Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Rättsskyddsförsäkring i hemförsäkringen

Badrumsrenoveringen som du låter utföra i ditt hem går inte så bra och det uppstår en tvist mellan dig och entreprenören. Du blir tvungen att anlita en jurist. Rättsskyddsförsäkringen finns som skydd för dig i sådana här situationer, eftersom den ersätter kostnader för juristhjälp i tviste- eller brottmål eller ansökningsärenden som gäller ditt privatliv. Rättsskyddsförsäkringen ingår i din hemförsäkring, om annat inte avtalats när du skaffade försäkringen.

Rättsskyddsförsäkringen ingår i hemförsäkringen

 • Rättsskyddsförsäkringen omfattar bl.a. kostnader för anlitande av advokat i tviste- eller brottmål eller ansökningsärenden, rättegångsavgifter och bevisningskostnader.
 • Rättsskyddsförsäkringen gäller för försäkringstagaren och de personer som bor i samma hushåll som denne.
 • Du kan välja ett försäkringsbelopp på 10 000, 20 000 eller 50 000 euro. Din självrisk är 15 % av kostnaderna.
 • Det lönar sig att alltid hålla i kraft rättsskyddsförsäkringen, eftersom den ersätter försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Beakta att om försäkringen har varit i kraft i mindre än 2 år, ska också de ärenden på vilka tvisten, kravet eller åtalet grundar sig ha uppstått under försäkringens giltighetstid.
 • Du kan utvidga din rättsskyddsförsäkring att även omfatta motpartens rättegångskostnader, ifall du åläggs att betala motpartens kostnader.

Vad rättsskyddsförsäkringen ersätter?

Från rättsskyddsförsäkringen ersättas arvoden för advokaten du anlitat och rättegångskostnader i tviste- och brottmål eller ansökningsärenden. De vanligaste fallen som ersätts från rättsskyddsförsäkringen gäller kostnader som orsakas av anlitande av advokat i tvistemål. Dessa gäller till exempel bostads-, testaments- och arvstvister.

Ersättningarna betalas alltid först efter domstolsbeslutet eller efter att förlikning nåtts.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter också bl.a. följande situationer:

 • Tvistemål om bostadsaffärer.
 • Tvister i anslutning till renovering av den egna bostaden eller sommarstugan.
 • Ärenden i anslutning till ägande av fastighet, såsom råtvister.
 • Om du råkar ut för ett brott, såsom misshandel eller identitetsstöld och du kräver skadestånd av förövaren.

Vad rättsskyddsförsäkringen inte ersätter?

Rättsskyddsförsäkringen ersätter till exempel inte följande situationer:

 • Juridisk rådgivning.
 • Ärenden som inte kan föras till tingsrätten (t.ex. förvaltningsrättsärenden).
 • Anskaffning av inkomster, såsom verksamhet i anslutning till uthyrning av bostaden. För dessa situationer kan du teckna Lägenhetsskydd, vilket innehåller rättsskyddsförsäkringen. Läs mer om försäkringen Lägenhetsskydd.
 • Ärenden som gäller förvärvsarbete, affärsverksamhet eller anställningsförhållande.
 • Ärenden som gäller skilsmässa eller separation inklusive tvister.

Exempel på ersättning från rättsskyddsförsäkring

Ett par köpte ett egnahemshus och ett halvt år efter affären upptäckte man mögelskador i huset. Paret krävde att priset skulle sänkas och köpet hävas. Säljaren vägrade och ärendet blev tvistigt och fördes till tingsrätten. Parets kostnader för juristhjälp och rättegångskostnader ersattes från rättsskyddsförsäkringen. Självrisken var 15 % av kostnaderna.