Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Olycksfallsförsäkring

Både barn och vuxna råkar hemma och på fritiden ut för många olycksfall som kräver vård. Försäkra dig om att du får den bästa vården genast, så börjar också tillfrisknandet snabbare.

Olycksfallsförsäkringen är en del av Hälsoförsäkringen

Hälsoförsäkringen består av flera olika skydd. Av dem kan du skapa en lämplig helhet för dig själv och dina närstående som bor i samma hushåll med dig, en helhet som täcker sjukdom och olycksfall samt skador som uppstår under resor.

Fem skäl att teckna en olycksfallsförsäkring

 1. Ett olycksfall känns inte i plånboken eftersom olycksfallsförsäkringen vid behov ersätter vårdkostnader utan självrisk även på privat läkarstation.
 2. Ett överraskande olycksfall kan inträffa i hemmet, på arbetsplatsen, i skolan eller under hobbyer. Du kan utvidga din försäkring att även gälla olycksfall som inträffat i idrott.
 3. Du kan komplettera olycksfallsförsäkringen med ett Utvidgat olycksfallsskydd. Alla skador berättigar inte till försäkringsersättning även om de visar sig i samband med ett olycksfall. Med det Utvidgade olycksfallsskyddet erbjuder vi tilläggsskydd till personer som rör mycket på sig och idrottar.
 4. Du kan dessutom trygga din utkomst vid kortvarig arbetsoförmåga eller vid bestående men till följd av olycksfall. Vid dödsfall genom olycksfall kan du trygga utkomsten för dina närmaste.
 5. Du får tillgång till LokalTapiolas distansläkartjänst HälsoHjälpen, där du får hjälp av sjukskötare och läkare varje dag kl. 7 - 23. Läs mer om HjälsoHjälpen.

Vad används olycksfallsförsäkringen till?

 • Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall såsom till exempel läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, operationer och mediciner.
 • Olycksfallsförsäkringen ersätter även tandskador orsakade av olycksfall.
 • Olycksfallsförsäkringen används vanligtvis vid olika frakturer, försträckningar och sår som orsakats av halkning, fall eller av andra plötsliga händelser.
 • Olycksfallsförsäkringen för barn och barnförsäkringen gäller i all idrottsutövning och därmed behöver barnet inte en separat licensförsäkring. En försäkring räcker. Det spelar ingen roll vilken idrottsgren eller hur många idrottsgrenar barnet utövar. Försäkringarna gäller i all idrott tills barnet fyller 16-18 år. Försäkringar som tecknats vid olika tidpunkter skiljer sig från varandra. Om du redan har en giltig olycksfallsförsäkring i LokalTapiola, kan du kontrollera omfattningen på din eller dina barns försäkring i försäkringsbrevet genom att logga in i nättjänsten eller genom att kontakta kundtjänsten.

Bra att veta om olycksfallsförsäkringen

 • Olycksfallsförsäkringen är i kraft överallt i världen, i Finland och utomlands. För utlandsresor lönar det sig att alltid teckna en reseförsäkring.
 • Olycksfallsförsäkringen ger skydd hela tiden, den gäller både i arbetet, skolan och på fritiden. Ifall olycksfallet inträffar i arbetet eller skolan ska ersättning först sökas från skolans, kommunens eller arbetsgivarens lagstadgade försäkring.
 • Olycksfallsförsäkringen ger skydd vid olycksfall. När en skada inträffar ersätter försäkringen läkarbesök, mediciner, undersökningar och ingrepp samt fysioterapi vilka orsakas av olycksfall.
 • Motionerar du för att hålla dig i skick? Olycksfallsförsäkringen gäller utan tilläggsskydd när du tar hand om din fysiska kondition genom att idrotta.
 • Deltar du i tävlingar som ordnas av idrottsförbund eller -förening eller utövar du riskfyllda grenar? Du kan begära ett anbud på idrottsförsäkringen och vi kontaktar dig.
 • Det finns skillnader i olycksfallsförsäkringarnas innehåll. Om du redan har en giltig olycksfallsförsäkring i LokalTapiola, kan du kontrollera omfattningen av din eller dina barns försäkring i försäkringsbrevet eller kontakta kundtjänsten.

Vanliga frågor om olycksfallsförsäkringen

Du kan få S-gruppens bonus för din olycksfallsförsäkring. Registrera din kundrelation i samband med köpet så intjänar du bonus genast från första premien, som bäst upp till 5 % av försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få upp till 17 % som egenförmånsrabatt.

Från försäkringen ersätts vårdkostnader för olycksfall såsom läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, operationer och mediciner.

Olycksfallsförsäkringen har ingen självrisk.

Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen, i Finland och utomlands. Det lönar sig dock alltid att teckna en reseförsäkring för utrikesresor.

När du tecknar en olycksfallsförsäkring, får du tillgång till LokalTapiolas distansläkartjänst HälsoHjälpen, där sjukskötare och läkare står till din hjälp varje dag kl. 7 - 23.

Ett olycksfall är en plötslig händelse som sker utan den försäkrades förskyllan, beror på en yttre orsak och orsakar kroppsskada. Ett plötsligt olycksfall kan inträffa hemma, på jobbet, i skolan eller i hobbyer.

Se också