Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Försäkring för husbil

Resorna med bilen är skyddade, när du försäkrar din husbil med en bilförsäkring. Du behöver en obligatorisk trafikförsäkring för husbilen, men det är också bra att ha en gällande kaskoförsäkring för skador på den egna husbilen. Bekanta dig med försäkringar för husbil och köp smidigt på webben.

Skydda din husbil med en trafik- och kaskoförsäkring

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för alla husbilar. Bilförsäkringen för husbilen, dvs. kaskoförsäkringen kompletterar trafikförsäkringen och den ersätter skador som orsakats den egna husbilen. Du kan välja Omfattande kasko eller Delkasko för din husbil beroende på hur omfattande försäkring du vill ha.

Från husbilens kaskoförsäkring ersätts även olika hushållsmaskiner i husbilen, såsom TV, mikrovågsugn och övriga apparater som används vid matlagning. Från kaskoförsäkringen ersätts även takräcke och markis. Däremot ersätter hemförsäkringen lösegendom och saker i husbilen, såsom kläder, bestick och böcker.

Jämförelse av försäkringar för en husbil - vad ersätter de olika kaskoförsäkringarna?

För husbilar kan väljas Omfattande Kasko och Delkasko. Precis som namnet säger ersätter Omfattande kasko mer omfattande skador än Delkasko. Omfattade kasko innehåller skydd, som du kan välja om du vill, såsom bedrägeriförsäkring, inlösningsförmån och bilräddningsförsäkring. Jämför kaskoförsäkringar och välj en försäkring som motsvarar dina behov.

  Omfattande kasko Delkasko

Kollisionsförsäkringen, dvs. vagnskadeförsäkringen, ersätter skadorna om husbilen kolliderar, kör av vägen, välter eller faller.

Kollisionsförsäkring, ingår Kollisionsförsäkring, ingår ej

Naturskadeförsäkringen ersätter om en storm fäller ett träd på husbilen, om hagel skadar husbilens yttre ytor eller om översvämning eller ett föremål som slitits loss av storm skadar en husbil som står stilla.

Naturskadeförsäkring, ingår Naturskadeförsäkring, ingår ej

Djurkollisionsförsäkringen ersätter om husbilen kolliderar med ett annat djur än ett hjortdjur. Skador till följd av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Djurkollisionsförsäkring, ingår Djurkollisionsförsäkring, ingår ej

Älgskadeförsäkringen ersätter om husbilen kolliderar med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador till följd av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Älgskadeförsäkring, ingår Älgskadeförsäkring, ingår

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag som direkt träffat husbilen.

Brandförsäkring, ingår Brandförsäkring, ingår

Stöldförsäkringen ersätter husbilen om den stjäls. Försäkringen ersätter även skador på husbilen om den skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om husbilen varit låst eller förvarats i ett låst utrymme. Stöld ska alltid anmälas till polisen.

Stöldförsäkring, ingår Stöldförsäkring, ingår

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador till följd av uppsåtlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skadegörelseförsäkringen ersätter inte skador som orsakats med ett annat fordon.

Skadegörelseförsäkring, ingår Skadegörelseförsäkring, ingår

Från rättsskyddsförsäkringen ersätts advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som gäller ägande, framförande eller innehav av husbil.

Rättsskyddsförsäkring, ingår Rättsskyddsförsäkring, ingår

Ansvarsförsäkring utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om husbilens ägare, innehavare eller förare utomlands måste ersätta en sak- eller personskada hen orsakat en annan part i trafiken, kan ersättning sökas med stöd av ansvarsförsäkring utomlands.

Ansvarsförsäkring utomlands, ingår Ansvarsförsäkring utomlands, ingår

Finansieringsförsäkringen inkluderas i kaskoförsäkringen om fordonets ägare är ett finansbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Med stöd av finansieringsförsäkringen kan fordonets ägare få ersättning vid förlust av eller skada på fordonet om ersättningen i annat fall skulle förvägras eller jämkas.

Finansieringsförsäkring, ingår Finansieringsförsäkring, ingår

Bedrägeriförsäkringen kan uteslutas ur bilförsäkringen om den inte behövs. Försäkringen ersätter skador som orsakats av bedrägeri eller förskingring. Från försäkringen ersätts sakskador som orsakats av förlust av husbil, om polisen eller tullmyndigheten inte hittat husbilen inom 30 dagar efter att skadan anmäldes.

Bedrägeriförsäkring för husbil, husvagn och lätt släpvagn vilka registrerats för uthyrning, ingår Bedrägeriförsäkring för husbil, husvagn och lätt släpvagn vilka registrerats för uthyrning, ingår ej

Inlösningsförmånen kan uteslutas ur bilförsäkringen om den inte behövs. Inlösningsförmån är en tilläggsförsäkring, från vilken betalas tilläggsersättning utöver husbilens gängse värde.

Inlösningsskydd för husbil, husvagn och lätt släpvagn, ingår Inlösningsskydd för husbil, husvagn och lätt släpvagn, ingår ej

Bilräddningsförsäkringen kan uteslutas ur bilförsäkringen om den inte behövs. Bilräddningsförsäkringen ersätter kostnader som orsakats av att resan avbryts. Ersättning betalas om husbilen t.ex. får ett tekniskt fel. Kostnader som ersätts är bl.a. att husbilen lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad och resekostnader till hemmet.

Bilräddningsförsäkring för husbilar (Gäller i delkasko för husbilar som är högst 15 år gamla), ingår Bilräddningsförsäkring för husbilar (Gäller i delkasko för husbilar som är högst 15 år gamla), ingår

Från glasförsäkringen ersätts skador som direkt orsakas av ett slag utifrån mot bilrutan. Till exempel om vindrutan går sönder när en sten träffar den.

+ Glasförsäkring för husbilar (valbart tilläggsskydd), ingår + Glasförsäkring för husbilar (valbart tilläggsskydd), ingår ej

Med stöd av avbrottsförsäkringen betalas ersättning för den tid då husbilen repareras till följd av en skada som ersätts med stöd av kollisions-, älgskade-, naturskade-, brand-, skadegörelse- eller stöldförsäkringen.

+ Avbrottsförsäkring för husbilar (valbart tilläggsskydd), ingår + Avbrottsförsäkring för husbilar (valbart tilläggsskydd), ingår ej

Husbilens bonusar

  • Du kan få fulla bonusar för en ny husbil. Fullbonus i trafikförsäkringen är 80 % och i Omfattande kasko 70 %.
  • Bonusskyddet i trafikförsäkringen belönar för skadefritt körande. När Bonusskyddet är i kraft, minskar inte bonusen och försäkringspremierna stiger inte, efter den första trafikskadan.


Räkna ut och köp

Med husbil utomlands

Det går utmärkt att resa utomlands med husbilen, eftersom trafikförsäkringen gäller i EES-länderna och i länder utanför EES som ingått gröna kort-avtalet. Även Kaskoförsäkringen gäller i Europa och utomeuropeiska länder som ingått gröna kort-avtalet.

När du åker på resa behöver du ett Green Card, med vilket du kan intyga att trafikförsäkringen är i kraft. Du får Green Card i vår nättjänst. Läs mer om Green Card. Ta även med registreringsbevisets tekniska del, som du får avgiftsfritt från Trafis tjänst. Gå till Trafis webbplats.

Kom även ihåg en reseförsäkring när du åker på en resa. Läs mer om reseförsäkringen.