Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Stormen skadade byggnaden

Skydda byggnaden och röj undan fallna träd så snabbt som möjligt. Avlägsna träd som fallit på, lutar mot eller håller på att falla på byggnaden. Sköt om din egen säkerhet - begär vid behov hjälp av professionella trädröjare eller av räddningsverket.

Skydda yttertaket med presenningar om det skadats. Då rinner inte regn- eller smältvatten in i byggnaden. Kom ihåg att använda skyddsutrustning, t.ex. säkerhetssele, rep och skyddande skodon. Fotografera skadorna på byggnaden och på gården före röjningen påbörjas. Se till att frysen hålls stängd vid elavbrott. Då tar det flera timmar innan livsmedlen blir förstörda.

Gör så här

  1. Gör skadeanmälan. Om möjligt fotografera den skadade egendomen. Ge LokalTapiola möjlighet att granska skadorna före reparationen påbörjas.
  2. När vi har fått din skadeanmälan, meddelar vi dig om fortsatta åtgärder. LokalTapiola beställer och betalar vid behov en skadekartläggning.
  3. Stormskadornas ersättningsbarhet kan oftast fastställas redan i början av skadehandläggningen. LokalTapiola tar ställning till ersättningsbeloppet efter att vi har fått alla nödvändiga uppgifter om skadan.
  4. Begär ett anbud på reparationer samt ett skatteskuldsintyg och ArPL-intyg av entreprenören och skicka dessa till LokalTapiola för godkännande. Du kan också vid behov låta LokalTapiola sköta begäran om anbud av yrkeskunniga samarbetsparter och då begär LokalTapiola även intygen. Som beställare av arbetet övervakar du reparationsarbetets framskridande och kvalitet.

Anmäl en skada eller ta kontakt