<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ny slags livstrygghet

För oss är livstryggheten en hjärtesak. Vi vill trygga ditt och dina anhörigas liv ännu bättre och utveckla förutsättningarna för ett bra liv. Därför förnyar vi våra försäkringsprodukter och elektroniska tjänster. Läs nedan mera om förnyelsen och bekanta dig med vanliga frågor och svar.

Read this announcement in English .

Fick du ett meddelande om att din försäkring förnyas?

Vi förnyar våra försäkringsprodukter, eftersom vi vill förbättra kundbetjäningen, effektivera vårt arbete och säkerställa ett enhetligt försäkringsskydd för våra kunder. Vi förnyar hälso-, hem-, skog-, djur- och båtförsäkringarna under åren 2022-2023. Hälsoförsäkringen är en helhet som innehåller olycksfalls-, rese- och/eller sjukkostnadsförsäkringen.

Förnyelsen gäller alla våra försäkringsprodukter och till följd av detta utgår gamla försäkringsprodukter stegvis ur vårt utbud.

Vi skickar dig ett meddelande, där vi berättar om förnyelsen. Ytterligare information hittar du i försäkringshandlingarna i vår nättjänst.

 1. 1.

  Bekanta dig med meddelandet, där vi berättar om ändringen.

 2. 2.

  Läs försäkringshandlingarna noggrant.

 3. 3.

  Kontrollera att försäkringen fortfarande motsvarar dina behov.

 4. 4.

  Kontakta kundtjänsten om du vill göra ändringar i dina försäkringar.

 5. 5.

  Betala fakturan som skickats med brevet eller e-fakturan i din webbank.

Om du tidigare har betalat din försäkring som e-faktura, men inte hittar den nu, finns din faktura undantagsvis i vår nättjänst. Ytterligare information om faktureringen i anslutning till förnyelsen hittar du under punkten Jag har betalat min faktura som e-faktura. Nu hittar jag inte fakturan, vad ska jag göra?

Vänligen beakta att din nya försäkring och försäkringsskydd träder i kraft, när du betalar fakturan.

Det var allt! Nu vet du att du inte står tomhänt ifall något överraskande händer. Har du frågor om ändringen, vänligen kontakta kundtjänsten .

Vanliga frågor

Vi förnyar både våra försäkringsprodukter och vårt försäkrings- och ersättningssystem. Därför förnyas även din försäkring. Förnyelsen gäller hälsoförsäkringen samt hem-, djur-, skogs- och båtförsäkringen.

Hälsoförsäkringen är en helhet som innehåller olycksfalls-, rese- och sjukkostnadsförsäkring beroende på vilka försäkringar du köpt.

Varje försäkrad får i fortsättningen ett eget hälsoförsäkring, medan försäkringen för familjemedlemmarna tidigare har ingått i försäkringstagarens avtal. Alla försäkringar har också tydligare enhetliga villkor.

Observera att försäkringens giltighetstider enligt den försäkrades ålder i hälsoförsäkringarna är enhetligare i fortsättningen:

 • olycksfalls- och reseförsäkringar gäller fram till 100 års ålder.

 • dagpenningskydd gäller fram till 67 års ålder.

 • vårdskydd vid sjukdom gäller fram till 80 års ålder.

Kom ihåg att använda tjänsten HälsoHjälpen, när ett olycksfall eller en sjukdom överraskar.

Vi har gett dig ett anbud på en ny försäkring utifrån uppgifterna för försäkringen som upphör. Om du inte vill ha några ändringar i ditt försäkringsskydd, krävs inga åtgärder från din sida. Din tidigare försäkring upphör och du får automatiskt den nya försäkringen i kraft när du betalar fakturan vi skickat dig.

Om du har frågor, vill uppdatera dina försäkringsuppgifter eller inte vill ha försäkringen som vi erbjuder dig, vänligen kontakta kundtjänsten. Se våra kontaktuppgifter.

Vänligen beakta att din tidigare försäkring upphör det datum som anges i meddelandet.

Priserna på skydden i hälsoförsäkringen har ändrats på grund av försäkringsrisken. Priset på din försäkring kan ha ändrats, om du har en sjukkostnadsförsäkring. Om du bara har egendomsförsäkringar är prisändringarna i huvudsak marginell.

Priset kan dock ha ändrat på grund av en normal ändring i Egenförmånen till följd av att en försäkring har lagts till eller avlägsnats. Priset kan även ha påverkats av en rabatt som upphör normalt vid övergången till en ny försäkringsperiod.

För vårdskydd vid sjukdom i hälsoförsäkringen får du som helkund en tilläggsrabatt på 25%, när du även har en hemförsäkring hos oss. Om du inte har en hemförsäkring hos oss, har en eventuell tidigare rabatt avlägsnats.

Vänligen kontakta oss om du har en hemförsäkring som berättigar till rabatt, men rabatten inte syns i ditt avtal.

Anbudet på den nya försäkringen är gjord med uppgifterna för din tidigare försäkring. I samband med förnyelsen förenhetligar vi försäkringsvillkoren för våra försäkringar, som beviljats vid olika tidpunkter. Det kan bli ändringar i din försäkring eftersom skillnaderna mellan en gammal och ny försäkring påverkar ändringen. Ändringarna innebär i regel förbättringar.

Bekanta dig med dina premieuppgifter och villkoren för den nya försäkringen i nättjänsten eller kontakta kundtjänsten. Se våra kontaktuppgifter.

Du har fått ett meddelande från oss om att din försäkring upphör, eftersom din försäkring kommer att förnyas. Detta betyder att din gamla försäkring upphör och vi erbjuder dig en ny försäkring utifrån uppgifterna för försäkringen som upphör. Du får automatiskt den nya försäkringen i kraft när du betalar fakturan vi skickat dig.

Försäkringsavtalen som tecknats under flera årtionden förenhetligas, vilket innebär att vi inte längre erbjuder gamla försäkringar. Slutdatumet för din nuvarande försäkring hittar du i brevet som vi skickat till dig eller i nättjänsten. Logga in i nättjästen här.

I brevet som du fått per post ger vi viktig information om den nya försäkringen som vi har gett dig ett anbud på samt berättar att din tidigare försäkring upphör. En uppsägningsanmälan ska enligt lag alltid göras skriftligen, därför har vi skickat dig meddelandet per post.

Den pappersfria tjänsten fungerar normalt och du får i fortsättningen meddelandena elektroniskt precis som tidigare.

Detaljerade uppgifter om försäkringen hittar du i nättjänsten. Du kan logga in i tjänsten med dina bakkoder. I nättjänsten hittar du försäkringsbrev, faktura, produktmeddelande, faktablad och produktfakta samt försäkringsvillkor.

I samband med förnyelsen har vi utvidgat funktionerna i nättjänsten att gälla alla våra kunder. Du kan logga in i nättjänsten med dina bankkoder. Logga in i nättjänsten här.

I nättjänsten ser du hela ditt försäkringsskydd på ett och samma ställe. I tjänsten hittar du också försäkringsbrev, faktura, produktmeddelande, faktablad och produktfakta samt försäkringsvillkor för din försäkring. På webben kan du betala faktura, begära betalningstid, göra skadeanmälan samt sköta spar- och placeringsärenden. Du kan också skicka elektroniska meddelanden till kundtjänsten.

Kontaktuppgifterna till kundbetjäningen i ditt regionbolag hittar du i meddelandet du fått eller på webben .

Förnyelsen innebär också ändringar i faktureringen. På grund av dessa förändringar har vi skickat ett förslag på en ny fullmakt för e-faktura till din webbank. Du har antingen fått meddelande om detta per sms eller brev.

Om du ännu inte gjort en ny fullmakt, kan du göra den med namnet LokalTapiola-gruppen, varefter du får följande fakturor som e-fakturor. Läs mer om e-faktura .

Dina obetalda fakturor hittar du också genom att logga in i nättjänsten. Fakturorna hittar du under Fakturor.

I samband med förnyelsen av våra försäkringsprodukter har vi också gjort ändringar i faktureringen. På grund av ändringarna har vi skickat dig ett meddelande, där vi ber dig göra en ny fullmakt i din bank.

Kontakta din bank för att göra en ny fullmakt (LokalTapiola-gruppen), så får du även i fortsättningen dina fakturor som direktbetalning.

Förfallodagen för de förnyade försäkringarna är automatiskt den första dagen i månaden. Försäkringens förfallodag bestäms enligt försäkringens begynnelsedatum.

I samband med förnyelsen av våra försäkringsprodukter lanserar vi mera alternativ för faktureringen. I fortsättningen kan betalningsposterna vara 1, 2, 4, 6 eller 12. Betalningssättet i tre betalningsposter tas bort – om du tidigare har betalat dina fakturor i tre betalningsposter, har fakturan automatiskt ändrats att betalas i fyra betalningsposter. Vänligen kontakta kundtjänsten, om du vill göra ändringar i faktureringen av din försäkring. Se våra kontaktuppgifter .

Du har fått ett separat brev där förmånstagaren i försäkringen, som du tecknat för dödsfall genom olycksfall, har varit en person som du utsett eller förordnat.

I det nya försäkringsanbudet som vi skickat till dig finns anhöriga som förmånstagare. Anhöriga är förmånstagare, som anges i försäkringsvillkoren för dödsfall genom olycksfall, i den situationen att försäkringstagaren inte har utsett eller förordnat en förmånstagare.

När försäkringarna förnyas kan vi inte använda förmånstagarförordnandet du gjort tidigare och därför är anhöriga förmånstagare vid dödsfall genom olycksfall, om du inte utser eller förordnar en annan förmånstagare:
I stället för anhöriga kan du välja en förmånstagare som ersättningen betalas till vid dödsfall. Vänligen meddela oss skriftligen om du vill ha någon annan än anhöriga som förmånstagare. Om du inte vill ändra, behöver du inte göra något.

Du kan göra ett nytt förmånstagarförordnande:

 • Genom att fylla i blanketten som skickats med brevet och returnera den i det medföljande kuvertet.

 • Du kan också meddela förmånstagaren, du utsett, i vår nättjänst. Gå till punkten Meddelanden och skicka oss ett meddelande. Vänligen meddela samma uppgifter i nättjänsten som i brevet. Ange även försäkringsnummer, så att förmånstagaren läggs till rätt försäkring.

Vi förnyar vår kommunikation för att vi ska kunna berätta om förnyelsen av försäkringarna på flera sätt. Med meddelandena vill vi påminna dig om att betala fakturan så att din kundrelation och försäkringsskydd fortsätter utan avbrott. Du kan också kontakta oss, om du vill diskutera mera om förnyelsen.