Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Vattenskada

Vid ett plötsligt rörläckage eller när vatten rinner ut från en anordning är det viktigt att snabbt förhindra att vattnet läcker in i konstruktionerna. Stäng av vattentillförseln på huvudavstängningsventilen. Torka upp extra vatten till exempel med handdukar. Begär vid behov hjälp av experter. Om du bor i ett hög- eller radhus, anmäl vattenskadan till disponenten eller servicebolaget.

I ett bostadsaktiebolag fördelas ansvaret för utredningen och reparationen av skadorna mellan bostadsaktiebolaget och aktieägaren i enlighet med bolagsordningen och lagen om bostadsaktiebolag. Om det finns fukt ända in i konstruktionerna, är det i första hand bostadsaktiebolaget som svarar för utredningen och reparationen av skadorna.

Gör så här

  1. Gör skadeanmälan. Om möjligt fotografera den skadade egendomen. Ge LokalTapiola möjlighet att granska skadorna före reparationen påbörjas.
  2. När vi har fått din skadeanmälan, meddelar vi dig om fortsatta åtgärder. Orsaken till och omfattningen av en läckageskada utreds i regel vid en fuktkartläggning som LokalTapiola beställer och betalar vid behov.
  3. LokalTapiola tar ställning till skadans ersättningsbarhet efter att vi har fått alla nödvändiga uppgifter om skadan.
  4. Begär (ordet ett – bort) anbud på reparationer samt ett skatteskuldsintyg och ArPL-intyg av entreprenören och skicka dessa till LokalTapiola för godkännande. Du kan också vid behov låta LokalTapiola sköta begäran om anbud av yrkeskunniga samarbetsparter och då begär LokalTapiola även intygen. Som beställare av arbetet övervakar du reparationsarbetets framskridande och kvalitet.
  5. Om du på grund av en skada som ersätts måste flytta hemifrån under reparationstiden, så kan det från lösegendomsförsäkringen ersättas extra kostnader högst under ett års tid. Avtala på förhand om boendekostnaderna med LokalTapiola. I mån av möjlighet hjälper vi till med att ordna inkvartering.

Anmäl en skada eller ta kontakt