Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skydd vid allvarlig sjukdom

LokalTapiolas skydd vid allvarlig sjukdom finns som stöd för dig, när det är dags att koncentrera sig på livet och på att tillfriskna efter en allvarlig sjukdom.

Engångsersättningen som betalas på basis av försäkringen kan du använda på det sätt som passar dig bäst.

Räkna pris på en försäkring som lämpar sig för din livssituation


Mata in födelseåret enligt formen 1975 Den försäkrade ska vara 18-64 år gammal
Mata in din månadsinkomst med siffor
Har du under de föregående tolv (12) månaderna använt tobaksprodukter för rökning?
Välj Nej eller Ja

Du kan teckna Skydd vid allvarlig sjukdom på webben, då det passar dig bäst.


Skydd vid allvarlig sjukdom

Engångsersättningen som betalas på basis av Skydd vid allvarlig sjukdom kan du använda på det sätt som passar dig bäst. Den stöder dig i omorganiseringen av vardagen och tryggar din utkomst. Du kan även främja ditt tillfrisknande med rehabilitering eller göra det lättare för dig att återvända till arbetslivet.

Storleken på ersättningsbeloppet väljs alltid enligt den egna situationen och kan vara upp till 100 000 euro. Till exempel kan ett belopp som motsvarar inkomsterna för ett år underlätta den svåra situationen. Den skattefria engångsersättningen betalas till dig i en rat.

Skydd vid allvarlig sjukdom ersätter dessa sjukdomar och åtgärder

  • De flesta cancer
  • Hjärntumör
  • Koronar-bypass genom öppen hjärtoperation
  • Ersättning av aortaklaff med hjärtklaffprotes
  • Hjärtinfarkt
  • Njurinsufficiens
  • Organ- eller benmärgstransplantation
  • MS-sjukdom
  • Slaganfall

Bekanta dig med produktfaktan och villkoren där du hittar de exakta beskrivningarna av ersättningarna och deras begränsningar.


Du kan teckna skydd vid allvarlig sjukdom på webben, då det passar dig bäst. Du kan alternativt begära anbud, så att du noggrannare kan diskutera försäkringar med våra specialister.

Be om anbud


Smart livförsäkring – Ekonomiskt skydd och välbefinnande

Smart livförsäkring är Finlands första helhet som kombinerar försäkring och välmåendetjänster. När du har en livförsäkring, ett skydd vid allvarlig sjukdom och ett skydd vid arbetsoförmåga i LokalTapiola, har du möjlighet att ta i bruk avgiftsfria välmåendetjänster, som du i applikationen HälsoHjälpen.

MåBraHjälpen erbjuder praktiska råd och tips om vila, motion, kost och stresshantering. Du kan ställa upp mål, följa dina framsteg och delta i välgörenhetsutmaningar. Du har dessutom tillgång till våra samarbetspartners välbefinnandetjänster.


S-gruppens Bonus för Skydd vid allvarlig sjukdom

Du drar nytta av förmånliga premier och sparar pengar när du koncentrerar dina försäkringsärenden till LokalTapiola. Du kan få pengar tillbaka i form av S-gruppens Bonus, som bäst upp till 5 % för försäkringspremier.


Information om Skydd vid allvarlig sjukdom


En person som fyllt 18 år kan ansöka om Skydd vid allvarlig sjukdom. Försäkringen ska ansökas om senast under det år den försäkrade fyller 64 år. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 68 år.

Ansökan handläggs utgående från hälsouppgifterna du gett och bedömningen av ansökan sker alltid individuellt.

Ersättningsbeloppet för Skydd vid allvarlig sjukdom kan vara 30 000 - 100 000 euro. Skydd vid allvarlig sjukdom inkluderar alltid dödsfallsförsäkring (livförsäkring).


Priset påverkas av din ålder samt ersättningsbeloppet du valt. Även ditt hälsotillstånd kan påverka priset på försäkringen. Eventuell användning av tobaksprodukter höjer premien för Skydd vid allvarlig sjukdom. I vår räknare kan du räkna vilket ersättningsbelopp som motsvarar dina behov och hur mycket försäkringen kostar

Engångsersättning för allvarlig sjukdom betalas om sjukdomen konstateras eller ingreppet utförs under försäkringens giltighetstid, tidigast 90 dagar efter att försäkringen trädde i kraft. Den försäkrade ska själv söka ersättning tidigast efter 28 dagar från den ersättningsbara diagnosen (gäller inte cancerfall).

Ändringar i försäkringen kan du lättast göra i LokalTapiolas nättjänst.

Om du vill ändra ditt försäkringsskydd kan du skicka oss ett meddelande via nättjänsten. Om du vill höja ersättningsbeloppet, kräver ändringen att det inte skett väsentliga ändringar i ditt hälsotillstånd. Därför måste du fylla i en ny hälsodeklaration.


Engångsersättningen som betalas på basis av Skydd vid allvarlig sjukdom är skattefri. Notera att beskattningen kan ändra i framtiden. Beskattningen har presenterats enligt skattebestämmelserna som gäller 1.12.2019.

Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.
Smart livförsäkring kombinerar livförsäkringen och MåBraHjälpen. MåBraHjälpen är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra kunder och den blir inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska hälsokontrollen och självträningarna. Våra samarbetspartners producerar välbefinnandeinnehåll till tjänsten. Samarbetsparternas välbefinnandetjänster kan även fås direkt från tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.

Skydd vid allvarlig sjukdom eller cancerförsäkring

Olika cancerförsäkringar har blivit vanligare på marknaden och de ersätter om du insjuknar i en viss cancerform. Vid ansökan om en cancerförsäkring lönar det sig dock att jämföra försäkringens omfattning med skydd vid allvarlig sjukdom. Skydd vid allvarlig sjukdom är inte bara en cancerförsäkring utan den omfattar också många andra sjukdomar. Vi jämförde en cancerförsäkring med skydd vid allvarlig sjukdom. Bekanta dig med jämförelsen.


Se också