Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Avkastningar och rapporter

Du kan teckna LokalTapiolas ränte-, bland- och aktiefonder från 30 euro utan tecknings- eller inlösenavgifter! Fondteckningen kan du göra enkelt med dina nätbankskoder. Se även tips för nya fondsparare här.

Du kan placera i placeringsportföljer genom att boka tid på närmaste kontor eller komma överens om ett behändigt webbmöte. Vi betjänar dig i placeringsärenden också per telefon på nummer 09 453 8500 mån-fre kl. 9-17.

Fondmodellportföljer

Med hjälp av LokalTapiolas fondmodellportföljer kan du lätt bygga upp en fondportfölj som är diversifierad geografiskt och enligt tillgångsslag. I modellportföljerna finns alternativ för både måttlig, balanserad och modig placerarprofil.

Fondmodellportföljer (pdf)

Hållbarhetsöversikter

Hållbarhetsöversikten ger informatom om egenskaper i anknytning till hållbarhetsfaktorer såsom miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG) och hållbarhetsrisker för fondens placeringar. Översikten innehåller bland annat hållbarhetsklassificeringsfördelningar samt fondens kolavtryck. Hållbarhetsöversikterna publiceras halvårsvis.Faktablad och fondprospekt

Bekanta dig med faktabladet för fonden du valt eller med de särskilda uppgifterna om placeringsportföljen före du fattar ett placeringsbeslut. För fonder publiceras även ett fondprospekt med noggranna och omfattande uppgifter om fonderna, fondbolaget och hur du kan sköta dina ärenden. Som bilaga till fondprospektet publiceras också fondspecifik information om produktens hållbarhet. Stadgarna för fonderna kompletterar fondprospektet.
Läs mer om investeringsfastigheters faktablad från följande länk:


Information om den finansiella produktens hållbarhet, regelbundna upplysningar

Följande länkar är bilagor till årsrapporten, vilka innehåller regelbundna upplysningar över fonder enligt EU:s SFDR-förordning 2019/2088 (förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, SFDR), vilka främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (SFDR artikel 8) eller har ett hållbart investeringsmål (SFDR artikel 9).

Läs mer om blandfonders hållbarhet från följande länkar:

2025 ESG (pdf)

2035 ESG (pdf)

2045 ESG (pdf)Läs mer om fastighetfondens hållbarhet från följande länk:


Information om produkternas hållbarhet, förhandsinformation

Följande länkar är för fondernas del bilagor till fondprospekt, vilka innehåller förhandsinformation om fonder enligt EU:s SFDR-förordning 2019/2088 (förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, SFDR), vilka främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (SFDR artikel 8) eller har ett hållbart investeringsmål (SFDR artikel 9).

Läs mer om blandfonders hållbarhet från följande länkar:

2025 ESG (pdf)

2035 ESG (pdf)

2045 ESG (pdf)Läs mer om fastighetfonders hållbarhet från följande länkar:

Stadgar för fonder och placeringsportföljer

Läs mer om stadgar från följande länkar:

Långränta ESG (pdf)

Realränta ESG (pdf)

Företagsränta ESG (pdf)

Hållbar Påverkan Ränta (pdf)

Nordlig Företagsränta ESG (pdf)

Räntevärld (pdf)

High Yield (pdf)

Europa High Yield ESG (pdf)

Tillväxtmarknader Ränta (pdf)

Skydd (pdf)

Världen 20 (pdf)

Världen 50 (pdf)

Världen 80 (pdf)

2025 ESG (pdf)

2035 ESG (pdf)

2045 ESG (pdf)

Hållbar Miljö (pdf)

Konsument ESG (pdf)

Europa Mid Cap ESG (pdf)

Europa Klimatindex (pdf)

USA Mid Cap ESG (pdf)

USA Klimatindex (pdf)

Norden ESG (pdf)

Tillväxt ESG (pdf)

Utvecklade Asien ESG (pdf)

Seligson & Co Europa Indexfond (pdf)

Seligson & Co Nordamerika Indexfond (pdf)

Seligson & Co Asien Indexfond (pdf)

Seligson & Co Finland Indexfond (pdf)

Seligson & Co Emerging Markets (pdf)

Seligson & Co Global Top 25 Brands (pdf)

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals (pdf)

Seligson & Co Phoebus (pdf)

Seligson & Co Familjebolag (pdf)

Seligson & Co Tropico LatAm (pdf)

Seligson & Co Pharos (pdf)

Seligson & Co Euroobligation (pdf)

Seligson & Co Euro Corporate Bond (pdf)

Seligson & Co Penningmarknadsfond (pdf)
Veckorapport

Veckorapporten, som utkommer på finska, redogör för de viktigaste händelserna på placeringsmarknaden under den föregående veckan. I veckorapporten kan du följa med fondernas och de viktigaste indexens värdeutveckling. Rapporten utkommer på måndagar.

Läs Veckorapport här (på finska) (pdf).


Rapport över hållbarhet i placering

Ansvarsfullt placerande är en del av vår vardag. Vi publicerar flera rapporter över hållbarhet i placering.

Läs mer om hållbarhet i placering och våra rapporter här.

GIPS-rapport

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab har fått det internationella GIPS-kvalitetscertifikatet (Global Investment Performance Standard) för sin verksamhet. GIPS-rapporten utkommer på engelska och den publiceras en gång om året.