Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hemförsäkringens ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen är till hjälp om du inte är den enda som berörs av skadan. Ibland kan till exempel barnen söndra grannens fönster eller repa någons bil när de leker. Eller kanske din hund biter grannen i handen. Som tur är täcker ansvarsförsäkringen som ingår i hemförsäkringen skador som orsakas utomstående och som du är skyldig att ersätta. Ansvarsförsäkringen ingår i din hemförsäkring om annat inte avtalats när du skaffade försäkringen.

Ansvarsförsäkringen hör till hemförsäkringen

 • Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som orsakats utomstående och som du är skyldig att ersätta.
 • Utöver skador orsakade av försäkringstagaren täcker ansvarsförsäkringen även skador maken/makan och dina barn som bor i samma hushåll med dig orsakat andra.
 • Ansvarsförsäkringen är ett valbart skydd som det dock lönar sig att hålla i kraft eftersom en skada kan ske var som helst och när som helst.
 • Kom dock ihåg att ansvarsförsäkringen aldrig ersätter skador som orsakas dig själv, till exempel om ditt barn repar din bil. Ansvarsförsäkringen ersätter inte heller skada på egendom du innehar eller använder, till exempel om du söndrar en cykel du hyrt.
 • Det typiska är att ansvarsförsäkringen ersätter skador man i misstag orsakar andra. Ansvarsförsäkringen ersätter inte skador orsakade med avsikt. Ett undantag är barn som är under 12 år gamla: skador de orsakat ersätts av ansvarsförsäkringen oberoende av om de orsakat dem i misstag eller med avsikt.

Vad ersätter ansvarsförsäkringen?

Kostnader som ansvarsförsäkringen ersätter kan vara till exempel reparationskostnader eller värdet på skadat föremål vid sakskador och sjukvårdskostnader samt kostnader på grund av inkomstminskning, tillfälligt men eller annan förlust vid personskador.

Som maximiersättning i ansvarsförsäkringen kan du välja högst 500 000 euro eller högst 1 000 000 euro. Självrisken i försäkringen är 200 euro.

Exempel på skador:

 • Sopbilsföraren halkade på den isiga och osandade gården till ett egnahemshus och bröt handloven.
 • Föräldrarna var med sina barn på besök hos vänner och fyraåringen söndrade en värdefull vas när ingen höll ett öga på honom.
 • Hunden blev skrämd av en mötande joggare och bet henne i vristen.
 • En man fällde ett träd på sin gård och den föll på grannens bil.

Vad ersätter ansvarsförsäkringen inte?

Ansvarsförsäkring ersätter inte skada som

 • orsakats med avsikt
 • orsakats en själv
 • orsakats i förvärvsarbete eller i anställningsförhållande
 • orsakats egendom den försäkrade hanterar eller tar hand om
 • orsakats egendom som man använt eller lånat
 • orsakats med fordon i trafik
 • orsakats av ägande eller innehav av placeringsbostad (det vill säga annan bostad än sådan som används för eget boende eller eget fritidsboende). Ansvar i anknytning till placeringsbostäder kan du försäkra med en separat Lägenhetsskyddsförsäkring. Läs mer om försäkringen Lägenhetsskydd.

Ansvarsförsäkringen ersätter inte heller skada som en hund eller ett barn orsakar en person som sköter hunden eller barnet.


Exempel på ersättning med stöd av ansvarsförsäkring

En person cyklade oaktsamt och krockade i misstag med en kvinna som gick på skyddsvägen. Kvinnan skadade sig i kollisionen och bröt benet. Eftersom skadan orsakades av cyklistens oaktsamhet var han ersättningsskyldig. Med stöd av cyklistens ansvarsförsäkring betalades ersättning för vårdkostnader orsakade av kvinnans benbrott, ersättning för tillfälligt men och ersättning för inkomstbortfall under sjukledigheten.