Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Livförsäkring på ett enkelt sätt

I den hektiska vardagen glömmer du lätt det viktigaste: Dig själv. Försäkra dig själv, trygga dina nära och kära.

Det händer och sker i livet

Lyckligtvis kan du trygga din och dina närståendes ekonomi vid motgångar. En närstående som plötsligt avlider eller en allvarlig sjukdom är en chock för hela familjen – både mentalt och ekonomiskt. Då är det viktigt att kunna fokusera på att få vardagen att fortsätta så normalt som möjligt. Med lösningarna nedan tryggar du både familjens ekonomi och ditt eget uppehälle i de situationer då ekonomin är det sista man tänker på.

Livförsäkring – trygghet för dina närstående

En livförsäkring är en osjälvisk försäkring: den är ett sätt att ta ansvar och ta hand om de personer som är viktigast i ditt liv. Den hjälper dina närstående att klara sig ekonomiskt om du går bort.

Det är särskilt viktigt att försäkra sig själv om du har lån eller närstående som är beroende av dig och dina inkomster. En livförsäkring hjälper till att klara av de vardagliga utgifterna i en situation då ekonomin är det sista man tänker på. Du kan teckna en livförsäkring till dig själv eller tillsammans med din make/maka som ett förmånligt Parskydd.

En livförsäkring är ett alternativ för dig som vill

  • att dina närstående klarar sig ekonomiskt om du avlider.

  • att dina närstående kan betala begravningskostnaderna och arvsskatten med hjälp av ersättningen.

  • trygga dina barns uppehälle i en situation då du inte längre finns.

Med hjälp av vår räknare ser du hur mycket en försäkring som lämpar sig för dig kostar. Försäkringen kan du köpa enkelt och snabbt på nätet. Livförsäkringskundförmånen ger dig nu -25 % rabatt på premien. Förmånen och dess storlek fastställs årligen.

Räkna ut priset och köp livförsäkring

Skydd vid allvarlig sjukdom – Trygga din vardag

Med försäkringen kan du säkerställa att en överraskande sjukdom inte raserar din ekonomi och att vardagen kan fortsätta så normalt som möjligt. Skyddet vid allvarlig sjukdom är till din hjälp när du måste fokusera på ditt liv och att bli frisk från en sjukdom.

Du kan använda engångsersättningen som betalas utifrån försäkringen på ett sätt som passar dig – för att täcka vardagsutgifter, få snabbare tillång till vård samt att betala vårdkostnader eller till en semesterresa om du så vill.

Skydd vid allvarlig sjukdom är ett alternativ för dig som vill

  • trygga ditt uppehälle om du blir allvarligt sjuk.

  • göra det lättare att ordna alla saker och snabbt få vård.

  • få en skattefri engångsersättning genast efter diagnosen.

  • klara av normala vardagliga kostnader om du måste vara sjukledig ett halvår.

Kontrollera med räknaren hur mycket en försäkring som lämpar sig för dig kostar. Försäkringen kan du köpa enkelt och snabbt på nätet.

Räkna ut priset och köp skydd vid allvarlig sjukdom

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt