Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Mitt djur förlorade sina bruksegenskaper

När din hund har insjuknat eller skadats så att den inte längre kan användas för det ändamål som den har skaffats, kan du söka ersättning för förlust av bruksegenskaper av din hund. Eventuell ersättning är 60 % av beloppet för giltig livförsäkring.

GÖR SÅ HÄR

  1. Begär ett utlåtande av veterinären om djurets bestående förlust av bruksegenskaper. Utlåtandet ska innehålla uppgifter om den sjukdom eller skada, på basis av vilken ersättnings söks.
  2. Anmäl skadan genom att fylla i blanketten i nättjänsten (kl. 7-23) eller genom att ringa ersättningstjänsten.

ANVISNINGAR

  • För förlust av bruksegenskaper kan betalas ersättning för hundar som används i jakt, vallande, agility, lydnadsprov, banlöpning, terränglöpning, räddning och avel samt för tjänstehundar.
  • Utbetalning av ersättning kräver att hunden har dokumenterade meriter över sitt användningsändamål från föregående år, t.ex. prov- eller tävlingsresultat. En avelshund ska minst ha en kull.

Ta kontakt eller sök ersättning