Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hemförsäkring

Med en hemförsäkring behöver du inte ensam stå för skadan efter en brand, stöld eller vattenskada. Hemförsäkringen skyddar din plånbok också i sådana situationer där du själv är tvungen att ersätta en skada som du har orsakat eller behöver juristhjälp i ett tviste- eller brottmål.

Delskydd i hemförsäkringen

Plötsliga och oförutsedda skador

Försäkringen ersätter många olika slags bräckage, till exempel att en hushållsapparat plötsligt går sönder, att glasögon går sönder eller att garagedörren går sönder då man backar bilen.

 

Skydd för återställning av filer

Vid en skada på datorn som försäkringen ersätter ersätts kostnader för sökning och återställning av filer om datorns hårddisk har gått sönder.

 

Avbrott i boendet

Om du är tvungen att flytta hemifrån medan en skada som hemförsäkringen ersätter repareras, ersätter försäkringen extra kostnader för boende, transport och lagring.

 

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som orsakas utomstående förutsatt att du enligt lag är skyldig att ersätta skadan. Vi utreder för din del om det framställda ersättningskravet följer lag och rätt.

Rättsskyddsförsäkring

Dessutom ersätter rättsskyddsförsäkringen kostnader som uppstår om du i tviste-, brott- eller ansökningsmål som gäller privatliv måste anlita advokat, till exempel advokatkostnader vid tvister kring bostadsköp.

 

Stöld och inbrott

Försäkringen ersätter skada på lösegendom och byggnad på försäkringsstället orsakad av stöld eller inbrott när någon brutit sig in i byggnaden. I Finland ersätts stöld av försäkrad egendom även när man tillfälligt förvarar den på annan plats eller har den med på resa.

Rån

Försäkringen ersätter skada som orsakats då egendom stulits eller i samband med stöld skadats genom att använda våld mot person eller hot om våld.

Brand, sot och rök

Försäkringen ersätter skada på grund av eld som kommit lös och skada som plötsligt och oförutsett orsakats av sot eller rök från eldstad eller värmeanläggning.

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skadegörelse på byggnad och försäkrade fasta konstruktioner på gårdsplan samt på trädgårdsmöbler eller på låst cykel samt på lösegendom i samband med inbrott.

Läckage

Försäkringen ersätter plötsligt läckage som orsakats av vätske-, gas- eller ångläckage när ämnet plötsligt, oförutsett och direkt strömmat ut från byggnadens fasta rörsystem eller tvättmaskin.

 

Exceptionell översvämning

Försäkringen ersätter skada orsakad av exceptionell översvämning på grund av störtregn, översvämning i vattendrag och havsvattenöversvämning, när vattnet tränger in i byggnaden eller dess konstruktioner eller skadar lösegendom som finns i byggnaden.

Storm

Försäkringen ersätter bräckageskada orsakad av stormvind. Som storm räknas sådana väderförhållanden där vindens medelstyrka har överskridit 15 meter per sekund

Explosion

Försäkringen ersätter skada orsakad av explosion.

Blixtnedslag

Försäkringen ersätter skada som den egendom som är försäkringsobjekt orsakats av ett direkt blixtnedslag som mekaniskt splittrar egendomen.

Hagel

Försäkringen ersätter bräckageskada på byggnad orsakad av hagel.

Överspänning orsakad av åska

Försäkringen ersätter skada orsakad av överspänning till följd av åska.

 

Elektriskt fenomen

Försäkringen ersätter skada på till exempel elektrisk motor, programmaskineri och -kort i tvättmaskin samt elledningar, kWh-mätare och huvudelcentral i bostadsbyggnad när skadan har orsakats av plötslig och oförutsedd spänningsväxling eller annat elfenomen.

 

Vad ersätter hemförsäkringen?

 

Lyx (lösegendom)

Omfattande

Bas

Reducerad

Förmånligare åldersavdrag

Skador på hemmets lösegendom har förmånligare åldersavdrag. Lyx Hemförsäkring ersätter skador på hemmets lösegendom till priset av ett nytt motsvarande föremål under en längre tid än de övriga skyddsnivåerna.

Skydd för återställning av filer

Vid en skada på datorn som försäkringen ersätter ersätts kostnader för sökning och återställning av filer om datorns hårddisk har gått sönder.

Ingen självrisk vid skada på resgods utomlands (kan inkluderas även i Omfattande Hemförsäkring mot tilläggspremie)

Hemförsäkring fungerar även som en resgodsförsäkring och till och med utan självrisk. I Lyx Hemförsäkring ingår automatiskt en resgodsförsäkring utan självrisk och den kan inkluderas i Omfattande Hemförsäkring mot tilläggspremie.

Plötsliga och oförutsedda skador

Försäkringen ersätter många olika slags bräckage, till exempel att en hushållsapparat plötsligt går sönder, att glasögon går sönder eller att garagedörren går sönder då man backar bilen.

Oljeskada

Försäkringen ersätter oljeskada som den försäkrade egendomen orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse. T.ex. rengörings- och reparationskostnaderna orsakade av läckage från oljecisternen för byggnaden.

Trafikskada eller sjötrafikskada

Försäkringen ersätter om egendom som ingår i hemförsäkringen skadas i en kollision eller i en båtolycka.

Vilda djur som tränger in i bostad

Försäkringen ersätter om vilda djur tränger in i bostaden och söndrar och smutsar ner egendom.

Överspänning orsakad av åska

Försäkringen ersätter skada orsakad av överspänning till följd av åska.

Elektriskt fenomen

Försäkringen ersätter skada på till exempel elektrisk motor, programmaskineri och -kort i tvättmaskin samt elledningar, kWh-mätare och huvudelcentral i bostadsbyggnad när skadan har orsakats av plötslig och oförutsedd spänningsväxling eller annat elfenomen.

Läckage

Försäkringen ersätter plötsligt läckage som orsakats av vätske-, gas- eller ångläckage när ämnet plötsligt, oförutsett och direkt strömmat ut från byggnadens fasta rörsystem eller tvättmaskin.

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skadegörelse på byggnad och försäkrade fasta konstruktioner på gårdsplan samt på trädgårdsmöbler eller på låst cykel samt på lösegendom i samband med inbrott.

Rån

Försäkringen ersätter skada som orsakats då egendom stulits eller i samband med stöld skadats genom att använda våld mot person eller hot om våld.

Stöld och inbrott

Försäkringen ersätter skada på lösegendom och byggnad på försäkringsstället orsakad av stöld eller inbrott när någon brutit sig in i byggnaden. I Finland ersätts stöld av försäkrad egendom även när man tillfälligt förvarar den på annan plats eller har den med på resa.

Exceptionell översvämning

Försäkringen ersätter skada orsakad av exceptionell översvämning på grund av störtregn, översvämning i vattendrag och havsvattenöversvämning, när vattnet tränger in i byggnaden eller dess konstruktioner eller skadar lösegendom som finns i byggnaden.

Hagel

Försäkringen ersätter bräckageskada på byggnad orsakad av hagel.

Storm

Försäkringen ersätter bräckageskada orsakad av stormvind. Som storm räknas sådana väderförhållanden där vindens medelstyrka har överskridit 15 meter per sekund.

Blixtnedslag

Försäkringen ersätter skada på egendom som är försäkringsobjekt vilken orsakats av ett direkt blixtnedslag som mekaniskt splittrar egendomen.

Explosion

Försäkringen ersätter skada orsakad av explosion.

Brand, sot och rök

Försäkringen ersätter skada på grund av eld som kommit lös och skada som plötsligt och oförutsett orsakats av sot eller rök från eldstad eller värmeanläggning.

Avbrott i boendet

Om du är tvungen att flytta hemifrån medan en skada som hemförsäkringen ersätter repareras, ersätter försäkringen extra kostnader för boende, transport och lagring.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som orsakas utomstående förutsatt att du enligt lag är skyldig att ersätta skadan. Vi utreder för din del om det framställda ersättningskravet följer lag och rätt.

Rättsskyddsförsäkring

Dessutom ersätter rättsskyddsförsäkringen kostnader som uppstår om du i tviste-, brott- eller ansökningsmål som gäller privatliv måste anlita advokat, till exempel advokatkostnader vid tvister kring bostadsköp.