Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hemförsäkring för studerande och ungdomar

Hemförsäkringen är speciellt viktig för ungdomar och studerande - oberoende av om du bor på hyra eller i en egen bostad. Även om det inte har samlats så mycket egendom, är det viktigt att skydda den vid skador. Det händer och sker i livet och även små skador kan gräva ett hål i plånboken för studerande och ungdomar. I dessa situationer finns hemförsäkringen som skydd och ger sinnesro. Vi erbjuder försäkringen förmånligare för ungdomar.

LokalTapiolas hemförsäkring är testvinnare i jämförelsen av hemförsäkringar 2022 i tidningen Kuluttaja. Välj testvinnaren, räkna priset och köp:

Varför är det viktigt att studerande och ungdomar tecknar en hemförsäkring?

 • Hyresgivarna förutsätter ofta att hyrestagarna har en gällande hemförsäkring.
 • I student- och gemensamma bostäder ska alla boende ha en egen hemförsäkring.
 • Om du bor i samma hushåll som din make/make eller familjemedlemmar räcker det med en hemförsäkring.
 • Hemförsäkringen finns som hjälp vid en skada och ersätter både små och stora skador. Du kan i lugn och ro koncentrera dig på att studera.

Priset på en hemförsäkring för ungdomar

Vi erbjuder hemförsäkringen förmånligare för ungdomar. Priset påverkas bland annat av försäkringsskyddets omfattning, hemmets yta och läge. Du kan välja självrisken enligt dina behov och din plånbok. Räkna priset på din försäkring och köp den lätt på nätet. Ta samtidigt i bruk den pappersfria tjänsten, då skickas alla försäkringshandlingar till nättjänsten och du sparar miljön.

Räkna ut och köp

Vad ingår i hemförsäkringen?

 • Omfattande hemförsäkring är vår mest populära försäkring. Den ger skydd vid situationer där du till exempel tappar din telefon och den går sönder eller då din tvättmaskin går sönder och orsakar en vattenskada.
 • Du kan också välja Omfattande Plus -skydd till hemförsäkringen, då är åldersavdragen förmånligare vid skador på nya anordningar. Försäkringen ersätter också återställning av datorns filer vid en skada.
 • Försäkringen på basnivå fungerar om du inte behöver skydd vid bräckage. Försäkringen på basnivå är förmånligare och ger skydd för ditt hem och din egendom bland annat vid brand-, läckage- och stöldskador.
 • Du kan samtidigt också förmånligt försäkra ditt resgods utomlands och utan självrisk. Det är förmånligare att skaffa resgodsskydd i samband med en hemförsäkring än att köpa det separat.
 • Hemförsäkringen finns som skydd för dig även då du till exempel på grund av en brand eller vattenskada måste flytta från din bostad och behöver en ersättande bostad.
 • Från ansvarsförsäkringsskyddet kan ersättas skador som du till exempel av oaktsamhet har orsakat en annan person eller dennes egendom och som du enligt lag har skadeståndsansvar för. Det är ovanligt med skadeståndsansvar men om man själv råkar ut för det, kan ersättningsbeloppen vara enorma och följa med resten av livet. Försäkringspremien är ett litet pris för att sköta ärendet.
 • Rättsskyddsförsäkringen gör det möjligt att anlita juristhjälp i tviste- eller brottmål.

Jämför hemförsäkringar för studerande och ungdomar och hitta det bästa alternativet för dig

Du kan välja en lämplig hemförsäkring för studerande och ungdomar enligt dina behov och din situation. Det är bra att hålla hemförsäkringen à jour eftersom den är en av de viktigaste försäkringarna för många. Den billigaste hemförsäkringen är inte alltid det bästa alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i olika försäkringar och beaktar särskilt vilka skydd som ingår och självriskerna och maximiersättningarna vid skadefall. Såhär hittar du den bästa försäkringen för dig och dina saker. Du kommer väl ihåg att i student- och gemensamma bostäder ska alla boende ha en egen hemförsäkring.

LokalTapiolas hemförsäkring är testvinnare. Tidningen Kuluttaja jämförde villkoren, priset och kundnöjdheten för finländska hemförsäkringar 27.4.2022. I jämförelsen fick LokalTapiolas hemförsäkring de högsta poängen.

  Omfattande Bas Reducerat

Vid skador på lösegendomen är åldersavdragen förmånligare än i andra hemförsäkringar och du får även ett basskydd för filer som täcker kostnader för sökning och återställning av filer i samband med en skada på datorn. Ingen tilläggssjälvrisk avdras från kostnaderna för tillfälligt boende. Dessutom får du ett mer omfattade skydd för fast inredning i lägenheten.

kan väljas att ingå Omfattande Plus för hemmets lösegendom, ingår ej Omfattande Plus för hemmets lösegendom, ingår ej

Ersätter då lösegendom i hemmet plötsligt går sönder. Lösegendom är till exempel mobiltelefoner, hushållsmaskiner, möbler, kläder och värdeföremål.

ja Bräckage, ingår ej Bräckage, ingår ej

Ersätter läckageskador som orsakats av fasta rör, drivanordningar, behållare eller akvarium i byggnaden. Läckageskada kan orsakas av vatten, olja eller annan vätska.

ja ja Läckage, ingår ej

Ersätter skador till följd av exceptionell översvämning som leder till att vatten strömmar från markytan in i byggnaden och skadar byggnaden eller lösegendomen.

ja ja Exceptionell översvämning, ingår ej

Ersätter skador som orsakats av stöld eller försök till stöld, rån, inbrott eller skadegörelse.

ja ja kan väljas att ingå

Ersätter skador som orsakas av t.ex. hagel, storm eller blixt som slått direkt ner i försäkringsobjektet.

ja ja kan utelämnas

Ersätter skada som orsakats av eld som kommit lös och skada som orsakats av sot eller rök som bildats plötsligt och oförutsett.

ja ja ja

Ersätter kostnader för tillfälligt boende under högst ett år om du måste flytta hemifrån under reparationsarbetet på grund av en skada som försäkringen ersätter.

ja ja ja

Ansvarsförsäkringen täcker person- och sakskador som orsakas utomstående och vilka du enligt lag är skyldig att ersätta. Vi utreder på dina vägnar om ersättningskravet du fått är rätt och lagenligt.

ja ja ja

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader om du måste anlita juristhjälp i brottmål, ansökningsärenden och tvistemål som gäller privatlivet, till exempel juristkostnader vid en tvist om en bostadsaffär.

ja ja ja

Tilläggsskydd som ersätter skador på resgods man har med sig på utlandsresor.

kan utelämnas kan utelämnas kan utelämnas