Sijoitusrahastot Placeringsfonder

LokalTapiola

Fonder är ett lätt sätt att börja spara eller diversifiera placeringsportföljen. När du väljer LokalTapiola-fonder förvaltas dina tillgångar av ett bolag med lång erfarenhet och prisbelönt expertis. Placeringar kan du göra smidigt på nätet eller per telefon genom att använda dina egna bankkoder.

Information till placeraren.

Månadsrapporter

Månadsrapporten redogör för fondens placeringar, deras utveckling och framtidsutsikterna. Rapporten utkommer ungefär en vecka efter månadsskiftet.

Fondmodellportföljer

Med hjälp av LokalTapiolas fondmodellportföljer kan du lätt bygga upp en fondportfölj som är diversifierad geografiskt och enligt tillgångsslag. I modellportföljerna finns alternativ för både måttlig, balanserad och modig placerarprofil.

Fondmodellportföljer

ESG-rapporter

ESG-rapport redogör för hållbarheten av fondens placeringar och innehåller bland annat ESG-fördelningar och fondens kolavtryck. ESG-rapporten utkommer halvårsvis.

Faktablad och fondprospekt

Bekanta dig med faktabladen innan du gör en teckning. För fonderna publiceras också fondprospekt. När du läser fondprospektet ska du beakta att faktabladet och stadgarna utgör en del av prospektet.

Fondernas stadgar

Stadgarna för fonder enligt placeringsfondsdirektivet, dvs. vanliga fonder, utgörs av stadgar som är gemensamma för alla fonder och fondspecifika stadgar. Specialplaceringsfonder har bara en uppsättning stadgar. Fonden är en specialplaceringsfond om den inte är bunden av de allokeringsbegränsningar som gäller för vanliga placeringsfonder.
Stadgarna för LokalTapiolas placeringsfonder ändrar 8.11.2019, läs mer om ändringarna (på finska).

Stadgar för fonder enligt direktivet om placeringsfonder

Gemensamma stadgar t.o.m. 7.11.2019

Kortränta t.o.m. 7.11.2019

ESG Kortränta fr.o.m. 8.11.2019

Långränta t.o.m. 7.11.2019

Långränta fr.o.m. 8.11.2019

Realränta t.o.m. 7.11.2019

Realränta fr.o.m. 8.11.2019

Företagsränta t.o.m. 7.11.2019

ESG Företagsränta fr.o.m. 8.11.2019

Hållbar Påverkan Ränta t.o.m. 7.11.2019

ESG Hållbar Påverkan Ränta fr.o.m. 8.11.2019

Nordlig Företagsränta t.o.m. 7.11.2019

ESG Nordlig Företagsränta fr.o.m. 8.11.2019

Räntevärld t.o.m. 7.11.2019

Räntevärld fr.o.m. 8.11.2019

Tillväxtmarknader Ränta t.o.m. 7.11.2019

Tillväxtmarknader Ränta fr.o.m. 8.11.2019

Världen 20 t.o.m. 7.11.2019

Världen 20 fr.o.m. 8.11.2019

Världen 50 t.o.m. 7.11.2019

Världen 50 fr.o.m. 8.11.2019

Världen 80 t.o.m. 7.11.2019

Världen 80 fr.o.m. 8.11.2019

2020 t.o.m. 7.11.2019

2020 fr.o.m. 8.11.2019

2025 t.o.m. 7.11.2019

2025 fr.o.m. 8.11.2019

2035 t.o.m. 7.11.2019

2035 fr.o.m. 8.11.2019

2045 t.o.m. 7.11.2019

2045 fr.o.m. 8.11.2019

Dividend t.o.m. 7.11.2019

ESG Dividend fr.o.m. 8.11.2019

Infra t.o.m. 7.11.2019

ESG Infra fr.o.m. 8.11.2019

Konsument t.o.m. 7.11.2019

ESG Konsument fr.o.m. 8.11.2019

Europa Mid Cap t.o.m. 7.11.2019

ESG Europa Mid Cap fr.o.m. 8.11.2019

Europa Marknad t.o.m. 7.11.2019

Europa Marknad fr.o.m. 8.11.2019

USA Mid Cap t.o.m. 7.11.2019

ESG USA Mid Cap fr.o.m. 8.11.2019

USA Marknad t.o.m. 7.11.2019

USA Marknad fr.o.m. 8.11.2019

Välfärd t.o.m. 7.11.2019

ESG Välfärd fr.o.m. 8.11.2019

Dividend Finland t.o.m. 7.11.2019

ESG Dividend Finland fr.o.m. 8.11.2019

Skandinavien t.o.m. 7.11.2019

ESG Skandinavien fr.o.m. 8.11.2019

Tillväxt t.o.m. 7.11.2019

ESG Tillväxt fr.o.m. 8.11.2019

Utvecklade Asien t.o.m. 7.11.2019

ESG Utvecklade Asien fr.o.m. 8.11.2019

Växande Marknader t.o.m. 7.11.2019

ESG Växande Marknader fr.o.m. 8.11.2019

Stadgar för specialplaceringsfonder


Veckorapport

Veckorapporten, som utkommer på finska, redogör för de viktigaste händelserna på placeringsmarknaden under den föregående veckan. I veckorapporten kan du följa med fondernas och de viktigaste indexens värdeutveckling. Rapporten utkommer på måndagar.

Veckorapport (på finska)

Halvårs- och årsrapport

Halvårs- och årsrapporterna innehåller uppgifter om alla placeringsobjekt som fonderna placerar i samt de viktigaste nyckeltalen. Årsrapporten utkommer före utgången av mars och halvårsrapporten före utgången av augusti.

Halvårsrapport för ränte-, bland- och aktiefonder

Halvårsrapport för Investeringsfastigheter fond

Årsrapport för ränte-, bland- och aktiefonder

Aktiefondernas koldioxidavtryck

Prislista på LokalTapiola-fonder och allmän information om kostnader och avgifter

Arvoden och avgifter för inlösning och byte finns i prislistan för fonderna.

Prislista för ränte-, bland- och aktiefonder

Prislista för fonden Investeringsfastigheter

Information om kostnader och avgifter


Rapport över ansvarfullt placerande

Ansvarsfullt placerande är en del av vår vardag. I årsrapporten över ansvarsfullt placerande beskriver vi om våra åtgärder.

Som undertecknade av FN:s principer för ansvarsfullt placerande redogör vi årligen för hur vi verkställer dylika principer i vår placeringsverksamhet. Rapporten utkommer på engelska.

GIPS-rapport

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab har fått det internationella GIPS-kvalitetscertifikatet (Global Investment Performance Standard) för sin verksamhet. GIPS-rapporten utkommer på engelska och den publiceras en gång om året.