Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hästförsäkring

Försäkra din dyrbara häst oberoende av om det är ridhäst, travhäst, tävlingshäst eller hobbyhäst. Hos oss får du en veterinärvårdsförsäkring för hästens hela livstid och också för fall där hästen orsakar skada på utomstående. Du har tillgång till vår lovordade direktdebiteringstjänst.

Fem skäl att teckna en hästförsäkring i LokalTapiola

 • Veterinärvårdsförsäkringen och ansvarsförsäkringen gäller under hästens hela livstid.
 • Maximiersättningen för vårdkostnaderna i veterinärvårdsförsäkringen kan du välja bland tre olika alternativ. Du kan välja 2 000, 4 000 eller 6 000 euro. Maximiersättningen kan höjas fram till att hästen fyller 16 år.
 • Maximiersättningen för vårdkostnaderna i veterinärvårdsförsäkringen sjunker inte när hästen blir äldre.
 • Bekanta dig okcså med direktersättningstjänsten: du betalar bara självrisken i försäkringen, kliniken fakturerar LokalTapiola för resten. Ta försäkringsnumret med till kliniken.
 • Medlemmar i Finlands Ryttarförbund får 10 procent rabatt på hästförsäkringen.

Hästförsäkring i korthet

 • Veterinärvårdsförsäkring för häst kan väljas bland två olika alternativ:
  • Reducerad veterinärvårdsförsäkring för häst ersätter endast undersöknings- och vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall som räknas upp i villkoren.
  • Omfattande veterinärvårdsförsäkring för häst ersätter mera omfattande vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall.
 • Du kan försäkra din häst, när den är minst 10 dygn gammal men under 16 år.
 • Foster och fölförsäkring kan du ansöka när det gått minst 6 mån och högst 9 mån från stoets sista betäckning/seminering.

Veterinärutlåtanden

När behövs ett veterinärutlåtande?

För Hästförsäkring behövs ett högst 14 dagar gammalt veterinärutlåtande*, bl.a. när

 • försäkringsbeloppet är över 8 000 euro och du ansöker om Livförsäkring för häst
 • hästen fyllt 1 år och du ansöker om Omfattande veterinärvårdsförsäkring för häst.

Veterinärutlåtandet ska vara skrivet på finska, svenska eller engelska.

Ytterligare information om vilka handlingar som behövs för försäkring av din häst, får du från ditt regionbolag.

*Veterinär som i regel undersöker och vårdar hästar.

Skriv ut veterinärutlåtandet här

Ytterligare information om vilka handlingar som behövs för försäkring av din häst, får du från ditt regionbolag.

På väg utomlands?

Meddela LokalTapiola

Som försäkringstagare är du skyldig att meddela försäkringsbolaget om den försäkrade hästens omständigheter förändras märkbart (t.ex. att hästen åker utomlands för en längre tid än en ca 2 veckors tävlingsresa)

Försäkringens giltighetsområde

 • Hästens ansvarsförsäkring gäller endast i Finland.
 • Hästens livförsäkring och veterinärförsäkring gäller i de nordiska länderna. I de övriga EU-länderna och Schweiz gäller hästens livförsäkring och veterinärförsäkring tillfälligt under högst ett års tid.

Ersättningarna utomlands

 • Kostnader för vård som getts och undersökningar som utförts utomlands ersätts högst enligt prisnivån i Finland.
 • Språket i alla veterinärutlåtanden och -fakturor ska vara finska, svenska eller engelska.
 • Veterinärutlåtanden eller veterinärverifikat ska omfatta hästens identifikationsuppgifter, anamnes, information om utförda undersökningar och given vård samt diagnos över sjukdomen eller skadan.
 • Vård- och undersökningskostnaderna ska specificeras tydligt.

Direktersättningstjänsten till din tjänst

När du besöker en djurklinik, som använder LokalTapiolas direktersättningstjänst, betalar du bara självriskandelen i försäkringen för vården som ersätts. Kliniken fakturerar återstående belopp av LokalTapiola. Kom ihåg att meddela ditt försäkrings- eller kundnummer till kliniken, bekanta dig med anvisningarna. Direktersättningstjänsten fungerar redan på nästan alla hästkliniker i Finland.


Se också: