Hemförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Med en hemförsäkring behöver du inte ensam stå för skadan efter en brand, stöld eller vattenskada. Hemförsäkringen skyddar din plånbok också i sådana situationer där du själv är tvungen att ersätta en skada som du har orsakat eller behöver juristhjälp i ett tviste- eller brottmål.

Nu på webben hemförsäkring för hemmets lösegendom -30 % på premien för första året. Erbjudandet gäller 2.7–31.8.2018 för nya hemförsäkringskunder. Läs kampanjreglerna

Delskydd i hemförsäkringen

Plötsliga och oförutsedda skador

Försäkringen ersätter många olika slags bräckage, till exempel att en hushållsapparat plötsligt går sönder, att glasögon går sönder eller att garagedörren går sönder då man backar bilen.

 

Skydd för återställning av filer

Vid en skada på datorn som försäkringen ersätter ersätts kostnader för sökning och återställning av filer om datorns hårddisk har gått sönder.

 

Avbrott i boendet

Om du är tvungen att flytta hemifrån medan en skada som hemförsäkringen ersätter repareras, ersätter försäkringen extra kostnader för boende, transport och lagring.

 

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som orsakas utomstående förutsatt att du enligt lag är skyldig att ersätta skadan. Vi utreder för din del om det framställda ersättningskravet följer lag och rätt.

Rättsskyddsförsäkring

Dessutom ersätter rättsskyddsförsäkringen kostnader som uppstår om du i tviste-, brott- eller ansökningsmål som gäller privatliv måste anlita advokat, till exempel advokatkostnader vid tvister kring bostadsköp.

 

Stöld och inbrott

Försäkringen ersätter skada på lösegendom och byggnad på försäkringsstället orsakad av stöld eller inbrott när någon brutit sig in i byggnaden. I Finland ersätts stöld av försäkrad egendom även när man tillfälligt förvarar den på annan plats eller har den med på resa.

Rån

Försäkringen ersätter skada som orsakats då egendom stulits eller i samband med stöld skadats genom att använda våld mot person eller hot om våld.

Brand, sot och rök

Försäkringen ersätter skada på grund av eld som kommit lös och skada som plötsligt och oförutsett orsakats av sot eller rök från eldstad eller värmeanläggning.

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skadegörelse på byggnad och försäkrade fasta konstruktioner på gårdsplan samt på trädgårdsmöbler eller på låst cykel samt på lösegendom i samband med inbrott.

Läckage

Försäkringen ersätter plötsligt läckage som orsakats av vätske-, gas- eller ångläckage när ämnet plötsligt, oförutsett och direkt strömmat ut från byggnadens fasta rörsystem eller tvättmaskin.

 

Exceptionell översvämning

Försäkringen ersätter skada orsakad av exceptionell översvämning på grund av störtregn, översvämning i vattendrag och havsvattenöversvämning, när vattnet tränger in i byggnaden eller dess konstruktioner eller skadar lösegendom som finns i byggnaden.

Storm

Försäkringen ersätter bräckageskada orsakad av stormvind. Som storm räknas sådana väderförhållanden där vindens medelstyrka har överskridit 15 meter per sekund

Explosion

Försäkringen ersätter skada orsakad av explosion.

Blixtnedslag

Försäkringen ersätter skada som den egendom som är försäkringsobjekt orsakats av ett direkt blixtnedslag som mekaniskt splittrar egendomen.

Hagel

Försäkringen ersätter bräckageskada på byggnad orsakad av hagel.

Överspänning orsakad av åska

Försäkringen ersätter skada orsakad av överspänning till följd av åska.

 

Elektriskt fenomen

Försäkringen ersätter skada på till exempel elektrisk motor, programmaskineri och -kort i tvättmaskin samt elledningar, kWh-mätare och huvudelcentral i bostadsbyggnad när skadan har orsakats av plötslig och oförutsedd spänningsväxling eller annat elfenomen.

 

Vad ersätter hemförsäkringen?

 

Lyx (lösegendom)

Omfattande

Bas

Reducerad

Förmånligare åldersavdrag
Skydd för återställning av filer
Ingen självrisk vid skada på resgods utomlands

Kan inkluderas även i Omfattande Hemförsäkring mot tilläggspremie.

Plötsliga och oförutsedda skador

Till exempel bräckage.

Oljeskada
Trafikskada eller sjötrafikskada
Vilda djur som tränger in i bostad
Överspänning orsakad av åska
Elektriskt fenomen
Läckage
Skadegörelse
Rån
Stöld och inbrott
Exceptionell översvämning
Hagel
Storm
Blixtnedslag
Explosion
Brand, sot och rök
Avbrott i boendet
Ansvarsförsäkring
Rättsskyddsförsäkring