Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Avkastningar och rapporter

Du kan teckna LokalTapiolas ränte-, bland- och aktiefonder från 30 euro utan tecknings- eller inlösenavgifter! Fondteckningen kan du göra enkelt med dina nätbankskoder. Se även tips för nya fondsparare här.

Du kan placera i placeringsportföljer genom att boka tid på närmaste kontor eller komma överens om ett behändigt webbmöte. Vi betjänar dig i placeringsärenden också per telefon på nummer 09 453 8500 mån-fre kl. 9-17.

Månadsrapporter

Månadsrapporten redogör för fondens placeringar, deras utveckling och framtidsutsikterna. Rapporten utkommer ungefär en vecka efter månadsskiftet.Läs mer om investeringsfastigheter från följande länk:

Investeringsfastigheter (pdf)

Fondmodellportföljer

Med hjälp av LokalTapiolas fondmodellportföljer kan du lätt bygga upp en fondportfölj som är diversifierad geografiskt och enligt tillgångsslag. I modellportföljerna finns alternativ för både måttlig, balanserad och modig placerarprofil.

Fondmodellportföljer (pdf)

Hållbarhetsöversikter

Hållbarhetsöversikten ger informatom om egenskaper i anknytning till hållbarhetsfaktorer såsom miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG) och hållbarhetsrisker för fondens placeringar. Översikten innehåller bland annat hållbarhetsklassificeringsfördelningar samt fondens kolavtryck. Hållbarhetsöversikterna publiceras halvårsvis.Faktablad och fondprospekt

Bekanta dig med faktabladen före du tecknar fondandelar. För fonder publiceras även ett fondprospekt med noggranna och omfattande uppgifter om fonderna, fondbolaget och hur du kan sköta dina ärenden. Som bilaga till fondprospektet publiceras också fondspecifik information om produktens hållbarhet. Stadgarna för fonderna kompletterar fondprospektet.
Läs mer om investeringsfastigheters faktablad från följande länk:

Information om produkternas hållbarhet

I följande formulär ges uppgifter i anknytning till beaktande av hållbarhet om fonder som främjar hållbarhetsegenskaper (SFDR Artikel 8) och hållbara fonder (SFDR Artikel 9). Formuläret är en bilaga till fondprospektet.

Läs mer om räntefonders hållbarhet från följande länkar:

2025 ESG (pdf)

2035 ESG (pdf)

2045 ESG (pdf)Läs mer om räntefonders hållbarhet från följande länkar:

Veckorapport

Veckorapporten, som utkommer på finska, redogör för de viktigaste händelserna på placeringsmarknaden under den föregående veckan. I veckorapporten kan du följa med fondernas och de viktigaste indexens värdeutveckling. Rapporten utkommer på måndagar.

Läs Veckorapport här (på finska) (pdf).


Rapport över ansvarfullt placerande

Ansvarsfullt placerande är en del av vår vardag. I årsrapporten över ansvarsfullt placerande beskriver vi om våra åtgärder.

Som undertecknade av FN:s principer för ansvarsfullt placerande redogör vi årligen för hur vi verkställer dylika principer i vår placeringsverksamhet. Rapporten utkommer på engelska.

GIPS-rapport

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab har fått det internationella GIPS-kvalitetscertifikatet (Global Investment Performance Standard) för sin verksamhet. GIPS-rapporten utkommer på engelska och den publiceras en gång om året.