Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Försäkring för fyrhjulingar

Fyrhjulingar ska åtminstone försäkras med en lagstadgad trafikförsäkring. Det lönar sig också att teckna en frivillig kaskoförsäkring som ersätter skador på den egna fyrhjulingen.
LokalTapiolas försäkring för fyrhjulingar fås med delkasko och med omfattande kasko. Omfattande kasko är det bästa skyddet för fyrhjulingen och endast den ersätter skador som den egna fyrhjulingen orsakas vid en kollision.

Från LokalTapiola försäkringar för fyrhjulingar för vägtrafik och terrängtrafik samt för traktorfyrhjulingar.

Omfattande försäkring för fyrhjulingar

  • Du kan enligt dina behov välja omfattande eller begränsad försäkring för fyrhjulingar. I Omfattande kasko ingår kollisions-, naturskade- och djurkollisionsförsäkring.
  • Kaskoförsäkringen omfattar också körutrustning: hjälm, hjälmtelefon, kördräkt, körhandskar och -stövlar.
  • Du köper en försäkring för fyrhjulingar lätt på nätet eller så kan du kontakta vår kundtjänst eller besöka vårt kontor. Du hittar våra kontaktuppgifter här.
  • Larmtjänsten betjänar dygnet runt på nummer 0800 0 4531 (utomlands +358 800 04531)

Trafikförsäkringen är obligatorisk

Notera att det finns två slags fyrhjulingar:

  • Registrerade för vägtrafikbruk
  • Oregistrerade fyrhjulingar för terrängbruk

Den lagstadgade trafikförsäkringsskyldigheten gäller också oregistrerade fyrhjulingar och den behövs även om fyrhjulingen inte körs på allmänna vägar. Därmed är en trafikförsäkring för fyrhjulingar obligatorisk, även om de enbart används i terrängen eller på den egna gårdsplanen.

Priset på en försäkring för fyrhjulingar

Priset på en försäkring för fyrhjulingar kan bland annat påverkas av fyrhjulingens cylindervolym och försäkringstagarens hemort. För att få reda på det exakta priset rekommenderar vi att du testar vår försäkringsräknare.

Räkna ut och köp

Utöver en trafikförsäkring välj också en lämplig kaskoförsäkring för fyrhjulingen

  Omfattande kasko Delkasko

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakats av att fordonet kolliderat, kört av vägen, vält eller fallit.

Kollisionsförsäkring, ingår Kollisionsförsäkring, ingår ej

Naturskadeförsäkringen ersätter skador som stillastående fordon orsakats om ett träd faller på bilen under en storm, hagel skadar fordonets yttre eller skador som orsakas av högvatten eller föremål som slitits loss av storm.

Naturskadeförsäkring, ingår Naturskadeförsäkring, ingår ej

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med annat djur än hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Djurkollisionsförsäkring, ingår Djurkollisionsförsäkring, ingår ej

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet sammanstöter med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Älgskadeförsäkring, ingår Älgskadeförsäkring, ingår

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador till följd av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skadegörelseförsäkringen ersätter inte skador som orsakats med annat fordon.

Skadegörelseförsäkring, ingår Skadegörelseförsäkring, ingår

Stöldförsäkringen ersätter fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låst utrymme. Stöld ska alltid polisanmälas.

Stöldförsäkring, ingår Stöldförsäkring, ingår

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag som direkt träffat bilen.

Brandförsäkring, ingår Brandförsäkring, ingår

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till ägande, framförande eller innehav av fordon.

Rättsskyddsförsäkring, ingår Rättsskyddsförsäkring, ingår

Ansvarsförsäkring utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om fordonets ägare, innehavare eller förare i utlandet måste ersätta annan part en sak- eller personskada som orsakats i trafiken, kan ersättning sökas med stöd av Ansvarsförsäkring utomlands.

Ansvarsförsäkring utomlands, ingår Ansvarsförsäkring utomlands, ingår

Finansieringsförsäkring fogas till kaskon, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Från finansieringsförsäkringen kan det betalas ersättning till ägaren (bilaffär eller finansieringsbolag) eller leasinguthyrare av fordonet när fordonet skadats eller förlorats om ersättningen i annat fall skulle vägras eller jämkas.

Finansieringsförsäkring, ingår Finansieringsförsäkring, ingår ej

Försäkring av traktorfyrhjulingar

Traktorfyrhjulingar försäkras som traktorer. Räkna priset på en försäkring för traktorfyrhjulingar och köp en försäkring.

Räkna ut och köp


Se också