Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Snöskoterförsäkring

Snöskotrar ska åtminstone försäkras med en lagstadgad trafikförsäkring. Det lönar sig också att teckna en frivillig kaskoförsäkring som ersätter skador på snöskotern. LokalTapiolas snöskoterförsäkring fås med delkasko och med omfattande kasko. Omfattande kasko är det bästa skyddet för snöskotern och endast den ersätter skador på den egna snöskotern.

LokalTapiolas försäkringar för snöskotrar.

Omfattande snöskoterförsäkring från LokalTapiola

  • Du kan enligt dina behov välja omfattande eller begränsad snöskoterförsäkring. I Omfattande kasko ingår kollisions-, naturskade- och djurkollisionsförsäkring.
  • Kaskoförsäkringen omfattar också körutrustning: hjälm, hjälmtelefon, kördräkt, körhandskar och -stövlar.
  • Du kan köpa en snöskoterförsäkring behändigt på webben eller kontakta vår kundtjänst eller besöka vårt kontor. Du hittar våra kontaktuppgifter här.
  • Larmtjänsten betjänar dygnet runt på nummer 0800 0 4531 (utomlands +358 800 04531).

Trafikförsäkringen är obligatorisk

  • För alla fordon som används i trafik ska tecknas en trafikförsäkring.
  • Trafikförsäkringen ersätter personskador som uppstått när fordonet använts i trafik och egendomsskador som orsakats utomstående.
  • Trafikförsäkringen gäller utöver i Finland även i EES-länderna och i länderna utanför EES som ingått Gröna kort-avtal.


Pris på snöskoterförsäkring

Snöskoterns effekt och ålder påverkar priset för snöskoterförsäkringen. Du kan också köpa en snöskoterförsäkring på webben.

Snöskoterförsäkringen prissätts enligt årstid. Detta innebär att största delen av försäkringspremien inriktas på vintersäsongen eftersom också största delen av skadorna inträffar då. Försäkringspremien krediteras för avställningstiden när avställningen oavbrutet varar minst 30 dygn.

Räkna ut och köp

Välj också en lämplig kaskoförsäkring till snöskoterförsäkringen utöver trafikförsäkringen

  Omfattande kasko Delkasko

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakats av att fordonet kolliderat, kört av vägen, vält eller fallit.

Kollisionsförsäkring, ingår Kollisionsförsäkring, ingår ej

Naturskadeförsäkringen ersätter skador som stillastående fordon orsakats om ett träd faller på bilen under en storm, hagel skadar fordonets yttre eller skador som orsakas av högvatten eller föremål som slitits loss av storm.

Naturskadeförsäkring, ingår Naturskadeförsäkring, ingår ej

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med annat djur än hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Djurkollisionsförsäkring, ingår Djurkollisionsförsäkring, ingår ej

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet sammanstöter med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Älgskadeförsäkring, ingår Älgskadeförsäkring, ingår

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador till följd av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skadegörelseförsäkringen ersätter inte skador som orsakats med annat fordon.

Skadegörelseförsäkring, ingår Skadegörelseförsäkring, ingår

Stöldförsäkringen ersätter fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låst utrymme. Stöld ska alltid polisanmälas.

Stöldförsäkring, ingår Stöldförsäkring, ingår

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag som direkt träffat bilen.

Brandförsäkring, ingår Brandförsäkring, ingår

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till ägande, framförande eller innehav av fordon.

Rättsskyddsförsäkring, ingår Rättsskyddsförsäkring, ingår

Ansvarsförsäkring utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om fordonets ägare, innehavare eller förare i utlandet måste ersätta annan part en sak- eller personskada som orsakats i trafiken, kan ersättning sökas med stöd av Ansvarsförsäkring utomlands.

Ansvarsförsäkring utomlands, ingår Ansvarsförsäkring utomlands, ingår

Finansieringsförsäkring fogas till kaskon, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Från finansieringsförsäkringen kan det betalas ersättning till ägaren (bilaffär eller finansieringsbolag) eller leasinguthyrare av fordonet när fordonet skadats eller förlorats om ersättningen i annat fall skulle vägras eller jämkas.

Finansieringsförsäkring, ingår Finansieringsförsäkring, ingår ej