Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skydd vid allvarlig sjukdom

LokalTapiolas skydd vid allvarlig sjukdom finns som stöd för dig, när det är dags att koncentrera sig på livet och på att tillfriskna efter en allvarlig sjukdom.

Engångsersättningen som betalas på basis av försäkringen kan du använda på det sätt som passar dig bäst.

Räkna pris på en försäkring som lämpar sig för din livssituation


Mata in födelseåret enligt formen 1975 Den försäkrade ska vara 18-64 år gammal
Mata in din månadsinkomst med siffor
Har du under de föregående tolv (12) månaderna använt tobaksprodukter för rökning?
Välj Nej eller Ja

Du kan teckna Skydd vid allvarlig sjukdom på webben, då det passar dig bäst.


Skydd vid allvarlig sjukdom

Engångsersättningen som betalas på basis av Skydd vid allvarlig sjukdom kan du använda på det sätt som passar dig bäst. Den stöder dig i omorganiseringen av vardagen och tryggar din utkomst. Du kan även främja ditt tillfrisknande med rehabilitering eller göra det lättare för dig att återvända till arbetslivet.

Storleken på ersättningsbeloppet väljs alltid enligt den egna situationen och kan vara upp till 100 000 euro. Till exempel kan ett belopp som motsvarar inkomsterna för ett år underlätta den svåra situationen. Den skattefria engångsersättningen betalas till dig i en rat.

Skydd vid allvarlig sjukdom ersätter dessa sjukdomar och åtgärder

  • De flesta cancer
  • Hjärntumör
  • Koronar-bypass genom öppen hjärtoperation
  • Ersättning av aortaklaff med hjärtklaffprotes
  • Hjärtinfarkt
  • Njurinsufficiens
  • Organ- eller benmärgstransplantation
  • MS-sjukdom
  • Slaganfall

Bekanta dig med produktfaktan och villkoren där du hittar de exakta beskrivningarna av ersättningarna och deras begränsningar.


Du kan teckna skydd vid allvarlig sjukdom på webben, då det passar dig bäst. Du kan alternativt begära anbud, så att du noggrannare kan diskutera försäkringar med våra specialister.

Be om anbud


Smart livförsäkring – Ekonomiskt skydd och välbefinnande

Vi vill trygga din ekonomi och hjälpa dig att må bättre. Vår lösning på detta är Smart livförsäkring. Där du utöver en livförsäkring, försäkring för allvarlig sjukdom eller skydd vid arbetsoförmåga får tillgång till välbefinnandetjänster, vilka du hittar i MåBraHjälpen-delen i appen HälsoHjälpen. Läs mer om MåBraHjälpen.

MåBraHjälpen erbjuder praktiska råd och tips om vila, motion, kost och stresshantering. Du kan ställa upp mål, följa dina framsteg och delta i välgörenhetsutmaningar. Du har dessutom tillgång till våra samarbetspartners välbefinnandetjänster.

Läs mer om Smart livförsäkring

Som Smart livförsäkringskund tränar du gratis till slutet av februari

Vi på LokalTapiola vill hjälpa dig att må bättre och ge dig alternativ att upprätthålla och förbättra ditt välmående. Därför erbjuder vi kunder som köpt Smart livförsäkring senast 31.12.2021 online-motionstjänsten Wellnet (värde upp till 70 euro) gratis fram till slutet av februari. ​​

Med hjälp av Wellnet kan du träna när det passar dig bäst. Det finns olika gympapass och övningar du kan göra hemma samt mångsidigt hälsofrämjande innehåll som uppdateras varje vecka. Wellnet lämpar sig för alla som vill motionera och må bra. Tjänsten innehåller många gympapass och övningar för både nybörjare och de som tränat mer. Bekanta dig med reglerna för förmånen.


S-gruppens Bonus för Skydd vid allvarlig sjukdom

Du drar nytta av förmånliga premier och sparar pengar när du koncentrerar dina försäkringsärenden till LokalTapiola. Du kan få pengar tillbaka i form av S-gruppens Bonus, som bäst upp till 5 % för försäkringspremier.


Information om Skydd vid allvarlig sjukdom


En person som fyllt 18 år kan ansöka om Skydd vid allvarlig sjukdom. Försäkringen ska ansökas om senast under det år den försäkrade fyller 64 år. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 68 år.

Ansökan handläggs utgående från hälsouppgifterna du gett och bedömningen av ansökan sker alltid individuellt.

Ersättningsbeloppet för Skydd vid allvarlig sjukdom kan vara 30 000 - 100 000 euro. Skydd vid allvarlig sjukdom inkluderar alltid dödsfallsförsäkring (livförsäkring).


Priset påverkas av din ålder samt ersättningsbeloppet du valt. Även ditt hälsotillstånd kan påverka priset på försäkringen. Eventuell användning av tobaksprodukter höjer premien för Skydd vid allvarlig sjukdom. I vår räknare kan du räkna vilket ersättningsbelopp som motsvarar dina behov och hur mycket försäkringen kostar

Engångsersättning för allvarlig sjukdom betalas om sjukdomen konstateras eller ingreppet utförs under försäkringens giltighetstid, tidigast 90 dagar efter att försäkringen trädde i kraft. Den försäkrade ska själv söka ersättning tidigast efter 28 dagar från den ersättningsbara diagnosen (gäller inte cancerfall).

Ändringar i försäkringen kan du lättast göra i LokalTapiolas nättjänst.

Om du vill ändra ditt försäkringsskydd kan du skicka oss ett meddelande via nättjänsten. Om du vill höja ersättningsbeloppet, kräver ändringen att det inte skett väsentliga ändringar i ditt hälsotillstånd. Därför måste du fylla i en ny hälsodeklaration.


Engångsersättningen som betalas på basis av Skydd vid allvarlig sjukdom är skattefri. Notera att beskattningen kan ändra i framtiden. Beskattningen har presenterats enligt skattebestämmelserna som gäller 1.12.2019.

Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.
Smart livförsäkring kombinerar livförsäkringen och MåBraHjälpen. MåBraHjälpen är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra kunder och den blir inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska hälsokontrollen och självträningarna. Firstbeat livsstilsanalysen produceras av Firstbeat Technologies Oy. Våra samarbetspartners producerar välbefinnandeinnehåll till tjänsten. Samarbetsparternas välbefinnandetjänster kan även fås direkt från tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.

Se också