Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hemförsäkring för parhus och fristående hus

Med en hemförsäkring skyddar du ditt hem och dina saker mot skador. I parhus och fristående hus behöver du minst en hemförsäkring som täcker din lösegendom. Om ditt parhus eller fristående hus ingår i ett bostadsaktiebolag försäkras byggnaden med en fastighetsförsäkring. I annat fall behöver du även en försäkring för byggnaden och då hjälper vår kundtjänst dig gärna. Utöver försäkringen för lösegendomen får du även en ansvars- och rättsskyddsförsäkring. De betalar ersättning om du orsakar skada för utomstående eller behöver juristhjälp.

Varför behövs en hemförsäkring för parhus och fristående hus?

 • En hemförsäkring är en försäkring mot skador i ditt hem. När du tecknar en hemförsäkring för ditt parhus eller ditt fristående hus kan vardagen fortsätta även efter ett skadefall.
 • Du kan själv välja hur omfattande hemförsäkring du vill ha. Du kan även påverka självrisken i försäkringen enligt dina behov och din situation.
 • Du får smidig och lokal ersättningsbetjäning vid skador.
 • När du koncentrerar dina ärenden till LokalTapiola kan du få upp till 17 % rabatt på premierna. Försäkringarna ger dessutom upp till 5 % S-gruppens Bonus.

Priset på hemförsäkring för ditt hem

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på hemförsäkringen av till exempel ytan på ditt hem och orten där ditt hem finns. På nätet får du lätt reda på priset och kan teckna en försäkring för lösegendomen i ditt hem. Om du bor i ett parhus eller ett fristående hus som inte ingår i ett bostadsaktiebolag hjälper vår kundtjänst dig gärna att försäkra byggnaden.

Vad täcker försäkringen?

 • Om din telefon går sönder. I första hand betalas ersättning för en reparation av telefonen.
 • Om tvättmaskinen går sönder ersätter vi i första hand reparationskostnaderna. Om det inte går reparera maskinen är ersättningen priset på en ny motsvarande maskin minskat med åldersavdragen.
 • Om du äger mycket ny elektronik eller nya hushållsmaskiner lönar det sig att inkludera skyddet Omfattade Plus i hemförsäkringen. Med skyddet Omfattande Plus får du större ersättning vid skador på ny egendom då egendomens ålder påverkar ersättningen först i en högre ålder.
 • Vid läckageskada täcker försäkringen skador på din egendom och fast inredning du är skyldig att underhålla, bl.a. golv och annat ytmaterial i ditt hem. Försäkringen täcker även kostnader för ditt tillfälliga boende under den tid den ersättningsbara skadan repareras.
 • Ansvarsförsäkringen täcker bl.a. skador orsakade av ditt barn och din hund samt skador du vållat eller orsakat av oaktsamhet, till exempel om du kolliderar med din cykel.
 • Rättsskyddsförsäkringen täcker bl.a. ärenden som kan föras till tingsrätten såsom tvistemål, ansökningsärenden och brottmål, till exempel tvister vid en husaffär.
 • De ovan beskrivna skadorna är exempel på skador hemförsäkringen ersätter och den kan även ersätta många andra skador. Vilka skador försäkringen ersätter beror på omfattningen på det valda försäkringsskyddet.

Jämför olika hemförsäkringar och hitta det lämpligaste alternativet för dig

Du kan välja omfattningen på en hemförsäkring för ditt parhus och ditt fristående hus enligt dina behov och din situation. Hemförsäkringen är en av de viktigaste försäkringarna och därmed lönar det sig att hålla den uppdaterad. Det lönar sig även att konkurrensutsätta och jämföra hemförsäkringar så att du hittar den bästa försäkringen för dig och din situation. Den billigaste hemförsäkringen är nödvändigtvis inte det bästa alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i olika försäkringar och beaktar särskilt vilka skydd som ingår, självriskerna och maximiersättningarna vid skador.

  Omfattande Bas Reducerat

Vid skador på lösegendomen är åldersavdragen förmånligare än i andra hemförsäkringar och du får även ett basskydd för filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med en skada på datorn. Ingen tilläggssjälvrisk avdras från kostnaderna för tillfälligt boende. Dessutom får du ett mer omfattade skydd för fast inredning i lägenheten.

kan väljas att ingå Omfattande Plus för hemmets lösegendom, ingår ej Omfattande Plus för hemmets lösegendom, ingår ej

Ersätter då lösegendom i hemmet plötsligt går sönder. Lösegendom är till exempel mobiltelefoner, hushållsmaskiner, möbler, kläder och värdeföremål.

ja Bräckage, ingår ej Bräckage, ingår ej

Ersätter läckageskador som orsakats av fasta rör, drivanordningar, behållare eller akvarium i byggnaden. Läckageskada kan orsakas av vatten, olja eller annan vätska.

ja ja Läckage, ingår ej

Ersätter skador till följd av exceptionell översvämning som leder till att vatten strömmar från markytan in i byggnaden och skadar byggnaden eller lösegendomen.

ja ja Exceptionell översvämning, ingår ej

Ersätter skador som orsakats av stöld eller försök till stöld, rån, inbrott eller skadegörelse.

ja ja kan väljas att ingå

Ersätter skador som orsakas av t.ex. hagel, storm eller blixt som slått direkt ner i försäkringsobjektet.

ja ja kan utelämnas

Ersätter skada som orsakats av eld som kommit lös och skada som orsakats av sot eller rök som bildats plötsligt och oförutsett.

ja ja ja

Ersätter kostnader för tillfälligt boende under högst ett år om du måste flytta hemifrån under reparationsarbetet på grund av en skada som försäkringen ersätter.

ja ja ja

Ansvarsförsäkringen täcker person- och sakskador som orsakas utomstående och vilka du enligt lag är skyldig att ersätta. Vi utreder på dina vägnar om ersättningskravet du fått är rätt och lagenligt.

ja ja ja

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader om du måste anlita juristhjälp i brottmål, ansökningsärenden och tvistemål som gäller privatlivet, till exempel juristkostnader vid en tvist om en bostadsaffär.

ja ja ja

Tilläggsskydd som ersätter skador på resgods man har med sig på utlandsresor.

kan utelämnas kan utelämnas kan utelämnas

Råkade du ut för en skada?

Läs anvisningarna för skadesituationer och anmäl en skada på webben.

Skadeanmälan