Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Ungdomsförsäkring

De viktigaste försäkringarna för unga är hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och reseförsäkring. Se till att du har de här försäkringarna i skick så att du har skydd i hemmet, på utlands- och inrikesresor samt vid olycksfall.

Be ett anbud på försäkringshelhet

Unga får hemförsäkringen billigare.

Skräddarsy ett försäkringspaket för just dina behov.

När du koncentrerar till LokalTapiola sparar du upp till 17% på försäkringskostnader.

Sköt alla dina försäkringsärenden lätt på nätet.

Hemförsäkring för unga

En gällande hemförsäkring är viktig oberoende av om du bor i ägarbostad, i hyresbostad, i studentkorridor eller i en kollektiv lägenhet. Hemförsäkringen ersätter bland annat brand- och vattenskador samt saker som gör sönder och stöld, beroende på hur omfattande försäkringsskyddet är. Om till exempel din telefon, laptop eller tvättmaskin går sönder, kan du söka ersättning utifrån hemförsäkringen. Läs mer om hemförsäkringen.

Unga får hemförsäkringen billigare. Räkna priset på hemförsäkringen och köp den enkelt på nätet.

Teckna en hemförsäkring

Du kan välja omfattningen på hemförsäkringen av tre olika alternativ

  • Den Reducerade hemförsäkringen ersätter främst brandskador.

  • Vi rekommenderar dock att du tecknar minst en försäkring på basnivå. Den täcker även läckageskador, stöldskador, inbrottsskador och skadegörelse.

  • Vår bästa hemförsäkring är Omfattande hemförsäkring som även ersätter saker som går sönder och bräckageskador. Du kan komplettera den Omfattande hemförsäkringen med skyddet Omfattande Plus. Då är åldersavdragen förmånligare och du får skydd för återställning av filer.

  • Hemförsäkringen inkluderar ansvars- och rättsskyddsförsäkringar, vilka ersätter om du till exempel av oaktsamhet orsakat en annan person eller personens egendom en skada eller själv behöver juristhjälp i tviste- eller brottmål.

Reseförsäkring för unga

Med en fortlöpande reseförsäkring har du skydd när du reser över 50 kilometer från ditt hem eller din fritidsbostad. Resenärförsäkringen ersätter kostnaderna om du till exempel insjuknar under resan eller din resa annulleras på grund av sjukdom eller olycksfall. Du får snabbt vård hos en privat läkare utan självrisk. Resenärförsäkringen är en del av Hälsoförsäkringen.

Med resgodsförsäkringen har du skydd om ditt resgods går sönder eller stjäls. Tips: Om du har en hemförsäkring lönar det sig att försäkra ditt resgods i samband med hemförsäkringen – då kommer du billigare undan! Läs mer om reseförsäkringen.

Räkna priset på reseförsäkringen och köp den enkelt på nätet.

Köp reseförsäkring

Reseförsäkring för utbytesstudent

Det är bra att ha en gällande reseförsäkring om du åker som utbytesstudent så att du får den bästa möjliga vården i resmålet om du råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk. Det lönar sig även att skydda resgodset under utbytesstudierna. Reseförsäkringen gäller under resor som räcker tre månader men du kan kontakta kundtjänsten för att ändra försäkringen så att den gäller upp till 24 månader.

Olycksfallsförsäkring för unga

Olycksfallsförsäkringen är en del av Hälsoförsäkringen. Olycksfallsförsäkringen ger skydd vid överraskande olycksfall. Den ersätter läkarbesök, undersöknings- och vårdkostnader, läkemedel, bestående men orsakat av olycksfall samt dödsfall. Med hjälp av olycksfallsförsäkringen får du läkartjänster både inom den privata och offentliga sektorn utan självrisk.

Om du vill, kan du komplettera olycksfallsförsäkringen med en idrottsförsäkring. Då gäller försäkringen under idrottstävlingar och i idrottshobbyer som kräver licens. Läs mer om olycksfallsförsäkringen.

Räkna priset på olycksfallsförsäkringen och köp den på nätet.

Köp olycksfalls­försäkring

Bilförsäkring för ungdom

Bilförsäkringen utgörs av en lagstadgad trafikförsäkring samt en kaskoförsäkring. Bilförsäkringen ersätter skador på din bil och bilens utrustning samt motpartens person- och sakskador. Välj en kaskoförsäkring som passar din personbil och dina behov. Läs mer om bilförsäkring.

Köp en bilförsäkring

Djurförsäkring för ungdom

Djurförsäkringen hjälper då din hund, din katt eller din häst blir sjuk eller skadar sig. Med djurförsäkringen håller du vårdkostnaderna under kontroll och garanterar den bästa vården för ditt husdjur. Du får 25 % rabatt på veterinärvårdsförsäkringen när din hemförsäkring är hos LokalTapiola. Läs mer om djurförsäkringen.

Köp en djurförsäkring

Du sköter enkelt ärenden på nätet

  • Om du vill, kan du betala premierna i flera betalningsposter och räkningen kommer direkt till din nätbank när du ingår ett avtal om e-faktura.

  • Börjar du använda den pappersfria tjänsten, får du försäkringshandlingarna och meddelanden som gäller försäkringen direkt i nättjänsten.

  • I nättjänsten kan du göra ändringar i försäkringarna, ansöka om mer tid att betala premierna samt göra en skadeanmälan om du råkar ut för en skada.

Bekanta dig med elektroniska tjänster.

Be ett anbud på försäkringshelhet

Välj och fyll i alla fält om inget annat anges.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt