Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Mitt djur har försvunnit

När din hund eller häst har försvunnit och djuret inte hittas, kan du söka ersättning från ditt djurs livförsäkring. Ersättning betalas på basis av en pålitlig utredning ifall det försvunna djuret inte har återkommit inom en månad.

GÖR SÅ HÄR

  1. Leta aktivt efter djuret. Gör en anmälan om djurets försvinnande på sociala medier eller på annat motsvarande sätt, omedelbart då du har upptäckt att djuret är försvunnet. Ifall det har begåtts ett brott i samband med försvinnandet, ska en polisanmälan göras.
  2. Införskaffa ett vittnesutlåtande eller annan tillförlitlig utredning om försvinnandet. Av utlåtandet ska framgå det försvunna djurets namn, eventuellt registernummer, datum för försvinnandet, beskrivning av skadefallet samt underskrift av ett vittne inklusive kontaktuppgifterna.
  3. Om djuret ännu är försvunnet, anmäl skadan genom att fylla i blanketten i nättjänsten (kl. 7-23) eller genom att ringa ersättningstjänsten.
  4. Vi betalar ersättningen när sex månader har förlöpt efter försvinnandet, om inte djuret har hittats. Om du får tillbaka ditt djur som varit försvunnet, meddela genast LokalTapiola. Den ersättning som betalats till följd av förlusten av djuret returneras i detta fall till försäkringsbolaget.

Ta kontakt eller sök ersättning