Skogsförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Största delen av skogsskadorna orsakas av stormarna som härjar varje år. Andra orsaker till skogsskador är snö, eld, insekter, översvämningar, svampsjukdomar och djur. Skogen är värdefull egendom och det lönar sig att ha försäkringsskyddet i skick.

I ett nötskal

  • Trä som blivit sotigt i samband med brand duger inte för skogsindustrin och då är trädets värde endast energivärdet. Med en skogsbrandsförsäkring tryggar du ditt skogsbestånds verkliga värde.
  • Det är alltid skogsägarna som står för kostnaderna för efterbevakningen efter en skogsbrand. Det går att vara förberedd på dessa kostnader med en skogsbrandsförsäkring.
  • Ett ungt trädbestånd som skadas av storm och snö mister sin bästa värdetillväxt. Med en skogsförsäkring tryggar du en eventuellt förlust av förväntningsvärdet.
  • Ett träd som granbarkborren dödat duger inte för skogsindustrin och då är trädets värde endast energivärdet. I den omfattande skogsförsäkringen ingår skydd mot insektsskador.
  • Sorkar förstör plantbestånd på olika håll i landet med några års mellanrum. Du kan försäkra dig mot det med en omfattande skogsförsäkring.

Se också:

Vakuutussäästäminen
Omavara fondförsäkring

Smidigt och tydligt sparande

LähiTapiola LokalTapiola
Person- och reseförsäkring

En ny försäkring från vaggan till graven för sjukdomar och olycksfall, både hemma och borta.

Aktuellt

Även denna försäkring ger Bonus!

Nu kan du få Bonus för dina försäkringspremier. Du kan anmäla att du är ägarkund i S-gruppen samtidigt som du skaffar en ny försäkring.

Läs mer