Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Släpvagnsförsäkring

Släpvagnar och trailrar ska åtminstone försäkras med en lagstadgad trafikförsäkring. Därtill rekommenderas också en frivillig kaskoförsäkring för skador som inträffar. LokalTapiolas försäkring för släpvagnar fås med delkasko och med omfattande kasko. Det finns två frivilliga försäkringar, reducerad delkasko och omfattande kasko som även täcker skador som orsakats av kollision.

Omfattande släpvagnsförsäkring från LokalTapiola

  • I omfattande kasko ingår vid behov också ett inlösningsskydd. För släpvagnar som registrerats för hyresbruk kan också tecknas Bedrägeriförsäkring som tilläggsskydd.
  • För att förhindra olovligt bruk ska släpvagnar förses med anordning som hindrar att släpvagnen flyttas eller kopplas till dragfordon.
  • Du köper släpvagnsförsäkringen lätt på webben eller så kan du kontakta vår kundtjänst eller besöka vårt kontor. Du hittar våra kontaktuppgifter här.
  • Larmtjänsten betjänar dygnet runt på nummer 0800 0 4531 (utomlands +358 800 04531)

Alla fordon som används i trafik behöver en trafikförsäkring

  • Alla fordon som används i trafik behöver en trafikförsäkring.
  • Trafikförsäkringen ersätter personskador som uppstått när fordonet använts i trafik och egendomsskador som orsakats utomstående.
  • Trafikförsäkringen gäller utöver i Finland även i EES-länderna och i länderna utanför EES som ingått Gröna kort-avtal.
  • I vår trafikförsäkring ger skadefriheten och de ännu bättre bonusförmånerna som helhet den bästa bonusen. Läs mer om trafikförsäkringen.

Priset på släpvagnsförsäkring

Priset på släpvagnsförsäkringen påverkas till exempel av släpvagnens typ (såsom husvagn, lätt släpvagn) och släpvagnens ålder. För att få reda på det exakta priset rekommenderar vi att du testar vår försäkringsräknare.

Räkna ut och köp

Utöver en trafikförsäkring välj också en lämplig kaskoförsäkring för släpvagnen

  Omfattande kasko Delkasko

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakats av att fordonet kolliderat, kört av vägen, vält eller fallit.

Kollisionsförsäkring, ingår Kollisionsförsäkring, ingår ej

Naturskadeförsäkringen ersätter skador som stillastående fordon orsakats om ett träd faller på bilen under en storm, hagel skadar fordonets yttre eller skador som orsakas av högvatten eller föremål som slitits loss av storm.

Naturskadeförsäkring, ingår Naturskadeförsäkring, ingår ej

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med annat djur än hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Djurkollisionsförsäkring, ingår Djurkollisionsförsäkring, ingår ej

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet sammanstöter med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Älgskadeförsäkring, ingår Älgskadeförsäkring, ingår

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador till följd av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skadegörelseförsäkringen ersätter inte skador som orsakats med annat fordon.

Skadegörelseförsäkring, ingår Skadegörelseförsäkring, ingår

Stöldförsäkringen ersätter fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låst utrymme. Stöld ska alltid polisanmälas.

Stöldförsäkring, ingår Stöldförsäkring, ingår

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag som direkt träffat bilen.

Brandförsäkring, ingår Brandförsäkring, ingår

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till ägande, framförande eller innehav av fordon.

Rättsskyddsförsäkring, ingår Rättsskyddsförsäkring, ingår

Ansvarsförsäkring utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om fordonets ägare, innehavare eller förare i utlandet måste ersätta annan part en sak- eller personskada som orsakats i trafiken, kan ersättning sökas med stöd av Ansvarsförsäkring utomlands.

Ansvarsförsäkring utomlands, ingår Ansvarsförsäkring utomlands, ingår

Finansieringsförsäkring fogas till kaskon, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Från finansieringsförsäkringen kan det betalas ersättning till ägaren (bilaffär eller finansieringsbolag) eller leasinguthyrare av fordonet när fordonet skadats eller förlorats om ersättningen i annat fall skulle vägras eller jämkas.

Finansieringsförsäkring, ingår Finansieringsförsäkring, ingår ej


Se också