Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Pensionssparande

Varje finländare får pension men den är nödvändigtvis inte tillräckligt stor för att man ska kunna fortsätta med samma livsstil som före pensionen. Det går dock att komplettera pensionen genom att spara. Besparingarna ger trygghet och gör det möjligt att njuta av pensionsdagarna, till exempel resa. Du kan börja spara med en liten summa per månad. Bekanta dig med våra olika alternativ för pensionssparande och börja spara redan idag.

När lönar det sig att börja pensionsspara?

Om du ännu har tiotals år till pensionen kan det hända att pensionssparande inte känns särskilt aktuellt just nu. Du ska dock inte vänta alltför länge med att börja spara eftersom pensionssparande är ett långvarigt projekt.

Det lönar sig att börja pensionsspara i god tid eftersom du då kan dra nytta av den långa spartiden. Ju tidigare du börjar spara, desto större sparbelopp hinner du få ihop före du går i pension.

Under spartiden kan du byta placeringsobjekt eller sättet på vilket du sparar. Huvudsaken är att du sparar. Med sparräknaren kan du räkna hurudana summor du kan spara inför pensionen och få en uppskattning av ditt uppehälle under pensionstiden.

Testa med räknaren

Alternativ för pensionssparande

Det lättaste sättet att börja pensionsspara är att spara i fonder. Vi har olika fonder för försiktiga och måttliga sparare eller för sparare som söker hög avkastning. Våra Världen-fonder har under fem år valts till Nordens bästa blandfonder i Refinitiv Lipper-jämförelsen. Läs mer om att spara i fonder.

Börja i nätet

Du kan även spara med en försäkring. En placeringsförsäkring är en sparlivförsäkring avsedd för långsiktigt sparande och den kombinerar sparande och livförsäkring. Läs mer om placeringsförsäkring.

Kontaktbegäran


Såhär samlas besparingar

Om du sparar 40 euro varje månad under 40 år med en förväntad årsavkastning på 6 procent, blir ditt sparade kapital 19 200 euro och avkastningen 57 107 euro, varvid sparbeloppet är sammanlagt 76 307 euro.

I beräkningen har som en årlig förväntad avkastning använts 6 % som grundar sig på historiska genomsnittliga avkastningar på aktieplaceringar på lång sikt. Den förväntade avkastningen är inte ett löfte om framtida avkastning och placeringens värde kan öka eller minska. Historisk avkastning är ingen garanti för den framtida utvecklingen och i placeringar ingår alltid en risk för att kapitalet förloras.

Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Kapitalförvaltning, förmedling av uppdrag och placeringsråd: LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. LokalTapiolas aktie-, ränte- och blandfonder administreras av Fim Kapitalförvaltning Ab och LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som kapitalförvaltare och distributör. Fastighetskapitalförvaltning: LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab. Fastighetsfonder: LokalTapiola Fastighetskapitalfonder Ab.