Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Resgodsförsäkring

Resgodsförsäkringen skyddar ditt resgods. Försäkringen ersätter överraskande och oförutsedda skador på saker du har med dig på din resa. Resgodsförsäkringen inkluderar även reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring. Du kan teckna resgodsförsäkringen separat eller tillsammans med en resenärförsäkring.

Vad är en resgodsförsäkring?

Du kan teckna resgodsförsäkringen separat eller tillsammans med en resenärförsäkring. Tillsammans utgör resgods- och resenärförsäkringen en reseförsäkring. Resgodsförsäkringen täcker egendom den försäkrade tar med sig på resan och egendom likställd med hemmets lösegendom som den försäkrade skaffar på resan samt passet och resebiljetter. Försäkrade i resgodsförsäkringen är försäkringstagaren och personer som stadigvarande bor i samma hushåll med försäkringstagaren. Försäkrade är dessutom försäkringstagarens eller den försäkrades minderåriga barn som bor annanstans än stadigvarande på försäkringsstället då de bor hos den försäkrade och reser med den försäkrade. Du kan teckna resgodsförsäkringen som en fortlöpande eller en tidsbegränsad försäkring.

Priset på resgodsförsäkringen

Priset på en fortlöpande resgodsförsäkring som ingår i Hälsoförsäkringen påverkas av bostadsorten, försäkringsbeloppet och självrisken. Den fortlöpande resgodsförsäkringen gäller 3 månader från att resan började. Vid längre resor kan du förlänga försäkringens giltighetstid mot en tilläggspremie.

Priset på en tidsbegränsad resgodsförsäkring påverkas av den försäkrades bostadsort, hur länge försäkringen gäller (1 dygn–3 månader), giltighetsområdet och försäkringsbeloppet.

Räkna ut och köp

Vad ersätter resgodsförsäkringen?

Resgodsförsäkringen ersätter saker som går sönder och stölder under din resa. Du kan även få ersättning för anskaffning av nödvändighetsartiklar såsom kläder och hygienprodukter, om resgodset anländer minst 4 timmar försenat till ett resmål utomlands. Dessutom ersätts extra kostnader för att förnya pass, visum eller resebiljetter.

Resgodsförsäkringen ersätter inte

Utifrån resgodsförsäkringen ersätter vi bl.a. inte

  • försvunnet resgods eller resgods som glöms kvar
  • slitage eller skråmor som uppstår vid normal användning
  • idrottsredskap som går sönder när det används för sitt ändamål
  • stöldskada när platsen eller tiden för händelsen inte kan slås fast.

Även hemförsäkringen kan ersätta resgods. Vänligen kontrollera före resan vad din försäkring ersätter.


Reserättsskyddsförsäkring

Reserättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader i anknytning till händelser som skett under resan och gäller resandet. Försäkringen täcker tviste- och brottmål samt ansökningsärenden. Reserättsskyddsförsäkringen ingår automatiskt i den tidsbegränsade reseförsäkringen. Kontakta vår kundtjänst om du vill att reserättsskyddsförsäkringen ska ingå i din fortlöpande resgodsförsäkring.

Resgodsskyddet i hemförsäkringen

Din hemförsäkring inkluderar eventuellt resgodsskydd som ersätter plötsliga och oförutsedda skador på saker du har med dig på din utlandsresa. Ersättningsbegränsningarna i hemförsäkringen gäller även resgodsskyddet. Kontrollera i nättjänsten vilka skador din hemförsäkring ersätter.

Logga in

Reseansvarsförsäkring

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du under resan orsakat utomstående och som du enligt lag är skyldig att ersätta. Reseansvarsförsäkringen är en del av resgodsförsäkringen.

Vanliga frågor om resgodsförsäkringen

Ja, du kan få S-gruppens Bonus för resgodsförsäkringen. Registrera din kundrelation i samband med köpet så intjänar du bonus genast från första premien, som mest upp till 5 % av premierna.


Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få upp till 17 % egenförmånsrabatt.


Din hemförsäkring ersätter eventuellt skador på resgods. Det lönar sig att kontrollera i nättjänsten vad din hemförsäkring ersätter.


Om ditt resgods blir stulet ska du anmäla stölden till den lokala polisen och spara en kopia på brottsanmälan som du får av polisen.


Försäkrade i resgodsförsäkringen är försäkringstagarens resgods och resgods som hör till medresande personer som bor i samma hushåll med försäkringstagaren.