Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Musei- och hobbyfordon

En frivillig kasko är en liten satsning jämför med fordonets värde. Med den kan du vara beredd också på överraskande skador, till exempel skadegörelse, stöld eller kollision. Trafikförsäkringen är obligatorisk också för musei- och hobbyfordon.

I ett nötskal

 • Kontakta oss om du vill försäkra ditt värdefulla musei- eller hobbyfordon. Besök LokalTapiolas kontor eller ring oss så får du ett försäkringsskydd för ditt fordon som motsvarar just dina behov.
 • För att försäkra ditt musei- eller hobbyfordon behöver vi foton på ditt fordon. För ett museifordon behöver vi också en kopia av museifordonsintyget.
 • Kontakta oss om du vill försäkra ditt värdefulla musei- eller hobbyfordon. Besök LokalTapiolas kontor eller ring oss så får du ett försäkringsskydd för ditt fordon som motsvarar just dina behov.
 • För att försäkra ditt musei- eller hobbyfordon behöver vi foton på ditt fordon. För ett museifordon behöver vi också en kopia av museifordonsintyget.

Så här ansöker du om kaskoförsäkring

Bilagor till försäkringsansökan

Fyll i ansökan om musei- och hobbyfordonsförsäkring och bifoga till ansökan

 • fotografier på fordonet
 • museifordonsutlåtande om museifordonet
 • samt ett Classic data-besiktningsutlåtande för fordon värda över 30 000 euro.

Skicka uppgifterna per e-post museoajoneuvot@lahitapiola.fi

Så här fotograferar du din bil

Följande fotografier behövs av bilen:

 • vänstra sidan framifrån
 • högra sidan bakifrån
 • bilens innerutrymme
 • motorrummet.

Så här fotograferar du din motorcykel

För motorcyklar räcker det med två fotografier, ett fotografi av vardera sidan. Om du vill kan du skicka flera fotografier. Registreringsskylten ska synas i minst ett fotografi. Fotografierna kan vara digitala (jpg). Upplösningen på digitala fotografier ska vara 1 600 x 1 200 bildpunkter.

Kasko för musei- och hobbyfordon

 

Omfattande kasko

Delkasko

Kollisionsförsäkring

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakats av att fordonet kolliderat, kört av vägen, vält eller fallit.

Djurkollisionsförsäkring

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med annat djur än hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Bilräddningsförsäkring

Kan avlägsnas från Omfattande kasko.

Ansvarsförsäkring utomlands
Stöldförsäkring

Stöldförsäkringen ersätter fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låst utrymme. Stöld ska alltid polisanmälas.

Brandförsäkring

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag som direkt träffat bilen.

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till ägande, framförande eller innehav av fordon.

Naturskadeförsäkring

Kan avlägsnas från Delkasko tillsammans med älgskade- och skadegörelseförsäkring.

Älgskadeförsäkring

Kan avlägsnas från Delkasko tillsammans med naturskade- och skadegörelseförsäkring.

Skadegörelseförsäkring

Kan avlägsnas från Delkasko tillsammans med älgskadeförsäkring och ansvarsförsäkring utomlands.

Transportförsäkring
Finansieringsförsäkring

För fordon som köpts på avbetalning.

Alla fordon som används i trafik behöver en trafikförsäkring

 • Alla fordon som används i trafik behöver en trafikförsäkring.
 • Trafikförsäkringen ersätter personskador som uppstått när fordonet använts i trafik och egendomsskador som orsakats utomstående.
 • Trafikförsäkringen gäller utöver i Finland även i EES-länderna och i länderna utanför EES som ingått Gröna kort-avtal.

Nyttig information

Bonusskydd

Vid en kollision garanterar Bonusskydd en besparing på hundratals euro

I LokalTapiolas trafikförsäkringar för bilar i privat bruk och kaskoförsäkringar för person- och paketbilar i privat bruk ingår Bonusskydd, som tryggar att din bonus inte sjunker även om en kollision skulle inträffa. Du intjänar Bonusskyddet genom att köra skadefritt.

Exempel: Du kolliderar med en annan bil på en parkeringsplats. Redan en liten repa kan orsaka stora kostnader. I en kaskoförsäkring med fulla 70 procent bonus och i en trafikförsäkring med 80 procent bonus, sjunker kaskobonusen till 50 procent utan Bonusskydd och trafikbonusen sjunker till 65 procent – och försäkringspremierna stiger för flera år framöver.

Så här intjänar du Bonusskydd

I trafikförsäkringen
Bonusskyddet ingår automatiskt i trafikförsäkringar för bilar i privat bruk, när du har haft full bonus på 80 procent under tre försäkringsperioder.

I kaskoförsäkringar:
Bonusskydd ingår i Lyxkasko och Omfattande kasko samt omfattande Lokal-Kasko, när du har kört tre år utan en kaskoskada. Förmånen gäller person- och paketbilar i privat bruk.

Avställning och påställning av fordon

Fordonets ägare eller innehavare kan göra avställningen eller påställningen på LokalTapiolas kontor, på besiktningsstationer eller i Traficoms elektroniska nättjänst. Privatkunderna kan även göra ändringen i nättjänsten.

Registrering, överlåtelsebrev och green card

Green Card dvs. ett intyg över trafikförsäkring får du genom att beställa intyget via vår nättjänst eller genom att kontakta oss.

Utomlands med bil

Handlingar som behövs utomlands

Ett grönt kort är ett bevis på gällande trafikförsäkring. Det lönar sig att ha gröna kortet med sig alltid när man reser utanför Norden. I vissa länder är gröna kortet obligatoriskt. Du kan beställa ett grönt kort genom att logga in på nättjänsten eller kontakta LokalTapiola. Kom ihåg att beställa ett grönt kort även för husvagnen om du tänker resa med en sådan!

Registreringsbevisets tekniska del. Beviset kan beställas avgiftsfritt på Traficom.fi eller hämtas på en besiktningsbyrå.

Internationell skadeanmälningsblankett. Skriv ut på Trafikförsäkringscentralens webbplats.

• Om fordonet ägs av en annan person eller ett företag, t.ex. ett finansbolag, krävs en fullmakt av ägaren för att fordonet ska få föras ut ur landet.

• Kom även ihåg andra behövliga handlingar och kort, t.ex. internationellt körkort, pass, kreditkort, resebiljetter och reseförsäkring.

Trafik- och kaskoförsäkringens giltighet utomlands

• Trafikförsäkringen gäller i EES-länder och länder utanför EES som ingått gröna kort-avtalet. I andra länder gäller trafikförsäkringen inte varvid du behöver en gränsförsäkring eller ifrågavarande lands trafikförsäkring.

• Kaskoförsäkringen gäller i Europa och utomeuropeiska länder som ingått gröna kort-avtalet.

• I vissa länder gäller höjd självrisk i stöldförsäkringen; undantagen finns antecknade i kaskoförsäkringsvillkoren.


Se också:

Aktuellt

Ladda ner Livstrygghetsapplikationen

Du kan lätt sköta ärenden med din telefon. Ladda ner applikationen på din telefon.

Läs mer