Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Työturvallisuuden huipputiimi

Yrityksessä vallitseva turvallisuuskulttuuri vaikuttaa voimakkaasti todelliseen työturvallisuuden tasoon. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen lähtee johdon ja esimiesten asenteista sekä tahdosta ja vaatii pitkäjänteistä työtä. Lopulta työturvallisuudesta huolehtiminen on kuitenkin meidän kaikkien asia.

Työturvallisuuden kehityspolku

Työturvallisuuskulttuurin kehittymistä voidaan verrata joukkueella toteutettavaan vuorikiipeilyyn ja vuoren huipun eli turvallisen, sujuvan arjen saavuttamiseen, jossa tapaturmia ei satu ja työt sujuvat.

Muutoksen aikaansaaminen toiminnassa tarvitsee selkeän tavoitteen – vuoren huipun. Ilman selkeää julkilausuttua tavoitetta (esim. viidessä vuodessa puolitamme tapaturmiemme määrän, kymmenessä pääsemme nolla tapaturmaa -tilanteeseen) sitä ei todennäköisesti tulla koskaan saavuttamaan. LähiTapiolan vuoren huipulle on asetettu selkeä tavoite, jota kohden ponnistellaan yhdessä ja hyvin johdetussa organisaatiossa. Meille turvallisuuskulttuurin tärkein tavoite on turvallinen, sujuva arki, jossa vahinkoja ei satu ja ihmiset voivat onnistua työssään. Mikä on teidän yrityksenne turvallisuustavoite?

Työturvallisuuskulttuurin systemaattinen kehittäminen lähtee ylimmän johdon ja esihenkilöiden sitoutumisesta ja esimerkin näyttämisestä. Kulttuuri vahvistuu koko matkan ajan konkreettisten tekojen ja toimintatapojen muutoksen myötä.

Työturvallisuuden ja -turvallisuuskulttuurin kehittyminen vaatii vahvaa perustaa, tietoa ja taitoa sekä osaamisen kehittämistä. Kaikkia uusia käytänteitä ei kannata ottaa käyttöön kerralla vaan juurruttaa ensin muutama toimintatapa osaksi arkea, ja vasta sitten jatkaa matkaa ylöspäin. Tavoitteiden tulee olla riittävän kunnianhimoiset, mutta kuitenkin realistiset. Maltti on valttia ja viisas pääsee paremmin perille.

Vuoren huipulle pääseminen ja tavoitteen saavuttaminen lähtee työsuojelun toimintaohjelmaan kirjatusta suunnitelmasta. Millä konkreettisilla toimenpiteillä tavoite aiotaan saavuttaa? Entä miten arvioimme, seuraamme ja mittaamme kuinka tavoitteet ovat toteutuneet? Vuorikuvan (pdf) laatikot kuvaavat konkreettisia työturvallisuusjohtamisen keinoja, joilla eri toimialojen yritykset ovat päässeet tapaturmien ennaltaehkäisyssä ja turvallisuuskulttuurin kehittämisessä lähelle vuoren huippua.

Katso video, millä tavalla yrityksesi voi päästä tapaturmien ennaltaehkäisyssä kohti vuoren huippua! - dreambroker.com

Työkaluja matkaanne tukemaan

Toimintatapojen järjestys on ohjeellinen, mutta suosittelemme varmistamaan, että listalla ensimmäisinä olevat asiat (1 - 4) ovat juurtuneet arkeenne ja toimivat mahdollisimman hyvin. Kun perusasiat ovat kunnossa, siitä on hyvä lähteä porukalla ponnistamaan eteenpäin.