Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bonus för bilförsäkring dvs. bonusar för trafikförsäkring och kaskoförsäkring

I bilförsäkringen ingår bonus i både trafikförsäkring och kaskoförsäkring. Bonus avser rabatten som ges på premien. När du räknar priset på din försäkring, ser du genast din bonus i vår webbutik.

Bonus för trafikförsäkring

Bonusen för trafikförsäkringen bildas på basis av din personliga försäkrings- och skadehistoria. I beräkningen av bonusen beaktas skadehistorian för alla bilar du försäkrar, även om försäkringarna tidigare skulle ha funnits i ett annat försäkringsbolag. Du får samma bonusar för alla dina bilar, om du samtidigt försäkrar flera av dina bilar hos oss.

Hur bestäms bonusen för trafikförsäkringen i en ny försäkring?

Om du tidigare inte alls har haft en bilförsäkring, får du 25 % som startbonus för din trafikförsäkring.

Om du tidigare har haft bilförsäkringar, beaktas i beräkningen av bonusen din tidigare försäkrings- och skadehistoria. Du får samma bonus oberoende av om dina försäkringar tidigare har funnits i LokalTapiola eller i ett annat försäkringsbolag. Bonusen för en ny försäkring är i regel 25 - 80 % beroende på skadehistorians längd och skador. Bonusen kan också vara lägre på grund av trafikskador som ersatts.

Hur stiger bonusen för trafikförsäkringen?

I trafikförsäkringen stiger bonusen med 5 % per försäkringsperiod, om inga skador har inträffat. Du får dessutom en separat belöningsbonus på 5 % när du har kört två år utan skador. Belöningsbonusen upprepas dvs. du får en extra bonus på 5 % för varje två skadefria år. Bonusökningen förutsätter att bilen har varit i trafikbruk minst 120 dagar under försäkringsperioden. Full bonus är 80 %.

Hur påverkas bonusen för trafikförsäkringen när en skada inträffar?

Efter en skada som ersätts från trafikförsäkringen minskar bonusen från och med ingången av följande försäkringsperiod endast med 15 % per en skada. Om någon av dina bilar skadas, minskar bonusen endast för en bil - inte för alla dina bilar. Lägsta bonus är dock 0 %.

Bonusskyddet belönar för skadefri körning

När du har uppnått 80 % bonus, får du genast i kraft det personliga bonusskyddet. Detta innebär att din bonus inte minskar när den första skadan inträffar och din försäkringspremie stiger därmed inte. Personligt bonusskydd gäller alla bilar som du försäkrar i LokalTapiola. Dvs. även om skadan skulle inträffa med din andrabil, minskar inte dess trafikbonus.

Du får samma förmåner för alla bilförsäkringar för person-, paket- och lastbilar, bussar, specialbilar och husbilar.

Läs mer om trafikförsäkringen.

Bonus för kaskoförsäkring

Bonus påverkar priset för Lyxkasko, Omfattande kasko och Baskasko. Om du har valt den mera begränsade Delkasko för din bil, ingår ingen bonus i försäkringen.

För en ny försäkring får du i regel genast 70 % som startbonus, som även är den fulla bonusen. Du får startbonusen även om du skulle ha skadehistoria och skador i ett annat bolag.

Bonusen i kaskoförsäkringen påverkar premien för kollisionsförsäkringen och endast skador som ersätts från kollisionsskyddet minskar bonusen. För en skada som ersätts från kollisionsförsäkringen minskar bonusen för kaskoförsäkringen med 20 %. Efter skadan stiger bonusen med 10 % per försäkringsperiod, när bilen har varit i trafikbruk minst 120 dagar under försäkringsperioden.

I Lyxkasko och Omfattande kasko ingår även Bonusskydd som säkerställer att bonusarna inte minskar, även om en kollision skulle inträffa. Du intjänar bonusskyddet genom att köra skadefritt.

Läs mer om kaskoförsäkringar.