Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Talkoförsäkring

Med talkoarbete sköts byggnads-, reparations- och målningsarbeten bekvämt. Under talkoarbetet kan dock hända ett och annat. Genom att teckna en talkoförsäkring säkerställer du att talkofolk är väl skyddade vid olycksfall. Kontakta oss, så sätter vi i skick en försäkring som passar för talkot hos dig.

Bra att veta om talkoförsäkringen

  • Försäkringen är avsedd för kortvarigt och traditionellt talkoarbete.
  • Traditionellt talkoarbete är till exempel byggnads-, reparations-, renoverings-, lantbruks- och skogstalko samt talkoarbete i anslutning till ordnande av evenemang.
  • Talkoförsäkringen är tidsbegränsad och gäller i talkoarbete och under resor som direkt ansluter till det.

Vad ersätter talkoförsäkring?

Försäkringen ersätter vårdkostnader såsom läkararvoden, sjukhusavgifter, medicinkostnader och fysioterapi vid olycksfall som orsakats i talkoarbete. Om det trots vården lämnar ett bestående men av olycksfallet, betalas ersättning för bestående men från försäkringen. Försäkringen ersätter även dödsfall genom olycksfall.

Olycksfall som ersätts är till exempel skador som orsakats av hantering av verktyg, fall från stege och fall.


Vem kan du skydda med talkoförsäkring?

  • Försäkringen kan beviljas högst en 80 år gammal person som stadigvarande bor i Finland och omfattas av den sociala tryggheten i Finland.
  • Talkoförsäkringen är endast avsedd för försäkring av utomstående talkofolk, så försäkringen ersätter inte skador som orsakas försäkringstagaren eller dennes familjemedlemmar.
  • Talkoförsäkringen gäller endast i oavlönat talkoarbete. Om man betalar lön eller annat vederlag eller förmån för talkoarbetet, ska deltagarna försäkras med en arbetsolycksfallsförsäkring.

Priset på talkoförsäkringen och självrisk

Försäkringspremien bestäms på basis av antalet talkoarbetare, de valda ersättningsbeloppen och försäkringens giltighetstid. Talkoförsäkringen har ingen självrisk. Kontakta oss, så kan vi skräddarsy en försäkring som passar för talkot hos dig.

Be om anbud