Nättjänsten för LokalTapiolas fondkunder och kapitalförvaltningskunder

Logga in med bankkoder

Identifiera dig med koderna till din Internetbank
Vi vill att du ska kunna uträtta dina ärenden tryggt och samtidigt försäkra oss om din identitet.

  1. Välj din bank bland ikonerna nedan och identifiera dig.
  2. Logga in med koderna till din internetbank. Ditt namn och din personbeteckning förmedlas till LokalTapiola via en skyddad förbindelse.

Företagskundhär, logga in i nättjänsten här.

Fondandelar lottas ut i vår nättjänst.
Logga in och delta i utlottningen. Du kan vinna fondandelar för 1 000 euro!