<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Dina placeringsförsäkringar

Grattis! Du har fattat ett bra beslut om att börja spara genom placeringsförsäkring. På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor, till exempel hur du gör ändringar i avtalet eller tilläggsplaceringar. Om du har frågor kan du kontakta vår kundtjänst på 09 453 8500 mån–fre kl. 9–17.

Vanliga frågor om försäkringssparande

Du kan läsa mer om beskattning av placeringsförsäkringar här. Den aktuella skattebehandlingen av placeringsförsäkringar beskrivs också i produktfaktan för ditt avtal. Observera dock att lagstiftningen och beskattningspraxis kan ändras i framtiden.

Du kan välja placeringsobjekten för placeringsförsäkringen från vårt mångsidiga utbud. Genom att välja ett eller flera placeringsobjekt kan du inom försäkringsavtalet bygga upp en lösning som motsvarar dina mål och din erfarenhet. Vårt utbud omfattar:

 • Placeringsportföljer med omfattande diversifiering , som ger dig tillgång till omfattande placeringsobjekt som i allmänhet endast storinvesterare har tillgång till.

 • Placeringsportföljer med betoning på hemmamarknader , vilka drar nytta av vår regionala och bolagsspecifika lokalkännedom och erbjuder professionell diversifiering i Finland, Norden och Europa.

 • Aktivt förvaltade placeringsportföljer , vars tillgångar placeras kostnadseffektivt på de globala aktie- och räntemarknaderna.

 • Ränte-, bland- och aktiefonder med olika avkastnings- och risknivåer från LokalTapiola och Seligson &Co.

Vill du ha personlig rådgivning hjälper vi dig. Du kan kontakta vår kundtjänst på 09 453 8500 mån–fre 9–17. Du kan också kontakta en lokal investeringsexpert, vars kontaktuppgifter du hittar här .

Den årliga förvaltningsavgiften för försäkringen varierar mellan 0,5 och 0,2 procent beroende på sparbeloppet:

 • 0,5 % upp till 100 000 EUR

 • 0,3 % för belopp som överstiger 100 000 EUR

 • 0,2 % för belopp som överstiger 2 000 000 EUR.

Avgifterna som uppbärs för placeringsobjekten beskrivs i stadgarna och faktabladen för respektive placeringsobjekt.

Du kan när som helst under avtalstiden lyfta av sparbelopp från ditt avtal. Vissa placeringsobjekt kan även vara belagda med uttagsavgifter. Läs därför gärna i materialet om placeringsobjekt. Från och med det tredje uttaget av sparbelopp, debiterar vi en handläggningsavgift på 27,65 euro (år 2023). För uppsägning av avtal debiteras inga avgifter. Beakta dock, att efter ett delvist uttag måste sparbeloppet minst uppgå till 150 euro.

I vår nättjänst kan du följa med hur värdet på dina investeringar utvecklats. Som placeringsförsäkringskund kan du använda kapitalförvaltningens nättjänst och därutöver följa med dina investeringar enkelt i appen LokalTapiola Investeringar. Du kan ladda ner appen gratis i appbutiken.

Se hur värdet på investeringsportföljerna eller fonderna utvecklats på våra öppna webbsidor utan att logga in i nättjänsten. Bekanta dig med investeringsportföljernas värdeutveckling och fondernas värdeutveckling.

Som försäkringstagare får du årligen en årsrapport med uppgifter om din försäkring och ändringar som skett i den under året som gått. I årsrapporten ser du bl.a. dina besparingar, premierna du betalat och ändringar som gjorts i avtalet.

Ändring av placeringsplan

I placeringsplanen fastställer du, till vilka placeringsobjekt de placeringar du gör i avtalet riktas. Ofta görs placeringsplanen i samband med att avtalet ingås, men den kan även göras och ändras efteråt i nättjänsten.

I placeringsplanen väljer du placeringsobjekten bland de alternativ LokalTapiola erbjuder och fördelningsandelarna (minst 10 %) enligt vilka premierna som betalats riktas till placeringsobjekten du valt. Om du ändrar placeringsplanen, tillämpas den nya placeringsplanen på kommande betalningar.

Så här ändrar du din placeringsplan:

 1. 1.
 2. 2.

  Gå till fliken Försäkringar.

 3. 3.

  Klicka på knappen Läs mer bredvid din placeringsförsäkring.

 4. 4.

  Klicka på knappen Ändring av placeringsplan.

 5. 5.

  Välj önskade placeringsobjekt.

 6. 6.

  Ange de procentandelar enligt vilka du vill fördela dina kommande betalningar på olika placeringsobjekt.

 7. 7.

  Kontrollera och godkänn ändringen av placeringsplanen.

Överföring av sparbelopp till ett annat placeringsobjekt

Överföring av sparbelopp innebär att det redan influtna sparbeloppet överförs till ett annat placeringsobjekt.
Så här överför du sparbelopp till ett nytt placeringsobjekt:

 1. 1.
 2. 2.

  Gå till fliken Försäkringar.

 3. 3.

  Klicka på knappen Läs mer bredvid din placeringsförsäkring.

 4. 4.

  Klicka på knappen Överföring av sparbelopp.

 5. 5.

  Ange i fältet Andel som lyfts, den procentandel som du vill överföra till ett nytt sparobjekt.

 6. 6.

  Välj de placeringsobjekt, dit du vill att sparbeloppet överförs.

 7. 7.

  Kontrollera och godkänn överföring av sparbelopp.

Ändring av betalningsplan

När försäkringsavtalet ingås avtalar du om betalningsplanen, där du fastställer om du gör en större engångsplacering eller om du sparar ett mindre belopp månatligen. Du kan ändra betalningsplanen i vår nättjänst enligt följande.

 1. 1.
 2. 2.

  Gå till fliken Försäkringar.

 3. 3.

  Klicka på knappen Läs mer bredvid din placeringsförsäkring.

 4. 4.

  Klicka på knappen Ändra betalningsplan.

 5. 5.

  Ange i fältet Årspremie det belopp, som du totalt vill placera per år.

 6. 6.

  Välj i fältet betalningssätt i hur många rater du vill göra placeringar.

 7. 7.

  Välj den förfallodag, när du vill betala premierna enligt betalningsplanen samt om du vill ha en årlig höjning av betalningsplanen.

 8. 8.

  Kontrollera och godkänn ändring av betalningsplan.

Du kan placera på det sätt som du önskar regelbundet eller sporadiskt. Vi rekommenderar ett regelbundet sparande till exempel månatligen enligt betalningsplanen. Du kan också göra sporadiska placeringar i avtalet i Kapitalförvaltningens nättjänst. Då riktas de till ditt avtal enligt den rådande placeringsplanen.

Bekanta dig noggrant med kundmaterialet för placeringsobjektet. Där finns uppgifter om placeringsobjektet och dess risker och kostnader. Du kan själv välja objekten till din placeringsplan, men vill du ha hjälp med valet av placeringsobjekt, kan du kontakta vår kundtjänst på nummer 09 453 8500 mån–fre klockan 9–17.

Du kan göra delvisa uttag av sparbelopp i vår nättjänst för personkunder.

Du kan göra två uttag per kalenderår från ditt avtal utan kostnader. Från och med det tredje uttaget av sparbelopp, debiterar vi en handläggningsavgift på 27,65 euro (år 2023). Beakta dock att efter ett delvist uttag måste sparbeloppet minst uppgå till 150 euro.

I samband med meddelandet om uttag frågar vi lagstadgade frågor, bl.a. orsaken till uttag av sparbelopp och bankkontonumret, till vilket sparbeloppet ska betalas.

Placeringsförsäkringen innehåller en livförsäkring, vars ersättning är lika stor som ditt sparbelopp. Som dödsfallsersättning betalas till förmånstagaren du valt, till exempel till dödsboet, det sparbelopp som influtit till avtalet. Som förmånstagare i ditt avtal kan du förordna en namngiven person eller ge ett allmänt förmånstagarförordnande. Du kan ändra förmånstagarna senare. Ändringen måste göras skriftligen. Anmälan kan t.ex. göras i nättjänsten för personkunder .

Du kan säga upp ditt avtal genom ett skriftligt meddelande eller med en uppsägningsblankett. Inga avgifter uppbärs för uppsägning av avtalet, men för vissa placeringsobjekt kan en uttagsavgift debiteras.

Placeringsförsäkring

Placeringsförsäkring är ett enkelt alternativ till långsiktigt sparande och placering.