Bonga rätt kaskoförsäkring för din bil

LähiTapiola LokalTapiola

Kaskoförsäkring är en frivillig försäkring med vilken du säkerställer att du inte behöver betala en bilskada ur egen ficka. Vi uppdaterade kaskoförsäkringarna för person- och paketbilar och nu får du ännu mera omfattande försäkringar till samma pris.

En ny parkeringsförsäkring ingår nu i Omfattande kasko och Lyxkasko. Parkeringsförsäkringen ersätter om du kolliderar på en parkeringsplats. Vi utökade alla våra kaskoförsäkringar med en djurkollisionsförsäkring och i delkasko ingår nu även en bilräddningsförsäkring.Kasko för person- och paketbilar

 

Lyxkasko

Omfattande kasko

Baskasko

Delkasko

Omfattande försäkring för ersättande bil
Parkeringsförsäkringen
Glasruteförsäkring
Inlösningsförmån
Bonusskydd
Kollisionsförsäkring
Naturskadeförsäkring
Djurkollisionsförsäkring
Älgskadeförsäkring
Brandförsäkring
Stöldförsäkring
Skadegörelseförsäkring
Ansvarsförsäkring utomlands
Rättsskyddsförsäkring
Bilräddningsförsäkring
Finansieringsförsäkring

Finansieringsförsäkring ingår alltid i försäkringen för en bil som köpts på avbetalning eller som har leasats.

+ Kostnadsskydd

valbart tilläggsskydd

+ Avbrottsförsäkring

valbart tilläggsskydd

Det är skäl att även försäkra andra fordon än bilar med kaskoförsäkring. Bonga kaskon även för motorcyklar och andra fordon.

Kom även ihåg att utöver kasko ska en obligatorisk trafikförsäkring tecknas för alla fordon.

Kaskobongare i trafik