Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Betalningsskydd

Trygga återbetalningen av bilfinansieringen med LokalTapiola Betalningsskydd. LokalTapiola Betalningsskydd hjälper dig att klara av amorteringarna av din kredit om du tillfälligt blir arbetsoförmögen. Det hjälper också dina närstående att återbetala din kredit om du avlider.

Skydd för återbetalning av din kredit

När du har finansieringen av ditt fordon via LokalTapiola Finans, kan du skydda återbetalningen av din kredit med LokalTapiola Betalningsskydd.

LokalTapiola Betalningsskydd hjälper dig att klara av amorteringarna av din kredit om du bli arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Om du avlider får dina närstående hjälp med återbetalningen av krediten.

Finansiering av fordon

Välj LokalTapiolas bilfinansiering om du vill köra miljömedvetet och ansvarsfullt.

  • Avbetalningsfinansiering som möjliggör klimatkompenserat körande finns att få vid köp av både nya och begagnade bilar.
  • Den är en flexibel och trygg finansieringsform där bilen som köps fungerar som säkerhet.

Bekanta dig med LokalTapiola Finans här.


Vad skyddar LokalTapiola Betalningsskydd

Vi kartlägger dina försäkringsbehov noggrant och LokalTapiola Betalningsskydd dimensioneras så att det motsvarar dina ansvar i anslutning till lånet.

LokalTapiola Betalningsskydd innehåller dagpenning vid arbetsoförmåga och dödsfallsskydd. Som storlek på dagpenningen vid arbetsoförmåga kan du välja 10, 15 eller 20 euro per dag. Storleken på dödsfallsskyddet är alltid 20 000 euro.

LokalTapiola Betalningsskydd är ett tidsbestämt avtal och gäller högst fem år. Skyddsbeloppet och premien hålls på samma nivå under försäkringens hela giltighetstid.

Produktfakta och villkor för LokalTapiola Betalningsskydd (pdf)

Bra att veta om LokalTapiola Betalningsskydd

Dagpenning vid arbetsoförmåga betalas till den försäkrade för den försäkrades arbetsoförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom (exkl. psykiska problem) vilken varat över 30 dygn under avtalets giltighetstid. Ersättning betalas för högst 365 dagar.

Betalningsskyddet innehåller också dödsfallsskydd. Ersättningarna betalas till anhöriga, om du inte har ändrat förmånstagaren.


Som storlek på dagpenningen vid arbetsoförmåga kan du välja 10, 15 eller 20 euro per dag. Storleken på dödsfallsskyddet är alltid 20 000 euro.


LokalTapiola Betalningsskydd kan du ansöka om, när du har finansieringen av ditt fordon via LokalTapiola Finans.

Du kan ansöka om Betalningsskydd när du har fyllt 18 år. Försäkringen ska ansökas om senast under det år du fyller 55 år.

Ansökan handläggs utgående från hälsouppgifterna du gett och vi bedömer beviljandet av försäkringen på basis av dem.


När du ansöker om försäkring är förmånstagarna anhöriga. Om du vill att ersättningen betalas till någon annan, kan du ändra förmånstagaren skriftligt via LokalTapiolas nättjänst. Gå till nättjänsten.

Beakta att om du vill att ersättningen betalas till din sambo måste denne separat antecknas som förmånstagare eftersom det i allmänhet använda förmånstagarförordnandet "anhöriga" inte omfattar sambo.


Beskattningen av dödsfallsskyddets ersättning är beroende av om förmånstagaren är en nära anhörig eller inte. Livförsäkringsersättningarna som betalats till nära anhöriga är i sin helhet underkastade arvsskatt. Nära anhöriga är till exempel make/maka, barn, barnbarn och föräldrar. Om ersättningen betalas till andra än nära anhöriga, utgör de utbetalda ersättningarna skattepliktig kapitalinkomst i sin helhet.

Notera att beskattningen kan ändra i framtiden. Beskattningen har presenterats enligt skattebestämmelserna som gäller 1.1.2021.


Dagpenningen som betalas vid arbetsoförmåga är skattepliktig förvärvsinkomst.
Notera att beskattningen kan ändra i framtiden. Beskattningen har presenterats enligt skattebestämmelserna som gäller 1.1.2021.

LokalTapiola Betalningsskydd är ikraft högst fem år och hålls i kraft enligt det ursprungliga avtalet även om bilfinansieringen skulle upphöra. Om du vill kan du säga upp försäkringen skriftligt.

Du kan säga upp det skriftligt när som helst. Du kan säga upp genom att skicka ett meddelande via LokalTapiolas nättjänst. Gå till nättjänsten.

Du kan få S-gruppens Bonus. När du registrerar din kundrelation i samband med köpet, intjänar du bonus genast från första premien, upp till 5 % av försäkringspremierna.

LokalTapiola Betalningsskydd intjänar inte Egenförmån.


Minna valde LokalTapiola Betalningsskydd

Minna 35 år har finansieringen av sin bil via LokalTapiola Finans. Hon har skyddat återbetalningen av sin kredit med LokalTapiola Betalningsskydd, som har dimensionerats för att täcka månadsrater på 200 €.

Minnas betalningsskydd innehåller dagpenning vid arbetsoförmåga 10 €/dag. Med denna kan hon fortsätta att amortera lånet, även om den vanliga inkomstnivån skulle sjunka på grund av sjukledighet till följd av sjukdom eller olycksfall. Betalningsskyddet innehåller alltid också ett dödsfallsskydd på 20 000 €.

För Minna kostar Betalningsskyddet endast 14 €/månad. Dessutom kan hon få upp till 5 % S-gruppens Bonus för premierna.

Detta är ett exempel för en person i en viss ålder med ett visst försäkringsbelopp. Skyddets storlek är alltid fallspecifikt och priset påverkas av den försäkrades ålder och omfattningen av det valda skyddet.


Kontrollera uppgifterna för din försäkring

Om du har försäkringen LokalTapiola Betalningsskydd, ser du dess uppgifter i LokalTapiolas nättjänst. I nättjänsten ser du till exempel dina försäkringar och fakturor och där kan du även betala fakturorna lätt. Du kan även göra ändringar i ditt försäkringsskydd, såsom ändra förmånstagare eller antalet premieposter eller skicka ett meddelande till våra specialister.

Logga in i nättjänsten

Kontrollera uppgifterna för din bilfinansiering

I nättjänsten för LokalTapiola Finans kan du kontrollera uppgifterna och fakturorna för avbetalningsavtalet. Du kan även beställa en utförselfullmakt, kontrollera och göra ändringar i ditt avbetalningsavtal och skicka meddelande till kundtjänsten.

Logga in i nättjänsten


Ansökan om ersättning

Du kan söka ersättning för dagpenning vid arbetsoförmåga genom att logga in i LokalTapiolas nättjänst. Läs mer om att söka ersättning här.

Om din nära anhöriga har avlidit och har LokalTapiola Betalningsskydd som berättigar till dödsfallsersättning, kan du söka ersättning genom att meddela oss om detta per telefon. Läs här om noggrannare anvisningar för ansökan om ersättning vid dödsfall.

Har du frågor i anslutning till ansökan om ersättning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8000, mån-fre kl. 8 - 18, lör kl. 9 - 15.

Tjänsteleverantör

LokalTapiola Betalningsskydd erbjuds av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.
Finansieringen erbjuds av LokalTapiola Finans Ab.

Läs mer om förhandsinformation vid distansförsäljning.


Se också