Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skydd vid allvarlig sjukdom eller cancerförsäkring

På marknaden har lanserats cancerförsäkringar för vissa cancerformer. Vid ansökan om försäkring lönar det sig ändå att bekanta sig med innehållet i cancerförsäkringen och jämföra den med LokalTapiolas skydd vid allvarlig sjukdom, vilken även finns som skydd för dig vid andra sjukdomar. Bekanta dig med jämförelsen!

Cancerförsäkringen omfattar endast vissa cancerformer

De cancerförsäkringar som blivit allt vanligare på marknaden är ofta endast avsedda för vård av vissa cancerformer. Från försäkringen betalas en engångsersättning om du insjuknar och engångsersättningen kan du använda på det sätt du vill. Hälsovården är bra och förmånlig i Finland och engångsersättningen behöver ofta inte användas för vårdkostnader. Cancerförsäkringarna är främst avsedda för kvinnor vid bröst- och äggstockscancer.

Det är bra att beakta att det är ett lotteri att endast teckna en cancerförsäkring, eftersom livet också kan överraska med andra allvarliga sjukdomar. Vid ansökan om en cancerförsäkring lönar det sig att jämföra försäkringens omfattning med skydd vid allvarlig sjukdom.

Skydd vid allvarlig sjukdom omfattar även andra sjukdomar

  • Istället för en cancerförsäkring erbjuder vi skydd vid allvarlig sjukdom som ersätter mera omfattande olika sjukdomar och inte bara vissa cancerformer.
  • Skydd vid allvarlig sjukdom ersätter bl.a. de flesta cancersjukdomarna, hjärntumör, hjärtinfarkt och cerebral infarkt samt ms-sjukdom. Läs mer om vilka sjukdomar och åtgärder som omfattas av skydd vid allvarlig sjukdom.
  • I skydd vid allvarlig sjukdom kan du välja en engångsersättning från 30 000 euro ända upp till 100 000 euro. Du kan använda ersättningen på det sätt du vill och när du insjuknar behöver du inte oroa dig över ekonomin, utan du kan koncentrera dig på att bli frisk.
  • I skydd vid allvarlig sjukdom ingår alltid också en livförsäkring, vars engångsersättning tryggar uppehället för dina närstående om du avlider.

Jämför, hur olika försäkringar ersätter cancer

Titta i tabellen, hur cancerförsäkringar, skydd vid allvarlig sjukdom och sjukkostnadsförsäkring omfattar cancer.

  Omfattar cancer Omfattar andra allvarliga sjukdomar Hur betalas ersättningen
Cancerförsäkringar (olika anbudsgivare av försäkringar) Ja, vissa cancerformer Nej Skattefri engångsersättning
LokalTapiolas skydd vid allvarlig sjukdom Ja, omfattar de flesta cancersjukdomarna Ja, omfattar de vanligaste allvarliga sjukdomarna Skattefri engångsersättning (du kan välja en försäkring mellan 30 000-100 000 euro)
LokalTapiolas sjukkostnadsförsäkring i Hälsoförsäkring Ja, ersätter undersöknings- och vårdkostnader Ja, ersätter undersöknings- och vårdkostnader Ersätter vårdkostnader upp till maximiersättningen. Självrisken avdras en gång per kalenderår.Mata in födelseåret enligt formen 1975 Den försäkrade ska vara 18-64 år gammal
Mata in din månadsinkomst med siffor
Har du under de föregående tolv (12) månaderna använt tobaksprodukter för rökning?
Välj Nej eller Ja

Du kan teckna Skydd vid allvarlig sjukdom på webben, då det passar dig bäst.