Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kapitalförvaltning och kapitalförvaltnings­tjänster

Vi erbjuder högklassig kapitalförvaltning lokalt runtom i Finland. Tillsammans bygger vi upp en individuell placeringslösning som passar dig.

Kapitalförvaltning i LokalTapiola

Som erfaren kapitalförvaltare förvaltar vi dina tillgångar som om de vore våra egna. Kapitalförvaltning passar för kunder med större investeringstillgångar, som vill överlåta investeringsbesluten till en pålitlig expert inom investeringar. Vi erbjuder dig en pålitlig lösning, som vi skräddarsyr enligt din ekonomiska situation och dina önskemål.

Långsiktighet

Vårt mål är en långsiktig ökning av förmögenheten på en risknivå som passar dig.

Transparens

Vi berättar öppet vad vi gör och varför - förståelse ökar förtroendet.

Undersökning

Vi analyserar systematiskt vår egen verksamhet och globala undersökningar som grund för investeringsbesluten.

Varför välja diskretionär kapitalförvaltning?

  • Diskretionär kapitalförvaltning erbjuds till kunder med större investeringstillgångar. Vi erbjuder även mångsidiga kapitalförvaltningstjänster och privatbanktjänster för kunder med placeringstillångar från 100 000 euro uppåt.

  • Vi analyserar systematiskt fakta från olika perspektiv och strävar inte till att förutspå framtiden. Beslut om diversifiering av investeringarna grundar sig inte överdrivet på nyhetsflödet. En bred diversifiering hjälper att minska osäkerheten och effektivera riskhanteringen.

  • Din kapitalförvaltning planeras personligen utifrån dina mål och din livssituation.

  • Hållbarhet är viktig för oss och den beaktas i kapitalförvaltningen i den utsträckning du önskar.

Våra kapitalförvaltningsmässiga lösningar

Private Banking

Private Banking är en privatbank som koncentrerar sig på det väsentliga dvs. dig.

Stjärnkapitalförvaltning

LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning kombinerar en aktiv och passiv portföljförvaltning till en effektiv och smidig helhet.

Seligson & Co Kapitalförvaltnings­portföljer

Seligson & Co Kapitalförvaltnings­portföljer har som mål att erbjuda kunderna marknadsavkastning på ett kostnadseffektivt sätt.