Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Sjukkostnadsförsäkring

En sjukdom eller ett olycksfall kommer ofta som en överraskning och en allvarlig sjukdom är en chock för var och en. Med en sjukkostnadsförsäkring får man snabbt bästa möjliga vård utan att behöva fundera på kostnaderna.

Du kan teckna försäkringen till dig själv eller ditt barn och om du vill redan före ditt barn föds. Försäkringen kan tecknas till vuxna, barn och barn som inte ännu fötts. Sjukkostnadsförsäkringen ger ett långvarigt skydd i och med att den gäller tills man fyller 80 år.

Fem skäl att teckna sjukkostnadsförsäkring

 1. Du har tillgång till LokalTapiolas distansläkartjänst HälsoHjälpen via vilken du får hjälp av sjukskötare och läkare varje dag kl. 7 - 23. I de flesta fall kan sjukskötarna och läkarna kartlägga dina besvär samt ge råd och vård på distans utan att du behöver lämna hemmet. Via HälsoHjälpen får du vid behov även tid till en läkare på en läkarstation. Läs mer om HälsoHjälpen.
 2. Om du insjuknar får du snabbt bästa möjliga vård utan att behöva köa. Du betalar endast försäkringssjälvrisken för vården.
 3. Sjukkostnadsförsäkringen gäller till 80 års ålder.
 4. Ett olycksfall kan inträffa i hemmet, på arbetsplatsen, i skolan eller under hobbyn. Försäkringen täcker även vårdkostnader för fritidsolycksfall utan självrisk.
 5. Mindre bekymmer. Försäkringen täcker vårdkostnader för sjukdom och olycksfall. Försäkringen täcker läkararvoden, röntgen-, magnet- och laboratorieundersökningar, operationer, vård på sjukhus samt receptmediciner.

Till vad används sjukkostnadsförsäkringen?

Försäkringen täcker vårdkostnader orsakade av sjukdom eller olycksfall, till exempel läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, operationer och mediciner. Sjukkostnadsförsäkringen kan användas till exempel:

 • Vid olika infektionssjukdomar såsom influensa.
 • Vid kroniska sjukdomar såsom allergi, astma och diabetes.
 • Vid sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.
 • Vid allvarliga sjukdomar såsom hjärtinfarkt, MS-sjukdom och cancer.
 • Sjukkostnadsförsäkringen inkluderar alltid även vårdkostnadsskydd vid olycksfall vilken täcker vårdkostnader för olycksfall och dessutom gäller under idrott för att upprätthålla den egna konditionen.


Bra att veta

 • Sjukkostnadsförsäkring gäller i hela världen. Ersättning betalas dock endast för sjukvårdskostnader som uppstått i Finland. Vid utlandsresor lönar det sig alltid att teckna en reseförsäkring som täcker vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall som uppstår under resan.
 • Sjukkostnadsförsäkring beviljas alltid utgående från en hälsoutredning. Det lönar sig inte att dröja med att teckna försäkringen eftersom sjukdomar man haft då kan leda till begränsande villkor.
 • Försäkringen kan sökas för ett barn som ska födas redan under graviditeten utgående från mammans hälsoutredning. En beviljad försäkring träder i kraft omedelbart när barnet fötts utan begränsande villkor.
 • Om du har en omfattande företagshälsovård eller studerandehälsovård lönar det sig att välja en större självrisk i sjukkostnadsförsäkringen. Då betalar du mindre premier men har ändå ett ordentligt försäkringsskydd vid allvarliga sjukdomar eller situationer företagshälsovården inte täcker.
 • Försäkringsskyddet i kraft till 80 års ålder vad gäller sjukdomar och till 100 års ålder vad gäller olycksfall. Om du vill kan du komplettera personförsäkringsskyddet med ett skydd vid arbetsoförmåga eller dödsfall.
 • Innehållet i sjukkostnadsförsäkringarna kan variera. Om du redan har sjukkostnadsförsäkring kan du kontrollera försäkringsskyddet i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

Se också