Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skogsförsäkring

Största delen av skogsskadorna orsakas av stormarna som härjar varje år. Andra orsaker till skogsskador är snö, eld, insekter, översvämningar, svampsjukdomar och djur. Skogen är värdefull egendom och det lönar sig att ha försäkringsskyddet i skick.

I ett nötskal

  • Trä som blivit sotigt i samband med brand duger inte för skogsindustrin och då är trädets värde endast energivärdet. Med en skogsbrandsförsäkring tryggar du ditt skogsbestånds verkliga värde.
  • Det är alltid skogsägarna som står för kostnaderna för efterbevakningen efter en skogsbrand. Det går att vara förberedd på dessa kostnader med en skogsbrandsförsäkring.
  • Ett ungt trädbestånd som skadas av storm och snö mister sin bästa värdetillväxt. Med en skogsförsäkring tryggar du en eventuellt förlust av förväntningsvärdet.
  • Ett träd som granbarkborren dödat duger inte för skogsindustrin och då är trädets värde endast energivärdet. I den omfattande skogsförsäkringen ingår skydd mot insektsskador.
  • Sorkar förstör plantbestånd på olika håll i landet med några års mellanrum. Du kan försäkra dig mot det med en omfattande skogsförsäkring.

Se också: