Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter

Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på fastighetsmarknaderna i Finland på ett lätt och diversifierat sätt.

Teckningsarvodet är 0 %!

Så här drar du nytta av fastighetsfonden!

Lätt

Det är lätt för dig att placera eftersom en expert väljer objekten, hyr ut dem och tar hand om annat underhåll på dina vägnar. Med hjälp av fonden LokalTapiola Investeringsfastigheter kan du bli fastighetsplacerare redan med ett litet belopp eftersom minimibeloppet är 500 euro.

Risker

De väsentligaste riskerna vad gäller avkastningen på fonden är värdeutvecklingen på bostads- och kontorsmarknaderna i Finland samt utvecklingen av hyresintäkterna. Hyresgästefterfrågan i fondens investeringsobjekt och uthyrningsgraden påverkar utvecklingen av hyresintäkterna.

Årlig avkastning

Fondens avkastningsmål är 4-7 % per år efter förvaltningskostnaderna. Fonden innehåller endast avkastningsandelar vilket innebär att minst 75 % av räkenskapsperiodens faktiska resultat betalas årligen till placerarna.

Diversifiering

Fonden har för närvarande cirka 58 000 m² uthyrningsbar yta i kontorsobjekt och antalet bostäder är 253. Nedan ser du exempel på fondens nuvarande objekt. I framtiden ämnar fonden skaffa bl.a. affärslokaler, bostäder och hotell. Målet är en fastighetsportfölj som diversifierar mångsidigt i olika fastighetstyper.

Avkastningsmålet för fonden, vilket presenteras ovan, är en uppskattning av kommande resultat och grundar sig på tidigare uppgifter om hur värdet på investeringen varierar och/eller på nuvarande marknadsförhållanden och är inte en exakt indikator. Resultatet som fås varierar enligt utvecklingen på marknaderna och hur länge investeringen/produkten innehas. Det går inte att dra slutsatser om framtida avkastning utifrån tidigare resultat.


Så här placerar du

 1. Logga in i nättjänsten med dina egna bankkoder.
 2. När du loggar in första gången får du några frågor om din kundrelation och placeringserfarenhet.
 3. Välj fonden Investeringsfastigheter och önskat teckningsbelopp.
 4. Betala fondteckningen i din nätbank.
 5. Teckningsperioderna går ut i slutet av mars, juni, september och december. Du ser fonden i nättjänsten efter 15 bankdagar i månaden som följer efter teckningsperioden.

Logga in

Fakta om fonden

 • Fonden lämpar sig för en långsiktig placerare som en del av en diversifierad portfölj.

 • Den rekommenderade placeringshorisonten är 5 år.

 • Teckningar och inlösningar verkställs 4 gånger om året.

 • Minimiteckningsbeloppet är 500 euro.

 • Teckningsavgiften är 0 %. Inlösningsarvodet är 1-4 % beroende på innehavstiden. De löpande kostnaderna år 2022 var 1,79 %.

 • Närmare uppgifter om fondens placeringsobjekt hittar du i kvartalsrapporten.

 • Bekanta dig noggrant med prislistan för fonden, fondprospektet och fondens faktablad samt stadgar före du gör en teckning. Läs mer om fonden här på finska och på svenska här. I dem hittar du mer information om fondens placeringsidé, tecknings- och inlösningstidpunkter, risker och kostnader.


Fondens avkastningsutdelning


Fondens placeringsobjekt

Logga in

Vi är en av finlands största fastighetsplacerare

Med en fastighetsförmögenhet på cirka 2,5 miljarder euro är LokalTapiola en av de största fastighetsplacerarna i Finland.

Som fastighetsplacerare kan du dra nytta av vår långa erfarenhet av och syn på fastighetsmarknaderna. Bolagen i LokalTapiola-gruppen hör till de större placerarna i fonden.

Tjänsteleverantörer

LokalTapila Alternativa Investeringsfonder Ab fungerar som portföljförvaltare och administratör. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Det framtida resultatet omfattas av beskattning beroende på varje investerares personliga situation och som kan förändras i framtiden. Investeringen kan leda till ekonomisk förlust om det inte finns någon garanti för kapitalet.

Detta är marknadsföringskommunikation. Läs fondprospektet samt basfaktadokumentet innan du fattar några definitiva investeringsbeslut.