Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Stugförsäkring

Med Stugförsäkring, det vill säga hemförsäkring för fritidsbostad tryggar stugan eller fritidsbostaden i händelse av skador. Det lönar sig att teckna försäkringen i enlighet med byggnadens utrustningsnivå. Lösöre på stugan behöver ha en egen försäkring. Stugförsäkringen täcker dessutom gårdsbyggnader samt till exempel roddbåten och dess motor.

Stugförsäkring skyddar din fritidsbostad vid skada.

Du kan själv välja en hur omfattande hemförsäkring du tecknar för din stuga och sakerna i den.

Du får smidig lokal ersättningsbetjäning i skadesituationer.

När du koncentrerar dina försäkringar i LokalTapiola sparar du upp till 17 % på försäkringspremierna.

Vad täcker stugförsäkringen

Omfattningen på stugförsäkringen, det vill säga fritidsbostaden kan du välja efter din stuga och dina behov. Det är viktigt att ha en hemförsäkring för också stugan och fritidsbostaden, så den är bra att hålla uppdaterad. Försäkringsskyddet och självrisken kan även vara olika för byggnaden och sakerna.

Hemförsäkringen ersätter Omfattande BasReducerat

Från försäkringen ersätter vi lösegendom som plötsligt och oförutsägbart har gått sönder och till exempel stugans husteknik som går sönder. Lösegendom är till exempel vitvaror och möbler samt vattenhobbyutrustning, såsom roddbåtar, SUP-brädor, kanoter och kajaker. Exempel på byggnadens husteknik är varmvattenberedare och luftvärmepump. Från försäkringen utgår ersättning även om till exempel ett träd faller ned på stugan.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

För egendom och bostadens fasta inredning ersätter vi läckageskador som orsakats av fasta rör, drivanordningar, behållare eller akvarium i byggnaden. Läckageskada kan orsakas av vatten, olja eller annan vätska.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Vi ersätter skador till följd av exceptionell översvämning som leder till att vatten strömmar från markytan in i byggnaden och skadar byggnaden eller hemmets lösegendom.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Vi ersätter skador som orsakats av stöld, inbrott, skadegörelse eller försök till dessa.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Valfri

Vi ersätter skador som orsakas av till exempel hagel, storm eller blixt som direkt slagit ner i försäkringsobjektet.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Valfri

Vi ersätter skada som orsakats av eld som kommit lös samt skada som orsakats av sot eller rök som uppkommit plötsligt och oförutsett.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringenIngår i försäkringen

Vanliga frågor

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på stugförsäkringen, det vill säga försäkringen för fritidsbostad även av till exempel försäkringstagarens ålder samt ytorna på och placeringen av stugans byggnader samt byggnadens uppgifter. Räkna enkelt ut priset på hemförsäkringen med ovan räknare.

LokalTapiolas stugförsäkring, det vill säga hemförsäkring för fritidsbostad ersätter skador på saker i stugan som orsakats till exempel av brand, vattenskada, storm eller stöld. Omfattande hemförsäkring ersätter till exempel om saker eller byggnader plötsligt eller oförutsägbart går sönder samt även andra skador i en större utsträckning än de reducerade hemförsäkringarna.

Följande skador är exempel på skador som ersätts. Från stugförsäkringen kan dessutom många fler skador ersättas. Det valda försäkringsskyddets omfattning påverkar hur stor ersättning som betalas i olika situationer.

 • Om det blir inbrott i din stuga eller en storm inträffar och orsakar skador.

 • Skador på gårdsbyggnader som är högst 15 kvadratmeter, såsom grillkåtan, staketet eller gårdsplanens växtbestånd.

 • När stugans kylskåp går sönder, ersätter vi i första hand reparationskostnaderna. Om maskinen inte går att reparera, ersätts priset för en ny med åldersavdrag.

 • För läckageskador ersätts skador på byggnadens strukturer och fasta inredning, bland annat golv och andra ytmaterial samt reparation av trasiga rör. Åldern på rörsystemet påverkar ersättningsbeloppet.

 • Om din roddbåt och dess högst 10 hk utombordsmotor blir stulna eller om du oförutsägbart stöter i en sten. Dessutom ersätts vattenhobbyutrustning, såsom SUP-brädor, kanoter och kajaker.

I försäkringsvillkoren nämns separat händelser
som försäkringen inte täcker. Sådana är till exempel:

 • att egendom försvunnit, glömts kvar eller skador till följd av dessa

 • stöldskador på olåst cykel, båt eller utombordsmotor

 • idrotts- och hobbyutrustning som går sönder när de används för det ändamål de är avsedda för

 • skador som har orsakats av sällskaps- eller husdjur

 • skador som orsakats av insekter, mikrober, fåglar, hardjur
  och gnagare

 • skador som uppstått gradvis till exempel av slitage eller rost

 • skador som orsakats av fel i planering, montering, användning, grundläggning eller byggande

 • skador som orsakats av köld, hetta, torka, regn, tung is eller
  snö eller av översvämning

 • skador som täcks av garanti

 • skador som orsakats avsiktligen

Läs mer i försäkringsvillkoren om vad hemförsäkringen inte ersätter.

Vi rekommenderar att du tecknar en försäkring för stugan eller fritidsbostaden redan i det inledande skedet av bygget, men du kan ändå försäkra stugan i vilket skede som helst av byggprojektet. Försäkringsskyddet täcker byggnaden i alla skeden samt även byggmaterial som levereras till tomten och verktyg och maskiner som finns på byggarbetsplatsen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Priset på stugförsäkringen

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på stugförsäkringen, det vill säga försäkringen för fritidsbostad även av till exempel försäkringstagarens ålder samt ytorna på och placeringen av stugans byggnader samt byggnadens uppgifter.

Sök pris och köp

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt