Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Mitt djur har omkommit eller måste avlivas

Vi beklagar er förlust. När ditt djur har omkommit eller måste avlivas till följd av sjukdom eller olycksfall, kan du söka ersättning från ditt djurs livförsäkring.

GÖR SÅ HÄR

  1. Begär ett utlåtande av veterinären om djurets avlivning och dess nödvändighet. Är ditt djur under 2 år eller dödsfallet var plötsligt och dödsorsaken inte är klar, se anvisningarna nedan.
  2. Anmäl skadan genom att fylla i blanketten i nättjänsten (kl. 7-23) eller genom att ringa ersättningstjänsten.

ANVISNINGAR:

• En hund eller katt som är under 2 år ska obduceras, om man inte känner till dödsorsaken.

• Över ett plötsligt och oförutsett dödsfall ska man lämna in ett veterinärutlåtande eller vittnesutlåtande över händelsen. Av utlåtandet ska framgå det avlidna djurets namn, eventuellt registernummer, datum för försvinnandet, beskrivning av skadefallet samt underskrift av ett vittne inklusive kontaktuppgifterna.

• Om dödsorsaken eller orsaken till avlivningen av hästen är oklar ska orsaken fastställas genom obduktion.


Ta kontakt eller sök ersättning