Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

En skada som inträffat utomlands

Du får hjälp vid en skada som inträffat utomlands via vår Larmtjänst som betjänar 24 h i dygnet. Larmtjänsten hjälper till exempel till att ordna bogsering, reparation och fortsatt resa.

Gör så här

  1. Gör skadeanmälan i vår nättjänst. Bifoga kopior på eventuella kvitton eller handlingar.
  2. Om ditt eget fordon har skadats, kan du genast låta det repareras på en lokal verkstad. Spara själv kvitton i original.
  3. Om ditt fordon har stulits, kontakta vår Larmtjänst. Kolla kontaktuppgifter här. Anmäl genast stölden till polisen på skadeorten. Gör en polisanmälan till polisen i Finland genast efter att du har återvänt till Finland.
  4. Vid trafikskador där det också finns andra parter, fyll i en internationell skadeanmälan tillsammans med den andra parten. Kontrollera att de väsentliga punkterna som beskriver händelsen har kryssats för i skadeanmälan och att skissen motsvarar händelsen. Underteckna endast dokument vars innehåll du känner till och förstår. Efter underteckningen tar du själv ett exemplar av skadeanmälan eller tar en fotografi på den ifyllda skadeanmälan.

    Det är viktigt att fotografera skadeplatsen och parternas fordon så att även registreringsskylten syns på fotografiet. Be att få se den andra partens körkort, registerutdrag och försäkringsuppgifter och skriv upp dem åt dig själv eller ta fotografier på dem. Begär vid behov att polisen kommer till skadeplatsen.

    Oberoende av vem som har orsakat skadan kan du använda kaskoförsäkringen för reparationen. Detta är oftast det snabbaste sättet att få det egna fordonet reparerat. LokalTapiola söker tillbaka ersättningarna från den som vållat trafikskadan, ifall detta är möjligt.

    Om skadevållaren är en utlänning och försäkrad i ett EES-land kan du sköta skadeärendet i Finland. I Finland kan ersättning sökas via skadevållarens representant i Finland eller via Trafikförsäkringscentralen om skadevållaren är försäkrad i ett försäkringsbolag som verkar i ett EES-land. Om skadan inträffar utomlands och skadevållaren är försäkrad i något annat land än i ett EES-land (till exempel i Ryssland) sök genast ersättning direkt hos skadevållarens försäkringsbolag.

Anmäl en skada på webben

Logga in

Tips

På Trafikförsäkringscentralens sidor hittar du anvisningar: Att vila Utomalands. Bekanta dig med anvisningar här. Där hittar du ytterligare information om hur du ska agera vid skadesituationer samt en blankett för skadeanmälan.