Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Egendom förstördes vid brand

När den akuta situationen är över, förhindra tilläggsskador: avlägsna släckvatten, flytta bort lösegendomen från golvet så att den inte förstörs av släckvattnet och vädra ut rökgaserna. Begär vid behov hjälp av experter.

Vädra ut rökgaserna, avlägsna släckvattnet och flytta bort lösegendomen från golvet så att den inte förstörs av vattnet.

Gör så här

  1. Gör skadeanmälan. Om möjligt fotografera den skadade egendomen. Ge LokalTapiola möjlighet att granska skadorna före reparationen påbörjas och den skadade egendomen förstörs.
  2. När vi har fått din skadeanmälan, kontaktar vi dig och kommer överens om fortsatta åtgärder. LokalTapiola beställer och betalar vid behov en skadekartläggning.
  3. LokalTapiola tar ställning till skadans ersättningsbarhet och skadebeloppet efter att vi har fått alla nödvändiga uppgifter om skadan.
  4. Begär ett anbud på reparationer samt ett skatteskuldsintyg och ArPL-intyg av entreprenören och skicka dessa till LokalTapiola för godkännande. Du kan också vid behov låta LokalTapiola sköta begäran om anbud av yrkeskunniga samarbetsparter och då begär LokalTapiola även intygen. Som beställare av arbetet övervakar du reparationsarbetets framskridande och kvalitet.
  5. Om du på grund av en skada som ersätts måste flytta hemifrån under reparationstiden, så kan det från lösegendomsförsäkringen ersättas extra kostnader högst under ett års tid. Avtala på förhand om boendekostnaderna med LokalTapiola. I mån av möjlighet hjälper vi till med att ordna inkvartering.

Anmäl en skada eller ta kontakt