Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Sjukkostnadsförsäkring

En sjukdom eller ett olycksfall kommer ofta som en överraskning och en allvarlig sjukdom är en chock för var och en. Med en sjukkostnadsförsäkring får man snabbt bästa möjliga vård utan att behöva fundera på kostnaderna.

Du kan teckna försäkringen till dig själv eller ditt barn och om du vill redan före ditt barn föds. Försäkringen kan tecknas till vuxna, barn och barn som inte ännu fötts. Sjukkostnadsförsäkringen ger ett långvarigt skydd i och med att den gäller tills man fyller 80 år.

Sjukkostnadsförsäkring är en del av Hälsoförsäkringen

Hälsoförsäkringen består av flera olika skydd. Av dem kan du skapa en lämplig helhet för dig själv och dina närstående som bor i samma hushåll med dig, en helhet som täcker sjukdom och olycksfall samt skador som uppstår under resor.

Fem skäl att teckna sjukkostnadsförsäkring

 1. Du har tillgång till LokalTapiolas distansläkartjänst HälsoHjälpen via vilken du får hjälp av sjukskötare och läkare varje dag kl. 7 - 23. I de flesta fall kan sjukskötarna och läkarna kartlägga dina besvär samt ge råd och vård på distans utan att du behöver lämna hemmet. Via HälsoHjälpen får du vid behov även tid till en läkare på en läkarstation. Läs mer om HälsoHjälpen.
 2. Om du insjuknar får du snabbt bästa möjliga vård utan att behöva köa. Du betalar endast försäkringssjälvrisken för vården.
 3. Sjukkostnadsförsäkringen gäller till 80 års ålder.
 4. Ett olycksfall kan inträffa i hemmet, på arbetsplatsen, i skolan eller under hobbyn. Försäkringen täcker även vårdkostnader för fritidsolycksfall utan självrisk.
 5. Mindre bekymmer. Försäkringen täcker vårdkostnader för sjukdom och olycksfall. Försäkringen täcker läkararvoden, röntgen-, magnet- och laboratorieundersökningar, operationer, vård på sjukhus samt receptmediciner.

Till vad används sjukkostnadsförsäkringen?

Försäkringen täcker vårdkostnader orsakade av sjukdom eller olycksfall, till exempel läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, operationer och mediciner. Sjukkostnadsförsäkringen kan användas till exempel:

 • Vid olika infektionssjukdomar såsom influensa.
 • Vid kroniska sjukdomar såsom allergi, astma och diabetes.
 • Vid sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.
 • Vid allvarliga sjukdomar såsom hjärtinfarkt, MS-sjukdom och cancer.
 • Sjukkostnadsförsäkringen inkluderar alltid även vårdskydd vid olycksfall som ersätter vårdkostnader för olycksfall och dessutom gäller under idrottsutövning för att upprätthålla den egna konditionen.

Pris på sjukkostnadsförsäkring

Priset på sjukkostnadsförsäkringen påverkas till exempel av den försäkrades ålder och boningsort. Du får ett exakt pris på försäkringen när du begär ett anbud på sjukkostnadsförsäkringen.

Be om anbud


Jämförelse av sjukkostnadsförsäkringar - vad ersätter de olika sjukkostnadsförsäkringarna?

Du kan välja omfattningen av sjukkostnadsförsäkringen enligt dina behov och din situation bland tre olika alternativ. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och beaktar vad försäkringen ersätter i en skadesituation. Sjukkostnadsförsäkringen erbjuds med olika självriskalternativ. Våra experter hjälper dig att hitta den sjukkostnadsförsäkring som passar dig bäst. Begär anbud redan idag.

 

Vårdskydd vid sjukdom

Reducerad sjukkostnad

Distansvård

HälsoHjälpen, distansvård utan självrisk

När du plötsligt råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk hjälper sjukskötarna och läkarna dig på webben och i applikationen HälsoHjälpen. Läkarna kan i de flesta fallen kartlägga, ge råd och sköta dina besvär och symptom per distans och du behöver inte besöka läkare på en läkarstation. För sjukskötarens mottagning i chatten och distansläkarens mottagning i HälsoHjälpen uppbärs inte den eventuella självrisken som ingår i Hälsoförsäkringen.

ja
ja
ja
Vårddagsavgifter och poliklinikavgifter på offentliga sjukhus

Som vårdkostnader för sjukdom ersätts hälsocentralsavgifter, poliklinikavgifter och vårddagsavgifter på sjukhus inom offentliga sektorn.

ja
ja
Allmänläkare

Som sjukvårdskostnader ersätts besök hos allmänläkare både inom den privata och offentliga sektorn.

ja
ja
Specialistläkare

Som sjukvårdskostnader ersätts specialistläkarbesök både inom den privata och offentliga sektorn.

ja
begränsat
Undersökningar

Som vårdkostnader för sjukdom ersätts kostnader för undersökningar som utförts av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård.

ja
begränsat
Mediciner

Som vårdkostnader för sjukdom ersätts mediciner som läkaren ordinerat.

ja
Ingrepp

Som sjukvårdskostnader ersätts kostnader för vård och ingrepp som utförts av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård. Kostnader för psykoterapi, neuropsykologisk rehabilitering, ergo- eller talterapi eller näringsterapi ersätts högst fem gånger under försäkringens giltighetstid.

ja
Vårddagsavgifter på ett privatsjukhus

Vårddagsavgifter på ett privatsjukhus högst 500 € per dygn.

ja

Bra att veta

 • Sjukkostnadsförsäkring gäller i hela världen. Ersättning betalas dock endast för sjukvårdskostnader som uppstått i Finland. Vid utlandsresor lönar det sig alltid att teckna en reseförsäkring som täcker vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall som uppstår under resan.
 • Sjukkostnadsförsäkring beviljas alltid utgående från en hälsoutredning. Det lönar sig inte att dröja med att teckna försäkringen eftersom sjukdomar man haft då kan leda till begränsande villkor.
 • Försäkringen kan sökas för ett barn som ska födas redan under graviditeten utgående från mammans hälsoutredning. En beviljad försäkring träder i kraft omedelbart när barnet fötts utan begränsande villkor.
 • Om du har en omfattande företagshälsovård eller studerandehälsovård lönar det sig att välja en större självrisk i sjukkostnadsförsäkringen. Då betalar du mindre premier men har ändå ett ordentligt försäkringsskydd vid allvarliga sjukdomar eller situationer företagshälsovården inte täcker.
 • Försäkringsskyddet i kraft till 80 års ålder vad gäller sjukdomar och till 100 års ålder vad gäller olycksfall. Om du vill kan du komplettera personförsäkringsskyddet med ett skydd vid arbetsoförmåga eller dödsfall.
 • Innehållet i sjukkostnadsförsäkringarna kan variera. Om du redan har sjukkostnadsförsäkring kan du kontrollera försäkringsskyddet i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

Vanliga frågor om sjukkostnadsförsäkringen

Du kan få S-gruppens bonus för din sjukkostnadsförsäkring. Registrera din kundrelation i samband med köpet så intjänar du bonus genast från första premien, som bäst upp till 5 % av försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få upp till 17 % som egenförmånsrabatt.

Från försäkringen ersätts vårdkostnader för sjukdom och olycksfall. Försäkringen ersätter läkararvoden, röntgen-, magnet- och laboratorieundersökningar, operationer, vård på sjukhus samt receptbelagda mediciner.

Du kan redan under graviditeten ansöka om en försäkring för en baby som ska födas på basis av moderns hälsodeklaration. Försäkringen som beviljats träder i kraft genast efter barnets födsel och utan begränsande villkor.

För sjukdomars del gäller försäkringsskyddet fram till 80 års ålder. Vid olycksfall gäller försäkringsskyddet fram till 100 års ålder.

När du tecknar en sjukkostnadsförsäkring, får du tillgång till LokalTapiolas distansläkartjänst HälsoHjälpen, där sjukskötare och läkare står till din hjälp varje dag kl. 7 - 23.

Se också