Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Olycksfallsförsäkring

Både barn och vuxna råkar hemma och på fritiden ut för många olycksfall som kräver vård. Försäkra dig om att du får den bästa vården genast, så börjar också tillfrisknandet snabbare.

Räkna ut och köp

Fem skäl att teckna en olycksfallsförsäkring

 1. Ett olycksfall känns inte i plånboken eftersom olycksfallsförsäkringen vid behov ersätter vårdkostnader utan självrisk även på privat läkarstation.
 2. Ett överraskande olycksfall kan inträffa i hemmet, på arbetsplatsen, i skolan eller under hobbyer. Du kan utvidga din försäkring att även gälla olycksfall som inträffat i idrott.
 3. Du kan dessutom trygga din utkomst vid kortvarig arbetsoförmåga eller vid bestående men till följd av olycksfall. Vid dödsfall genom olycksfall kan du trygga utkomsten för dina närmaste.
 4. Du får tillgång till LokalTapiolas distansläkartjänst HälsoHjälpen, där du får hjälp av sjukskötare och läkare varje dag kl. 7 - 23. Läs mer om HjälsoHjälpen.
 5. Olycksfallsförsäkringarna som vi säljer på kontor och webben är en aning olika. Försäkringen som fås på kontor gäller till och med upp till 100 års ålder.

Vad används olycksfallsförsäkringen till?

 • Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall såsom till exempel läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, operationer och mediciner.
 • Olycksfallsförsäkringen används vanligtvis vid olika frakturer, försträckningar och sår som orsakats av halkning, fall eller av andra plötsliga händelser.
 • Olycksfallsförsäkringen för barn och barnförsäkringen gäller i all idrottsverksamhet, så barnet behöver inte ha en separat licensförsäkring. En försäkring räcker. Det spelar ingen roll vilken idrottsgren eller hur många idrottsgrenar barnet utövar. Försäkringarna gäller i all idrott ända tills barnet fyller 16 eller 17 år. Kontrollera giltigheten för barnets försäkring i LokalTapiolas nättjänst eller kundtjänst.

Bra att veta om olycksfallsförsäkringen

 • Olycksfallsförsäkringen är i kraft överallt i världen, i Finland och utomlands. För utlandsresor lönar det sig att alltid teckna en reseförsäkring.
 • Olycksfallsförsäkringen ger skydd hela tiden, den gäller både i arbetet, skolan och på fritiden. Ifall olycksfallet inträffar i arbetet eller skolan ska ersättning först sökas från skolans, kommunens eller arbetsgivarens lagstadgade försäkring.
 • Olycksfallsförsäkringen ger skydd vid olycksfall. När en skada inträffar ersätter försäkringen läkarbesök, mediciner, undersökningar och ingrepp samt fysioterapi vilka orsakas av olycksfall.
 • Motionerar du för att hålla dig i skick? Olycksfallsförsäkringen gäller utan tilläggsskydd när du tar hand om din fysiska kondition genom att idrotta.
 • Deltar du i tävlingar som ordnas av idrottsförbund eller -förening eller utövar du riskfyllda grenar? På LokalTapiolas kontor kan personer över 17 år få ett separat tilläggsskydd vid idrottsolycksfall.
 • Det finns skillnader i olycksfallsförsäkringarnas innehåll. Om du redan har en giltig olycksfallsförsäkring i LokalTapiola, kan du kontrollera omfattningen av din eller dina barns försäkring i försäkringsbrevet eller kontakta kundtjänsten.

Se också