaffärer kostnadseffektivt
  • kan du när som helt lösa in en del av eller alla dina fondandelar