Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Försäkring för paketbil

Skydda din paketbil med en obligatorisk trafikförsäkring och frivillig kaskoförsäkring. Dessa ger tillsammans skydd för skador som orsakas din paketbil och dess utrustning samt för motpartens person- och sakskador. Räkna priset med räknaren och välj den bästa försäkringen för din paketbil.

Välj en försäkring som passar din paketbils behov

  • Från oss får du en försäkring för paketbil som passar just dina behov. Vi erbjuder fyra praktiska kaskopaket för paketbilar.
  • Lyxkasko, om din paketbil är ny och du kör mycket. Omfattande Kasko, om du vill ha ett omfattande försäkringsskydd, men klarar dig till och med en vecka utan paketbil. Baskasko om du har en begagnad paketbil och vill ha kollisionsförsäkring. Delkasko är tillräcklig när du inte behöver en kollisionsförsäkring.
  • Trafikförsäkringen har nu 80 % maximibonus. Bonusen baserar sig på din personliga körhistoria.
  • Du får dessutom S-gruppens Bonus för försäkringen för paketbilen samt samma bonus och förmåner som för personbilsförsäkringarna.
  • Bekanta dig närmare med bilförsäkringen här.

Trafikförsäkringen är obligatorisk för paketbilar

  • För alla fordon som används i trafik ska tecknas en trafikförsäkring.
  • Trafikförsäkringen ersätter personskador som uppstått när fordonet använts i trafik och egendomsskador som orsakats utomstående.
  • Trafikförsäkringen gäller utöver i Finland även i EES-länderna och i länderna utanför EES som ingått Gröna kort-avtal.
  • Skadefriheten och de ännu bättre bonusförmånerna i vår trafikförsäkring ger som helhet den bästa bonusen. Läs mer om trafikförsäkringen.

Pris på försäkring för paketbil

Utöver omfattningen av det valda försäkringsskyddet påverkar även själva bilen och föraren priset på försäkringen för paketbilen. Enbart en trafikförsäkring är förmånligare än en kaskoförsäkring, men den ger inte skydd till exempel vid skadegörelse eller djurkollisioner.

Dessutom påverkas priset av bl.a. paketbilens märke och modell, motorns cylindervolym och effekt samt av försäkringstagarens ålder och hemort. Också bonusen som intjänats för paketbilens försäkring påverkar priset. Du kan enkelt ta reda på priset genom att använda vår bilförsäkringsräknare.

Jämförelse av försäkringar för paketbilar - vad ersätter de olika kaskoförsäkringarna?

Kasko- och trafikförsäkringen ingår i paketbilens försäkring. Du kan välja Kaskoförsäkringens omfattning enligt dina behov och din situation. Det lönar sig även att konkurrensutsätta och jämföra försäkringar för paketbilar för att hitta det lämpligaste alternativet för dig. Den billigaste försäkringen är inte alltid det förnuftigaste alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och beaktar särskilt vad försäkringen ersätter i en skadesituation.

  Lyxkasko Omfattande kasko Baskasko Delkasko

Med stöd av Omfattande försäkring för ersättande bil får du en ersättande bil medan den egna bilen repareras till följd av ett tekniskt fel som avbrutit resan eller till följd av en kaskoskada som ersätts från försäkringen. Som ersättande bil ersätts en motsvarande bil, högst en personbil i storleksklass C eller en paketbil som är högst 9 m3.

Omfattande försäkring för ersättande bil, ingår Omfattande försäkring för ersättande bil, ingår ej Omfattande försäkring för ersättande bil, ingår ej Omfattande försäkring för ersättande bil, ingår ej

Parkeringsförsäkringen ersätter skada som ett motorfordon som förblivit okänt orsakat din parkerade bil.

Parkeringsförsäkringen, ingår Parkeringsförsäkringen, ingår Parkeringsförsäkringen, ingår ej Parkeringsförsäkringen, ingår ej

Glasförsäkringen ersätter skador som direkt orsakas av ett slag utifrån mot bilrutan. Exempelvis om rutan går sönder när en sten träffar den.

Glasruteförsäkring, ingår Glasruteförsäkring, ingår Glasruteförsäkring, ingår ej Glasruteförsäkring, ingår ej

Inlösningsförmånen utbetalar tilläggsersättning utöver fordonets gängse värde när kraven på ersättningen uppfylls.

Inlösningsförmån, ingår Inlösningsförmån, ingår Inlösningsförmån, ingår ej Inlösningsförmån, ingår ej

Tack vare Bonusskyddet förlorar du inte bonusen om du kolliderar. Du intjänar Bonusskyddet genom att köra skadefritt.

Bonusskydd, ingår Bonusskydd, ingår Bonusskydd, ingår ej Bonusskydd, ingår ej

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakats av att fordonet kolliderat, kört av vägen, vält eller fallit.

Kollisionsförsäkring, ingår Kollisionsförsäkring, ingår Kollisionsförsäkring, ingår Kollisionsförsäkring, ingår ej

Naturskadeförsäkringen ersätter skador som stillastående fordon orsakats om ett träd faller på bilen under en storm, hagel skadar fordonets yttre eller skador som orsakas av högvatten eller föremål som slitits loss av storm.

Naturskadeförsäkring, ingår Naturskadeförsäkring, ingår Naturskadeförsäkring, ingår Naturskadeförsäkring, ingår ej

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med ett annat djur än ett hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Djurkollisionsförsäkring, ingår Djurkollisionsförsäkring, ingår Djurkollisionsförsäkring, ingår Djurkollisionsförsäkring, ingår

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet sammanstöter med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Älgskadeförsäkring, ingår Älgskadeförsäkring, ingår Älgskadeförsäkring, ingår Älgskadeförsäkring, ingår

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag som direkt träffat bilen.

Brandförsäkring, ingår Brandförsäkring, ingår Brandförsäkring, ingår Brandförsäkring, ingår

Stöldförsäkringen ersätter fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låst utrymme. Stöld ska alltid polisanmälas.

Stöldförsäkring, ingår Stöldförsäkring, ingår Stöldförsäkring, ingår Stöldförsäkring, ingår

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador till följd av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skadegörelseförsäkringen ersätter inte skador som orsakats med annat fordon.

Skadegörelseförsäkring, ingår Skadegörelseförsäkring, ingår Skadegörelseförsäkring, ingår Skadegörelseförsäkring, ingår

Ansvarsförsäkring utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om fordonets ägare, innehavare eller förare i utlandet måste ersätta annan part en sak- eller personskada som orsakats i trafiken, kan ersättning sökas med stöd av Ansvarsförsäkring utomlands.

Ansvarsförsäkring utomlands, ingår Ansvarsförsäkring utomlands, ingår Ansvarsförsäkring utomlands, ingår Ansvarsförsäkring utomlands, ingår

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till ägande, framförande eller innehav av fordon.

Rättsskyddsförsäkring, ingår Rättsskyddsförsäkring, ingår Rättsskyddsförsäkring, ingår Rättsskyddsförsäkring, ingår

Bilräddningsförsäkringen ersätter kostnader som orsakats av att resan avbryts. Ersättning betalas om fordonet t.ex. drabbas av ett tekniskt fel. Ersättningsbara kostnader är bl.a. att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad samt resekostnader hem.

Bilräddningsförsäkring, ingår Bilräddningsförsäkring, ingår Bilräddningsförsäkring, ingår Bilräddningsförsäkring, ingår

Finansieringsförsäkring inkluderas i kasko, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Från finansieringsförsäkringen kan ersättas förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare om ersättningen i annat fall skulle förvägras eller jämkas.

Finansieringsförsäkring, ingår Finansieringsförsäkring, ingår Finansieringsförsäkring, ingår Finansieringsförsäkring, ingår ej

Från kostnadsskyddet betalas 20 euro per dag under högst 14 dagar. Denna summa är avsedd att täcka kostnader som orsakas av en kaskoskada såsom telefonkostnader eller resekostnader för kollektivtrafik.

+ Kostnadsskydd (valbart tilläggsskydd), ingår + Kostnadsskydd (valbart tilläggsskydd), ingår + Kostnadsskydd (valbart tilläggsskydd), ingår + Kostnadsskydd (valbart tilläggsskydd), ingår ej

Avbrottsförsäkringen betalar ersättning för den tid då fordonet är på verkstad till följd av en skada som ersätts med stöd av kollisions-, älgskade-, naturskade-, brand-, skadegörelse- eller stöldförsäkringen.

+ Avbrottsförsäkring (valbart tilläggsskydd), ingår ej + Avbrottsförsäkring (valbart tilläggsskydd), ingår + Avbrottsförsäkring (valbart tilläggsskydd), ingår ej + Avbrottsförsäkring (valbart tilläggsskydd), ingår ej


Vanliga frågor om försäkringen för paketbilar

Köp av försäkring

Du kan köpa försäkringen i vår nätbutik, genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor. I praktiken säljer också nästan alla bilaffärer i Finland och besiktningsstationer våra försäkringar.
Du kan pröva att räkna priser med vår räknare genast när du vet registernumret. Du kan redan då fundera på försäkring för din framtida paketbil, även om du ännu inte har köpt den.

Fordonets trafikförsäkring ska alltid tecknas inom sju dagar från och med överföringen av ägande- eller besittningsrätten till fordonet. Om man har försummat att teckna en trafikförsäkring inom tidsgränsen, uppbär Trafikförsäkringscentralen en förhöjd premie av fordonets ägare eller innehavare.

Bara fordonets ägare eller innehavare kan vara försäkringstagare. Med innehavare avses fordonets huvudsakliga användare, när denne är någon annan person än fordonets ägare. Till exempel en familjemedlem som huvudsakligen använder paketbilen, måste antecknas som innehavare i försäkringen och i fordonsregistret, ifall fordonet används av denna person i mer än 30 dagar.

Du kan byta försäkringsbolag när som helst. Vi meddelar automatiskt fordonsägaren om byte av försäkringsbolag och uppdaterar också automatiskt uppgifterna i fordonsregistret (Traficom).

En trafikförsäkring ska även tecknas för ett oregistrerat fordon om det används i trafik. Med trafik avses även körning utanför vägtrafiken, såsom i skogen, på gårdsplanen, på isen eller åkern. Och skador kan inträffa även där, så det är skäl att hålla försäkringsskyddet i skick.

Prissättning, bonus och rabatter

LokalTapiolas bilförsäkring är den enda i Finland som du kan få S-gruppens bonus för. Registrera din kundrelation i samband med köpet så intjänar du bonus genast från första premien, som bäst upp till 5 % av försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få upp till 17 % egenförmånsrabatt.

Bonus för trafikförsäkringen är högst 80 % och den är en av Finlands högsta bonus. Bonusen baserar sig på din personliga körhistoria. Vid beräkningen av bonus används körhistorian för alla bilar som du försäkrat och bonus behöver inte längre överföras från bil till bil. Bekanta dig noggrannare med bonusen här.

Ja det kan du. Vid beräkningen av bonus beaktas då försäkrings- och skadehistorian för din make/maka, sambo eller för en person, som är i ett registrerat parförhållande med dig och bor i samma hushåll. Kontakta vår försäkringstjänst för att dra nytta av förmånen.

Utöver omfattningen av det valda försäkringsskyddet påverkar även själva bilen, dess användning och försäkringstagarens uppgifter priset på bilförsäkringen. Priset påverkas till exempel av bilens märke och modell, motorns effekt samt försäkringstagarens ålder och hemort. Också bonusen som intjänats för bilförsäkringen påverkar priset.

Avställning

Ett fordon som finns i fordonsregistret ska alltid ha en trafikförsäkring. Om du inte alls använder fordonet, kan du avställa fordonet. Premierna för de skydd som inte är ikraft under avställningstiden återbetalas i regel. Vissa av våra produkter har byggts upp så att premien inte återbetalas under avställningstiden, eftersom detta redan har beaktats som förmånligare prisnivå och du behöver alltså inte alls avställa fordonet.

Det är enkelt att göra avställning och påställning via vår nättjänst och då meddelar vi på dina vägnar uppgiften till Traficom. Om du gör ändringen i Traficoms Mina ärenden eller på annat ställe såsom på en besiktningsstation så får vi uppgifterna via Traficom.

Uppsägning av försäkring

Ja, din försäkring upphör automatiskt. Vi får uppgift om försäljning av bilen eller byte av försäkringsbolag från Traficom. Om du har en obetald faktura, så skickar vi en ersättande faktura efter ändringen. Om du redan har betalat fakturan, så återbetalar vi den extra försäkringspremien till ditt konto.