Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hästförsäkring

Försäkra din värdefulla häst om den då är en ridhäst eller tävlings- eller hobbyhäst. Du kan bland försäkringsskydden välja de alternativ som passar just din häst. Med en hästförsäkring kan du nu också försäkra en åsna eller en mula. Du har tillgång till vår berömliga direktersättningstjänst.

Varför LokalTapiolas hästförsäkring?

 • Till veterinärvårdsförsäkringen kan du nu välja en högre maximiersättning än tidigare. Alternativen är 4 000, 6 000 eller 8 000 euro/försäkringsperiod. Maximiersättningen kan höjas tills hästen fyller 16 år.
 • Veterinärvårdsförsäkringen och ansvarsförsäkringen gäller under hästens hela livstid.
 • Maximiersättningen för vårdkostnaderna i veterinärvårdsförsäkringen sjunker inte i och med att hästen blir äldre.
 • Om hästen orsakar utomstående en person- eller sakskada, ersätter ansvarsförsäkringen upp till 100 000 euro.
 • Du får tillgång till direktersättningstjänsten: vid besök på en djurklinik betalar du bara självrisken för vårdkostnaderna. Kliniken fakturerar LokalTapiola direkt för resten. Läs mer om direktersättningstjänsten.
 • Genom att koncentrera dina försäkringar får du upp till 17 % rabatt på premier. Läs mer om koncentreringsförmåner och Egenförmån.

Vad omfattar hästförsäkringen

Du kan välja följande försäkringar för din häst, när hästen har fyllt 10 dygn men är under 16 år gammal:

 • Livförsäkring
 • Omfattande eller Reducerad veterinärvårdsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring

Livförsäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken hästen fyller 24 år. Veterinärvårdsförsäkringarna och Ansvarsförsäkringen kan du hålla i kraft under hästens hela livstid.

Vad ersätter hästförsäkringen?

Livförsäkring ersätter, när:

 • din häst dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall
 • din häst försvinner i Finland.

Reducerad veterinärvårdsförsäkring för häst ersätter:

 • akut kolikvård och kolikoperation samt foderstrupsförstoppning, undersöknings- och vårdkostnader för benbrott orsakat av olycksfall och sårskada.
 • Självrisken är 90 euro och 25 % av de överstigande kostnaderna per ett veterinärbesök.

Omfattande veterinärvårdsförsäkring för häst ersätter:

 • samma sjukdomar och skador som Reducerad veterinärvårdsförsäkring. Utöver dessa ersätter Omfattande veterinärvårdsförsäkring också andra olycksfall som inträffat eller sjukdomar som börjat under försäkringens giltighetstid, till exempel tarmsymptom, akut inflammation i andningsvägar, fång, lumbago, tumörsjukdomar, ögon- och hudsymptom.
 • Självrisken är 90 euro och 25 % av de överstigande kostnaderna per ett veterinärbesök.

Ansvarsförsäkring för häst ersätter:

 • Person- och sakskador som hästen orsakat utomstående även om du inte enligt lag skulle ha ersättningsansvar för skadan.
 • Maximiersättningen är 100 000 euro per skada. Självrisken är 200 euro.
 • Hästförsäkringen ersätter inte när orsaken till exempel är:
 • sjukdom eller skada i stöd- och rörelseorganen som orsakar hälta eller annan rörelsestörning
 • sjukdom eller skada i senor, leder, ledband eller andra ligament
 • utdragen eller kronisk luftvägssjukdom.

Se noggrannare begränsningar i produktfaktan under punkt ”Vad som inte ersätts från Hästförsäkringen” samt i försäkringsvillkoren.

Priset på hästförsäkringen

Priset på hästförsäkringen påverkas bland annat av hästens ras, ålder, din boningsort samt omfattningen som valts till försäkringen.

Räkna priset och köp

Med häst utomlands

 • Som försäkringstagare ska du meddela LokalTapiola när omständigheterna för den försäkrade hästen ändrar väsentligt. Till exempel om hästen förs utomlands för en längre tid än för en tävlingsresa på två veckor.
 • Liv- och veterinärvårdsförsäkringarna inklusive tilläggsskydden gäller i Norden. I andra EU-länder, Storbritannien och Schweiz är din häst försäkrad högst ett år.
 • Ansvarsförsäkringen gäller endast i Norden.
 • Ersättning för undersökningar och vård utomlands betalas högst enligt prisnivån i Finland.
 • Av utlåtanden och verifikaten ska framgå djurets identifikationsuppgifter, anamnes, undersökningar som gjorts och vård som getts samt diagnos.
 • Undersöknings- och vårdkostnaderna ska specificeras tydligt.
 • Veterinärutlåtanden och fakturor ska vara på finska, svenska eller engelska.

Vilka handlingar behövs för en hästförsäkring?

 • Beviljandet av försäkringen avgörs utgående från djurets hälsouppgifter. För försäkringen måste du fylla i en kort hälsodeklaration.
 • Hästveterinärens utlåtande behövs då du för hästen ansöker om
  • livförsäkring och försäkringsbeloppet är 8 000 euro eller mer.
  • omfattande veterinärvårdsförsäkring och hästen har fyllt 1 år.
 • Kopia på köpebrevet behövs när du för hästen ansöker om livförsäkring och försäkringsbeloppet är 10 000 euro eller mer.
 • Utgående från hälsouppgifterna, som framgår av dessa dokument, kan djurspecifika begränsningar införas i försäkringen.

Hästen blev sjuk eller skadades, vad gör jag?

 1. Om veterinären var och vårdade hästen i hemstallet och du betalade fakturan själv, sök ersättning här.
 2. Om sjukdomen eller skadan kräver besök på en djurklinik, boka tid hos LokalTapiolas samarbetsklinik som använder direktersättningstjänsten. Då betalar du själv bara självriskandelen, kliniken fakturerar LokalTapiola direkt för resten. Läs mer om direktersättningstjänsten.
 3. Har du besökt en djurklinik utanför tjänstetiden för direktersättning och själv betalat fakturan eller hämtat mediciner från ett apotek, sök ersättning här.

Närmare information om hästförsäkring