Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Fortlöpande reseförsäkring

Fortlöpande reseförsäkring passar dig om du reser oftare än en gång om året utomlands eller i hemlandet. Du kan njuta av resan utan bekymmer eftersom en fortlöpande reseförsäkring ersätter om något överraskande händer dig eller ditt resgods. Bekanta dig med fortlöpande reseförsäkring och köp försäkring på webben.

Kort om fortlöpande reseförsäkring

  • I fortlöpande reseförsäkring ingår resenärförsäkring och resgodsförsäkring. Du kan vid behov också teckna dessa försäkringar separat, om t.ex. din hemförsäkring även omfattar resgods.
  • Fortlöpande reseförsäkring lämpar sig för hela familjen eftersom den kan köpas utan åldersbegränsningar ända till 99 års ålder.
  • Medresande barn, barnbarn och makens/makans barn är försäkrade med reseförsäkringen. Familjens alla vuxna samt barn som reser ensam behöver en egen reseförsäkring.
  • Du kan ansöka om fortlöpande reseförsäkring när du har en stadigvarande boningsort i Finland, bor över hälften av året i Finland och har ett giltigt Fpa-kort.
  • På utrikesresor har du som skydd i resenärförsäkringen Larmtjänsten som hjälper dig att hitta den rätta vårdplatsen om du blir sjuk eller drabbas av ett olycksfall.

Giltighet för fortlöpande reseförsäkring

Fortlöpande reseförsäkring gäller överallt i världen under högst 3 månader långa resor. Om resan varar längre, kan du förlänga giltigheten för fortlöpande reseförsäkring. Du kan förlänga reseförsäkringen i vår kundtjänst.

Fortlöpande reseförsäkring gäller under resor i hemlandet när resmålet är över 50 kilometer från hemmet, arbets- eller studieplatsen eller fritidsbostaden.

Räkna ut och köp

Vad ersätter fortlöpande reseförsäkring?

Fortlöpande reseförsäkring skyddar både resenären och saker som är med på resan.

Resenärförsäkringen ersätter:

Fortlöpande resenärförsäkring ersätter vårdkostnader för sjukdom och olycksfall under resa utan självrisk och utan övre gräns i euro.

Från försäkringen ersätts även kostnader för avbruten resa, annullerad resa och försening från resa. Vänligen observera att annullerad resa inte ersätts om du har köpt reseförsäkringen mindre än 3 dagar före resan.

Till resenärförsäkringen kan som tilläggsskydd anslutas skydd vid men till följd av olycksfall och dödsfall genom olycksfall samt idrottsskydd under resa. Skydd vid men till följd av olycksfall ersätter om du orsakas bestående men vid ett olycksfall. Skydd vid dödsfall genom olycksfall ersätter till anhöriga, om du under resan avlider genom olycksfall. Du behöver idrottsskydd om du reser för att tävlingsidrotta eller om du under resan prövar riskfyllda idrottsgrenar. Idrottsskydd ersätter olycksfall som inträffar vid idrott.

Resgodsförsäkringen ersätter:

Fortlöpande resgodsförsäkring ersätter bräckage på och stöld av saker under resa. Ersättning kan även fås för anskaffning av nödvändighetsartiklar såsom kläder och hygienprodukter, om resgodset anländer minst 4 timmar försenat till ett resmål utomlands. Dessutom ersätts extra kostnader för att förnya pass, visum eller biljetter.

I resgodsförsäkringen ingår reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringar. Reseansvarsförsäkringen ersätter om du under resan orsakar utomstående person- eller sakskada. Reserättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader som hänför sig till händelser som inträffat under resa.

Läs mer om reseförsäkringen.

Vanliga frågor om fortlöpande reseförsäkring

När du väljer reseförsäkring, lönar det sig att fundera på hur många resor du gör under året. Tidsbegränsad reseförsäkring passar dig när du reser högst en gång om året. Fortlöpande reseförsäkring är mera lönsam, om du reser oftare än en gång om året. Det lönar sig också att beakta att fortlöpande reseförsäkring även gäller under resor i hemlandet när resmålet är över 50 kilometer från hemmet, arbets- eller studieplatsen eller fritidsbostaden.

Även om du har det europeiska sjukvårdskortet, är det ändå bra att ha en reseförsäkring med på resan. Det europeiska sjukvårdskortet ersätter nämligen inte alla situationer som reseförsäkringen ersätter. Det europeiska sjukvårdskortet ersätter till exempel inte ambulansflyg eller resekostnader till närmaste vårdinrättning på resmålet. Med hjälp av reseförsäkringen kan du alltid söka vård hos en privat läkarstation medan det europeiska sjukvårdskortet endast ersätter offentlig vård eller vård som ges på mottagningar hos privatläkare som ingått ett sjukförsäkringsavtal.

Bekanta dig med villkoren, produktfakta och faktablad för fortlöpande reseförsäkring.