Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tidsbegränsad reseförsäkring

När du reser lönar det sig alltid att packa med en reseförsäkring som ersätter skador som drabbar dig själv och ditt resgods. En tidsbegränsad reseförsäkring passar bra för enskilda resor om du reser högst en gång per år eller mer sällan. Räkna priset på en tidsbegränsad reseförsäkring med vår räknare och köp den på nätet.

När lönar det sig att teckna en tidsbegränsad reseförsäkring?

 • En tidsbegränsad reseförsäkring är lämplig när du reser högst en gång per år. Om du reser oftare är lönar det sig att teckna en kontinuerlig reseförsäkring. Läs mer om kontinuerlig reseförsäkring.
 • En tidsbegränsad reseförsäkring passar för alla åldrar och försäkringen har inga åldersbegränsningar.
 • En tidsbegränsad reseförsäkring är även lämplig för familjens gemensamma resor eftersom under 18 år gamla medresande barn, barnbarn, syskon och halvsyskon också är försäkrade.
 • Utöver utlandet gäller försäkringen även i Finland när resmålet är över 50 kilometer från hemmet, arbetsplatsen, studieplatsen eller fritidsbostaden.
 • En tidsbegränsad resereseförsäkring gäller under resor som räcker högst tre månader. Om din resa räcker längre behöver du en kontinuerlig reseförsäkring.

Vad ersätter en tidsbegränsad reseförsäkring?

Reseförsäkringen består av en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring och du kan välja att teckna dem tillsammans eller separat.

Resenärförsäkringen ersätter:

 • vårdkostnader för sjukdom under resa och för reseolycksfall utan självrisk och utan övre gräns i euro
 • men eller död genom olycksfall om du valt att de skydden ska ingå i din försäkring
 • kostnader för avbruten resa, annullerad resa och försening från resa. Vänligen beakta att skyddet vid annullerad resa gäller när försäkringen tecknats minst tre dygn före resan börjar.

Resgodsförsäkringen ersätter:

 • stöld av resgods och resgods som gått sönder
 • anskaffning av nödvändighetsartiklar om resgodset anländer minst 4 timmar senare än dig till ett resmål utomlands
 • extra kostnader för att förnya passet, visum eller resebiljetter
 • person- och sakskador som orsakas en annan part under resan när den försäkrade är skyldig att ersätta skadorna.