Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Avkastningar och rapporter

Du kan teckna LokalTapiolas ränte-, bland- och aktiefonder från 30 euro utan tecknings- eller inlösenavgifter! Fondteckningen kan du göra enkelt med dina nätbankskoder. Se även tips för nya fondsparare.

Du kan placera i placeringsportföljer genom att boka tid på närmaste kontor eller komma överens om ett behändigt webbmöte. Vi betjänar dig i placeringsärenden också per telefon på nummer 09 453 8500 mån-fre kl. 9-17.

Den överföring av administrationen av LokalTapiola-fonderna inleds stegvis under hösten. Läs mer på LokalTapiolas fondöverföringar här.

Månadsrapporter

Månadsrapporten redogör för fondens placeringar, deras utveckling och framtidsutsikterna. Rapporten utkommer ungefär en vecka efter månadsskiftet.

Läs mer om blandfonder från följande länkar:

Skydd

Världen 20

Världen 50

Världen 80

2025

2035

2045Läs mer om investeringsfastigheter från följande länk:

Investeringsfastigheter

Fondmodellportföljer

Med hjälp av LokalTapiolas fondmodellportföljer kan du lätt bygga upp en fondportfölj som är diversifierad geografiskt och enligt tillgångsslag. I modellportföljerna finns alternativ för både måttlig, balanserad och modig placerarprofil.

Fondmodellportföljer (pdf)

Hållbarhetsöversikter

Hållbarhetsöversikten ger informatom om egenskaper i anknytning till hållbarhetsfaktorer såsom miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG) och hållbarhetsrisker för fondens placeringar. Översikten innehåller bland annat hållbarhetsklassificeringsfördelningar samt fondens kolavtryck. Hållbarhetsöversikterna publiceras halvårsvis.

Läs mer om blandfonder från följande länkar:

2020 Fonden fusionerat med LokalTapiola Räntevärld 1.7.2021

2025

2035

2045

Världen 20

Världen 50

Världen 80


Faktablad och fondprospekt

Bekanta dig med faktabladen innan du gör en teckning. För fonderna publiceras också fondprospekt. När du läser fondprospektet ska du beakta att faktabladet och stadgarna utgör en del av prospektet.


Läs mer om blandfonders faktablad från följande länkar:

Skydd

Världen 20

Världen 50

Världen 80

2025

2035

2045Läs mer om investeringsfastigheters faktablad från följande länk:

Fondernas stadgar

Läs mer om stadgar från följande länkar:

ESG Kortränta t.o.m. 2.12.2021

Kortränta ESG fr.o.m. 3.12.2021

Långränta t.o.m. 2.12.2021

Långränta ESG fr.o.m. 3.12.2021

Realränta t.o.m. 2.12.2021

Realränta ESG fr.o.m. 3.12.2021

ESG Företagsränta t.o.m. 11.11.2021

Företagsränta ESG fr.o.m. 12.11.2021

ESG Hållbar Påverkan Ränta t.o.m. 2.12.2021

Hållbar Påverkan Ränta fr.o.m. 3.12.2021

ESG Nordlig Företagsränta t.o.m. 2.12.2021

Nordlig Företagsränta ESG fr.o.m. 3.12.2021

Räntevärld t.o.m. 2.12.2021

Räntevärld fr.o.m. 3.12.2021

High Yield fr.o.m. 3.12.2021

Tillväxtmarknader Ränta t.o.m. 11.11.2021

Tillväxtmarknader Ränta fr.o.m. 12.11.2021

Skydd fr.o.m. 3.12.2021

Världen 20 t.o.m. 25.11.2021

Världen 20 fr.o.m. 26.11.2021

Världen 50 t.o.m. 25.11.2021

Världen 50 fr.o.m. 26.11.2021

Världen 80 t.o.m. 25.11.2021

Världen 80 fr.o.m. 26.11.2021

2025 t.o.m. 2.12.2021

2025 ESG fr.o.m. 3.12.2021

2035 t.o.m. 2.12.2021

2035 ESG fr.o.m. 3.12.2021

2045 t.o.m. 2.12.2021

2045 ESG fr.o.m. 3.12.2021

ESG Miljö t.o.m. 25.11.2021

Hållbar Miljö fr.o.m. 26.11.2021

ESG Konsument t.o.m. 25.11.2021

Konsument ESG fr.o.m. 26.11.2021

ESG Europa Mid Cap t.o.m. 25.11.2021

Europa Mid Cap ESG fr.o.m. 26.11.2021

Europa Marknad t.o.m. 25.11.2021

Europa Marknad fr.o.m. 26.11.2021

ESG USA Mid Cap t.o.m. 25.11.2021

USA Mid Cap ESG fr.o.m. 26.11.2021

USA Marknad t.o.m. 25.11.2021

USA Marknad fr.o.m. 26.11.2021

ESG Välfärd t.o.m. 11.11.2021

Välfärd ESG fr.o.m.12.11.2021

ESG Dividend Finland

ESG Skandinavien t.o.m. 25.11.2021

Norden ESG fr.o.m. 26.11.2021

ESG Tillväxt t.o.m. 25.11.2021

Tillväxt ESG fr.o.m. 26.11.2021

ESG Utvecklade Asien t.o.m. 25.11.2021

Utvecklade Asien ESG fr.o.m. 26.11.2021

ESG Växande Marknader


Läs mer om stadgar från följande länkar:

High Yield t.o.m. 2.12.2021

Skydd t.o.m. 2.12.2021

Investeringsfastigheter


Veckorapport

Veckorapporten, som utkommer på finska, redogör för de viktigaste händelserna på placeringsmarknaden under den föregående veckan. I veckorapporten kan du följa med fondernas och de viktigaste indexens värdeutveckling. Rapporten utkommer på måndagar.

Läs Veckorapport här (på finska)

Halvårs- och årsrapport

Halvårs- och årsrapporterna innehåller uppgifter om alla placeringsobjekt som fonderna placerar i samt de viktigaste nyckeltalen. Årsrapporten utkommer före utgången av mars och halvårsrapporten före utgången av augusti.

Läs mer om halvårsrapportena från följande länkar:

Halvårsrapport för ränte-, bland- och aktiefonder

Halvårsrapport för Investeringsfastigheter fond

Årsrapport för ränte-, bland- och aktiefonder

Årsrapport för Investeringsfastigheter fond

Aktiefondernas koldioxidavtryck

Prislista på LokalTapiola-fonder och allmän information om kostnader och avgifter

Arvoden och avgifter för inlösning och byte finns i prislistan för fonderna.

Bekanta dig med prislistorna från följande länkar:

Prislista för ränte-, bland- och aktiefonder

Prislista för fonden Investeringsfastigheter

Information om kostnader och avgifter

Objektiva värderingsprinciper för placeringsobjekten i de specialplaceringsfonder som LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab förvaltar


Rapport över ansvarfullt placerande

Ansvarsfullt placerande är en del av vår vardag. I årsrapporten över ansvarsfullt placerande beskriver vi om våra åtgärder.

Som undertecknade av FN:s principer för ansvarsfullt placerande redogör vi årligen för hur vi verkställer dylika principer i vår placeringsverksamhet. Rapporten utkommer på engelska.

GIPS-rapport

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab har fått det internationella GIPS-kvalitetscertifikatet (Global Investment Performance Standard) för sin verksamhet. GIPS-rapporten utkommer på engelska och den publiceras en gång om året.