Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Babyförsäkring

Skydda din baby redan under graviditeten med en babyförsäkring. Babyförsäkringen dvs. reserveringsförsäkringen ger skydd hela livet vid sjukdomar och olycksfall för ditt barn, som ska födas. En försäkring som tecknats före barnets födelse gäller genast från födseln och du kan hålla den i kraft till och med ända till ålderdomen. Genom att teckna en reserveringsförsäkring redan under graviditeten säkerställer du att begränsande villkor som beror på hälsotillståndet inte införs i försäkringen.

Babyförsäkring är en del av Hälsoförsäkringen

Hälsoförsäkringen består av flera olika skydd. Av dem kan du skapa en lämplig helhet för dig själv och dina närstående som bor i samma hushåll med dig, en helhet som täcker sjukdom och olycksfall samt skador som uppstår under resor.

Fem skäl att teckna en babyförsäkring

  1. När du redan före barnet föds tecknar en reserveringsförsäkring för ett barn som ska födas, får du sjukkostnads- och olycksfallsförsäkringen utan begränsningar som beror på hälsotillståndet.
  2. Om ditt barn blir sjuk, får du snabbt den bästa möjliga vården utan att köa. Du kan själv välja vårdplatsen.
  3. Du får tillgång till tjänsten HälsoHjälpen där hälsovårdsproffs hjälper varje dag kl. 7-23 på webben och i appen HälsoHjälpen. Du får råd både vid sjukdom och olycksfall och vid behov bokas samtidigt tid till en läkare. Läs mer om HälsoHjälpen.
  4. Försäkringen gäller hela livet genast från födseln och ända till ålderdomen om du vill.
  5. Skydd för barn som ska födas ändras automatiskt till vårdskydd vid sjukdom när barnet är fött. Kom ihåg att meddela oss barnets födelsedatum och namn efter födseln.

Bra att veta om babyförsäkringen

  • Du kan ansöka om försäkring för ditt barn som ska födas före barnets födsel, dock tidigast när strukturultraljudundersökningen är gjord.
  • Försäkringen beviljas på basis av moderns hälsodeklaration.
  • Från barnförsäkringen betalas vårdkostnader till följd av sjukdom eller olycksfall, t.ex. läkararvoden, undersökningskostnader och mediciner. Läs mer om barnförsäkringen.


Vanliga frågor om babyförsäkringen

Du kan få S-gruppens Bonus för babyns reserveringsförsäkring. Meddela din kundrelation i samband med köpet, så intjänar du bonus genast från första premien, som bäst upp till 5 % av försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få upp till 17 % som egenförmånsrabatt.

Ja, försäkringen beviljas på basis av moderns hälsodeklaration.

Försäkringen gäller hela livet genast från födseln. Vid sjukdomar är försäkringsskyddet i kraft ända till 80 år. Vid olycksfall är försäkringsskyddet i kraft till 100 år.