<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Betalningsskydd

Trygga återbetalningen av din bilfinansiering med LokalTapiola Betalningsskydd. LokalTapiola Betalningsskydd hjälper dig att klara av amorteringarna på din kredit om du blir tillfälligt arbetsoförmögen. Det hjälper också dina närstående i återbetalningen av krediten om du avlider.

Skydd för återbetalning av din kredit

När du har finansierat ditt fordon via LokalTapiola Finans kan du trygga återbetalningen av din kredit med LokalTapiola Betalningsskydd.

LokalTapiola Betalningsskydd hjälper dig att klara av amorteringarna på din kredit om du blir tillfälligt arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Om du avlider får dina närstående hjälp att återbetala krediten.

Finansiering för ett fordon

När du vill köra renare och mer ansvarsfullt, välj LokalTapiolas bilfinansiering.

  • Avbetalningsfinansiering som möjliggör klimatkompenserad körning är tillgänglig för köp av både nya och begagnade bilar.

  • En flexibel och säker finansieringsform där den bil du köper fungerar som säkerhet.

Vad ersätter LokalTapiola Betalningsskydd?

Vi kartlägger noggrant ditt försäkringsbehov och LokalTapiola Betalningsskydd dimensioneras så att det motsvarar ditt lån.

I LokalTapiola Betalningsskydd ingår dagpenning vid arbetsoförmåga samt dödsfallsskydd. Du kan välja 10, 15 eller 20 € per dag som dagpenning vid arbetsoförmåga. Dödsfallsskyddets belopp är alltid 20 000 €.

LokalTapiola Betalningsskydd är ett tidsbundet avtal som gäller i högst fem år. Skyddsbeloppet och försäkringspremien förblir oförändrade under försäkringens hela giltighetstid.

Produktfakta och villkor för LokalTapiola Betalningsskydd (pdf)

Bra att veta om LokalTapiola Betalningsskydd

Dagpenning vid arbetsoförmåga betalas ut till den försäkrade om den försäkrades arbetsoförmåga orsakats av olycksfall eller sjukdom (exkl. psykiska skäl) som varar i mer än 30 dygn under avtalets giltighetstid. Ersättning betalas för högst 365 dagar.

I Betalningsskyddet ingår också dödsfallsskydd. Ersättningen betalas till dina anhöriga om du inte har bytt förmånstagare.

Du kan välja 10, 15 eller 20 euro per dag som dagpenning vid arbetsoförmåga. Dödsfallsskyddets belopp är alltid 20 000 euro.

Du kan ansöka om LokalTapiola Betalningsskydd när du har finansierat ditt fordon via LokalTapiola Finans.

Du kan ansöka om Betalningsskydd efter att du fyllt 18 år. Försäkringen ska ansökas senast det år då du fyller 55 år.

Din ansökan behandlas utifrån de uppgifter du gett om ditt hälsotillstånd, enligt vilka vi fattar beslut om beviljande av försäkring.

När du ansöker om försäkring är förmånstagaren dina anhöriga. Om du vill att ersättningen ska betalas till någon annan, kan du skriftligen byta förmånstagare via vår nättjänst .

Observera att om du vill att ersättningen betalas till din sambo, måste hen anges separat som förmånstagare, eftersom en sambo vanligen inte omfattas av förmånstagarförordnandet ”anhöriga”.

Beskattningen på ersättningen från dödsfallsskyddet beror på huruvida förmånstagaren är en närstående person eller inte. Livförsäkringsersättningen som betalas till närstående är i sin helhet föremål för arvsskatt. Närstående är till exempel make/maka, barn, barnbarn och föräldrar. Om ersättningen betalas till någon annan än en närstående, är ersättningen i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst.

Observera att beskattningen kan ändras i framtiden. Beskattningen har framställts i enlighet med skattebestämmelser som gällde 1.1.2024.

Dagpenningen som betalas vid arbetsoförmåga är skattepliktig förvärvsinkomst.

Observera att beskattningen kan ändras i framtiden. Beskattningen har framställts i enlighet med skattebestämmelser som gällde 1.1.2024.

LokalTapiola Betalningsskydd är i kraft i högst fem år och gäller enligt det ursprungliga avtalet även om bilfinansieringen upphör. Om du vill kan du säga upp försäkringen skriftligen.

Du kan säga upp det skriftligen när som helst. Du kan säga upp skyddet genom att skicka ett meddelande via vår nättjänst .

Du kan få S-gruppens Bonus. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så tjänar du in bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Du tjänar inte in Egenförmån med LokalTapiola Betalningsskydd.

Jag vill ha ett erbjudande på LokalTapiola Betalningsskydd

Välj och fyll i alla fält om inget annat anges.

Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig snarast möjligt. Du kan ansöka om betalningsskydd, när du har lyft den finansiering som du beviljats via LokalTapiola Finans.

Minna valde LokalTapiola Betalningsskydd

Minna, 35, har finansierat sin bil via LokalTapiola Finans. Hon har säkrat återbetalningen av sin kredit med LokalTapiolas Betalningsskydd, som har dimensionerats att täcka en månatlig rat på 200 €.

I Minnas betalningsskydd ingår dagpenning vid arbetsoförmåga 10 euro per dag. Det gör det möjligt för henne att fortsätta amortera lånet även om hennes normala inkomstnivå skulle sjunka på grund av sjukdom eller sjukskrivning på grund av ett olycksfall. I Betalningsskyddet ingår alltid också 20 000 € i dödsfallsskydd.

För Minna kostar Betalningsskyddet endast 14 € per månad. Dessutom kan hon tjäna in upp till 5 % i S-gruppens Bonus för försäkringspremien.

Detta är ett exempel för en person i en viss ålder med ett visst försäkringsbelopp. Skyddets storlek är alltid individuellt och priset påverkas av den försäkrades ålder och den valda skyddsomfattningen.

Nainen nojaamassa auton kylkeen

Kontrollera dina försäkringsuppgifter

Om du har LokalTapiola Betalningsskydd kan du se uppgifterna om skyddet i LokalTapiolas nättjänst. I nättjänsten kan du till exempel se dina egna försäkringar och tillhörande fakturor, som du också enkelt kan betala. Du kan också göra ändringar i ditt försäkringsskydd, till exempel ändra förmånstagaren eller antalet betalningsrater, eller skicka ett meddelande till en av våra specialister.

Kontrollera dina bilfinansieringsuppgifter

I LokalTapiola Finans nättjänst kan du se avbetalningsavtalets uppgifter och fakturor. Du kan också beställa ett utförseltillstånd, kontrollera och göra ändringar i ditt avbetalningsavtal och skicka ett meddelande till kundtjänsten.

Ansökan om ersättning

Du kan ansöka om ersättning från dagpenningen vid arbetsoförmåga genom att logga in i LokalTapiolas nättjänst. Läs mer om att ansöka om ersättning .

Om din närstående har avlidit och har LokalTapiola Betalningsskydd som berättigar till dödsfallsersättning, kan du ansöka om ersättning genom att meddela oss om detta per telefon. Läs närmare anvisningar om hur du ansöker om ersättning vid dödsfall .

Om du har frågor i anslutning till ansökan om ersättning kan du ringa vår telefontjänst 09 453 8000 , mån–fre kl. 8–18, lör kl. 9–15.

Tjänsteleverantör

LokalTapiola Betalningsskydd beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.
Finansieringen beviljas av LokalTapiola Finans Ab.