Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter

Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på fastighetsmarknaderna i Finland på ett lätt och diversifierat sätt.

Teckningsarvodet t.o.m. 31.12.2021 är 0 %.

Så här drar du nytta av fastighetsfonden!

Litet minimibelopp

Med hjälp av fonden LokalTapiola Investeringsfastigheter kan du bli fastighetsplacerare redan med ett litet belopp eftersom minimibeloppet är 500 euro.

Lätt

Det är lätt för dig att placera eftersom en expert väljer objekten, hyr ut dem och tar hand om annat underhåll på dina vägnar.

Årlig avkastning

Fondens avkastningsmål är 4-7 % per år* efter förvaltningskostnaderna. Fonden innehåller endast avkastningsandelar vilket innebär att minst 75 % av räkenskapsperiodens faktiska resultat betalas årligen till placerarna.

Diversifiering

Fonden omfattar för närvarande uthyrbar yta på cirka 48 700 kvadratmeter. Nedan ser du exempel på nuvarande objekt och i framtiden kommer fondportföljen att utökas med bl.a. bostäder och hotell. Målet är en portfölj som omfattande diversifierats i olika fastighetstyper.

*Avkastningsandelen som betalas till placeraren har beaktats i utvecklingen av avkastningsvärdet. Antagandet är att ränta inte intjänas på betald avkastningsandel och den kapitalskatt som andelsägaren ska betala har inte avdragits.


Så här placerar du

 1. Logga in i nättjänsten med dina egna bankkoder.
 2. När du loggar in första gången får du några frågor om din kundrelation och placeringserfarenhet.
 3. Välj fonden Investeringsfastigheter och önskat teckningsbelopp.
 4. Betala fondteckningen i din nätbank.
 5. Teckningsperioderna går ut i slutet av mars, juni, september och december. Du ser fonden i nättjänsten efter 15 bankdagar i månaden som följer efter teckningsperioden.

Logga in

Fakta om fonden

 • Fonden lämpar sig för en långsiktig placerare som en del av en diversifierad portfölj.

 • Den rekommenderade placeringshorisonten är 5 år.

 • Teckningar och inlösningar verkställs 4 gånger om året.

 • Minimiteckningsbeloppet är 500 euro.

 • Teckningsavgiften är 0 % fram till 31.12.2021. Inlösningsarvodet är 1-4 % beroende på innehavstiden. De löpande kostnaderna år 2020 var 2,06 %.

 • Närmare uppgifter om fondens placeringsobjekt hittar du i kvartalsrapporten.

 • Bekanta dig noggrant med prislistan för fonden, fondprospektet och fondens faktablad samt stadgar före du gör en teckning. Läs mer om fonden. I dem hittar du mer information om fondens placeringsidé, tecknings- och inlösningstidpunkter, risker och kostnader.


Fondens historiska värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fonden kan öka eller minska och kunderna kan förlora tillgångar de placerat i fonden.


Fondens placeringsobjekt

Logga in

Vi är en av finlands största fastighetsplacerare

Med en fastighetsförmögenhet på cirka 2,5 miljarder euro är LokalTapiola en av de största fastighetsplacerarna i Finland.
Som fastighetsplacerare kan du dra nytta av vår långa erfarenhet av och syn på fastighetsmarknaderna. Bolagen i LokalTapiola-gruppen hör till de större placerarna i fonden.