Barnförsäkring -50 % under det första året.
Du får samtidigt tillgång till HälsoHjälpen med vilken du alltid har distansläkartjänsterna inom räckhåll.